Profesionální dermatózy v Českérepublice.


Occupational Dermatoses in the Czech Republic

Occupational dermatoses notified according to chapter IV of The List of occupational diseases account in recent years for 19%of all occupational diseases. The age of the affected patients is between 15 and 69 years, mean 38.3 years. Women are affectedmore frequently than men. Among occupational skin diseases dominates allergic contact dermatitis (79.6%), as compared withirritative contact dermatitis (18.8%). The most frequent etiological noxious substances are plastics, rubber and rubber chemicalsas well as crude oil products. Less frequently other organic chemical substances, detergents, disinfectants and chromium. According to the classification of activities occupational skin diseases predominate in health professionals, in production of metalcon-structions and metal products, agriculture and forestry and in the production of machines and equipment. The long-term trend ofoccupational dermatoses is declining.Among contagious skin diseases scabies predominates where the trend is rising in recent years. Among zoonoses trichophytoses,erysipeloid and infectious tubers of dairymaids. The long-term trend of all zoonoses is declining.

Key words:
occupational diseases, occupational skin diseases, allergic contact dermatitis, irritative contact dermatitis, scabies, zoonoses


Autoři: P. Brhel;  E. Dastychová
Působiště autorů: Klinika pracovního lékařství Fakultní nemocnice u sv. Anny a LF Masarykovy univerzity, Brno, přednosta doc. MUDr. Petr Brhel, CSc. I. dermatovenerologická klinika FN u sv. Anny a LF Masarykovy univerzity, Brno, přednosta doc. MUDr. Věra Semrádová, CSc.
Vyšlo v časopise: Pracov. Lék., , 2001, No. 4, s. 185-188.
Kategorie: Články

Souhrn

Profesionální dermatózy ohlášené podle kapitoly IV Seznamu nemocí z povolání tvoří v posledních letech 19 % všech nemocíz povolání. Věk postižených se pohybuje od 15 do 69 let, průměr 38,3 roku. Ženy onemocní častěji než muži. Mezi kožníminemocemi z povolání dominuje alergická kontaktní dermatitida (79,6 %) před kontaktní dermatitidou z podráždění (18,8 %). Jakoetiologické škodliviny se nejčastěji uplatňují plasty, pryž a gumárenské chemikálie a také ropné výrobky. Méně často ostatníorganické chemikálie, čistící a dezinfekční prostředky a chrom. Dle odvětvové klasifikace ekonomických činností převažují profesionální kožní nemoci u zdravotníků, ve výrobě kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, v zemědělství a lesním hospodářství a vevýrobě strojů a zařízení. Dlouhodobý trend profesionálních dermatóz je sestupný.Mezi přenosnými kožními nemocemi dominuje svrab, kdy v posledních letech pozorujeme vzestupný trend. Mezi zoonózamipřevažují trichofycie, erysipeloid a infekční hrboly dojičů. Dlouhodobý trend všech zoonóz je sestupný.

Klíčová slova:
nemoci z povolání, kožní nemoci z povolání, alergická kontaktní dermatitida, kontaktní dermatitida z podráždění,svrab, zoonózy

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Hygiena a epidemiologie Hyperbarická medicína Pracovní lékařství
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se