Exogenní alergická alveolitida


Extrinsic Allergic Alveolitis

In the submitted review the authors give an account of contemporary knowledge of exogenous allergic alveolitis. The disease isa complex dynamic clinical syndrome which changes as to its basic manifestations and the subsequent course of the disease. Itbelongs into the group of immunologically conditioned diseases with a non-uniform etiopathogenetic agent, difficult diagnosis andnecessary synthesis of laboratory, immunological, cytological results, pretentious imaging and bronchological intervention methods,a difficult differential diagnosis and in some cases also a very serious prognosis and so far not quite ideal therapeuticpossibilities. The authors emphasize the importance of preventive provisions.

Key words:
extrinsic allergic alveolitis, pathogenesis of the disease, clinical picture, diagnosis, treatment


Autoři: J. Jančíková 1;  J. Skřičková 1;  Z. Merta 2;  T. Nebeský 2
Působiště autorů: Klinika nemocí plicních a tuberkulózy FN Brno-Bohunice, přednosta doc. MUDr. Jana Skřičková, CSc. 2Radiodiagnostická klinika FN Brno-Bohunice, přednosta doc. MUDr. Vlastimil Válek, CSc. 1
Vyšlo v časopise: Pracov. Lék., , 2002, No. 3, s. 125-128.
Kategorie: Články

Souhrn

V souhrnném sdělení autoři podávají přehled současných poznatků týkajících se exogenní alergické alveolitidy. Onemocnění jekomplexní dynamický klinický syndrom, měnící se v základních projevech i dalším klinickém průběhu onemocnění. Patří do skupinyimunologicky podmíněných chorob s nejednotným etiopatogenetickým agens, obtížnou diagnostikou s nutností využití syntézy výsledkůlaboratorních, imunologických, cytologických, náročných zobrazovacích a intervenčních bronchologických metod, nesnadnoudiferenciální diagnostikou, v některých případech i velmi závažnou prognózou a dosud ne zcela ideálními terapeutickýmimožnostmi. Zdůrazňují význam preventivních opatření.

Klíčová slova:
exogenní alergická alveolitida, etiopatogeneze, diagnostika, léčba

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Hygiena a epidemiologie Hyperbarická medicína Pracovní lékařství

Článek vyšel v časopise

Pracovní lékařství


2002 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se