Stanovení bodového ohodnocení za zhoršení ztížení společenského uplatněníod 1. ledna 2002


Scoring Deterioration as Regards Social Opportunity (Valid from January 1, 2002)

When working out the sum of financial damage on account of more difficult social opportunities associated with health damagewhich developed gradually during a prolonged time interval comprised the date Jan. 1, 2002 it is necessary to use a specialprocedure. According to the temporary provision of 9 of public notice no. 440/2001 more difficult social opportunities caused byhealth damage which occurred before this public notice came into force, i. e. before Jan. 1, 2002, should be evaluated according tohitherto valid regulations, i. e. public notice no. 32/1965 in the wording of subsequent regulations. Therefore it is necessary in someinstances to attempt to estimate the health status of the patients to the date of Jan. 1, 2002. The submitted paper gives instructionshow to proceed when defining damage on account of more difficult social opportunities and demonstrates its applica-tion onseveral examples.

Key words:
occupational disease, deterioration of social opportunities, scoring deterioration of social opportunities


Autoři: E. Hrnčíř 1;  M. Mikyska 2
Působiště autorů: Klinika nemocí z povolání Univerzity Karlovy v Praze, 3. lékařské fakulty a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, přednosta doc. MUDr. Evžen Hrnčíř, CSc. 2Advokát se sídlem v Praze a na Malé Skále 1
Vyšlo v časopise: Pracov. Lék., , 2002, No. 3, s. 138-144.
Kategorie: Články

Souhrn

Při stanovení výše finančního odškodnění za ztížení společenského uplatnění souvisejícího se škodou na zdraví, která se postupněrozvíjela v průběhu delšího časového intervalu, jenž v sobě zahrnuje datum 1. 1. 2002, je třeba postupovat zvláštním způsobem.Podle přechodného ustanovení § 9 vyhlášky č. 440/2001 Sb. je ztížení společenského uplatnění způsobené škodou na zdraví, kterévzniklo přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, tedy před 1. 1. 2002, nutné posuzovat podle dosavadních právních předpisů,tedy podle vyhlášky č. 32/1965 Sb., ve znění pozdějších předpisů. S ohledem na to je v řadě případů potřebné pokusit se odhadnout,jaký zdravotní stav existoval u posuzovaného pacienta k datu 1. 1. 2002. Předkládané sdělení přináší návod, jak při stanovenívýše odškodnění za ztížení společenského uplatnění postupovat, a ukazuje jeho aplikaci na několika příkladech.

Klíčová slova:
nemoc z povolání, ztížení společenského uplatnění, bodové ohodnocení zhoršení ztížení společenského uplatnění

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Hygiena a epidemiologie Hyperbarická medicína Pracovní lékařství

Článek vyšel v časopise

Pracovní lékařství


2002 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

hyperpigmentace úvodní foto kurz
Efektivní snižování hyperpigmentace − od výzkumu k inovacím pro praxi
nový kurz
Autoři: dr. Ludger Kolbe, dr. Thierry Passeron, MD, PhD

Postavení moxonidinu a indapamidu v léčbě hypertenze
Autoři: MUDr. Jan Vachek

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Hybridní zubní náhrady – přežitek nebo perspektiva v moderní protetické péči?

Následná péče po prodělaném covid-19
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se