Biologické monitorování případu chronické perorální expozice olovu


Biological Monitoring of a Case of Chronic Oral Exposure to Lead

The authors examined a 26-year-old woman took for a 6-month period to herb concentrate FE Femikalp, 2x2 tablets per day.This preparation contained 113 mg Pb/kg. The daily oral dose was thus 200 mg and the 6-month dose 40 000 mg Pb. This amount oflead did not produce subjective complains (with the exception of reported hair loss) and was not manifested by pathologicalfindings during the basic medical and biochemical examination (with the exception of elevated IgM). It was not sufficient for fullyexpressed development of one of the main symptoms of lead poisoning, i. e. impaited haematopoesis. There was however a certainincrease of delta-aminolaevulic acid (to 5.3 mg/mmol creatinine) and of coproporphyrin III (to 13.4 nmol/mmol creatinine) in urine.Lead exposure was however unequivocally manifested by an excessive blood level of lead at the time when the patient used thetablets (0.48 mg/l) but already one month after termination of its administration a drop of the Pb blood level (to 0.38 mg/l) wasrecorded. Very interesting were the Pb levels in hair. Hair was analyzed in its entire length (1.3 mg Pb/g), and separately the 6 cmlong exposed part of hair from the roots, comprising the 6-month use of preparation (3.5 mg Pb/g) and the remaining 15 cm longnon-exposed portion (0.3 mg Pb/g). Thus increased exposure to Pb was proved unequivocally. Although a relatively accurate(though involuntary) experiment of chronic oral Pb exposure to a know dose and with a know route of administration is involved,the results of this non-occupational exposure are relevant also for evaluation of results of preventive biological monitoring inoccupational medicine.

Key words:
Pb blood level, lead in hair, delta-aminolaevulic acid in urine, coproporphyrin III in urine


Autoři: V. Senft;  O. Kadeřábková *
Působiště autorů: Ústav klinické biochemie a laboratorní diagnostiky FN a LF UK Plzeň, přednosta prof. MUDr. Jaroslav Racek, DrSc. *Klinika pracovního lékařství FN a LF UK Plzeň, přednosta doc. MUDr. Josef Kohout, CSc.
Vyšlo v časopise: Pracov. Lék., , 2002, No. 3, s. 135-137.
Kategorie: Články

Souhrn

Byla vyšetřena 26letá žena, která po dobu 6 měsíců užívala bylinný koncentrát FE Femikalp v dávce 2x2 tablety denně. Tentopreparát obsahoval 113 mg Pb/kg. Denní perorálně aplikovaná dávka Pb byla tedy 200 mg a půlroční 40 000 mg Pb. Toto množstvípožitého Pb nevyvolalo subjektivní potíže (s výjimkou udávaného vypadávání vlasů) a neprojevilo se patologickými nálezy přizákladním interním a biochemickém vyšetření (s výjimkou zvýšení IgM). Nestačilo k výraznému rozvinutí jednoho z hlavních příznakůotravy olovem, tj. poruchy krvetvorby. Došlo však k určitému zvýšení kyseliny d-aminolevulové (na 5,3 mmol/mmol kreatininu)a koproporfyrinu III (na 13,4 nmol/mmol kreatininu) v moči. Expozice Pb se však jednoznačně projevila překročením limitu hladinyPb v krvi v době užívání preparátu (0,48 mg/l) s tím, že již měsíc po ukončení aplikace byl pozorován pokles Pb v krvi (na 0,38mg/l) pod limit. Velmi ilustrativní byly výsledky získané sledováním koncentrace Pb ve vlasech. Vlasy byly analyzovány jednak v celédélce (1,3 mg Pb/g), jednak byla zvlášť analyzována 6 cm dlouhá exponovaná část vlasů od kořenů, zahrnující dobu 6měsíčníhoužívání přípravku (3,5 mg Pb/g), a zbývající 15 cm neexponovaná část vlasů (0,3 mg Pb/g). Byla tedy jednoznačně prokázánazvýšená expozice Pb. Vzhledem k tomu, že se jedná o poměrně přesně (i když nedobrovolně) prováděný experiment chronicképerorální expozice Pb se známou dávkou i způsobem aplikace, jsou výsledky této neprofesionální expozice relevantní i pro pracovnělékařskévyhodnocování výsledků preventivního biologického monitorování.

Klíčová slova:
olovo v krvi, olovo ve vlasech, kyselina d-aminolevulová v moči, koproporfyrin III v moči

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Hygiena a epidemiologie Hyperbarická medicína Pracovní lékařství

Článek vyšel v časopise

Pracovní lékařství


2002 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

hyperpigmentace úvodní foto kurz
Efektivní snižování hyperpigmentace − od výzkumu k inovacím pro praxi
nový kurz
Autoři: dr. Ludger Kolbe, dr. Thierry Passeron, MD, PhD

Postavení moxonidinu a indapamidu v léčbě hypertenze
Autoři: MUDr. Jan Vachek

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Hybridní zubní náhrady – přežitek nebo perspektiva v moderní protetické péči?

Následná péče po prodělaném covid-19
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se