Kovy - příčina profesionálních a neprofesionálníchekzémů


Metals – the Cause of Occupational and Non-occupational Eczemas

Sensitization to metals may be the cause of contact eczema - occupational and non-occupational. Contact allergens which arestill very much in the foreground are in particular nickel, chromium and cobalt. The source of sensitization to nickel is mostfrequently jewellery and nickel treated garments, and to a smaller extent sensitization occurs in conjunction with occupation(nickel-treated toolds, galvanization workshops etc). The frequency of sensitivity to nickel in the Czech Republic is in eczematoussubjects 13%, in women the percentagee of sensitized subject is higher - around 17%.Chromium is the chief contact allergen in the male population. The source of sensitization is most frequently cement andchromium trated leather. Eczema caused by sensitization to chromium is as compared with nickel more frequently occupational.The rate of sensitization to chromium in the Czech Republic is about 5%.The source of sensitization to cobalt may be traces in cement, cobalt colours for glass and porcelain and others. Associatedhypersensitivity to cobalt + nickel, cobalt + chromium or to all three metals is frequent. The rate of sensitization in the CzechRepublic among eczematous subjects is ca 3%.Other metals cause contact sensitization only rarely.

Key words:
metals, epicutaneous tests, contact sensitization, occupational dermatoses, contact eczema


Autoři: E. Dastychová
Působiště autorů: I. dermatovenerologická klinika Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, přednosta doc. MUDr. V. Semrádová, CSc.
Vyšlo v časopise: Pracov. Lék., , 2001, No. 4, s. 194-197.
Kategorie: Články

Souhrn

Senzibilizace na kovy může být příčinou kontaktního ekzému jak profesionálního, tak bez vztahu k výkonu povolání. Jakokontaktní alergeny jsou stále vysoce aktuální zejména nikl, chrom a kobalt. Zdrojem senzibilizace na nikl je nejčastěji bižuteriea poniklované součásti oděvů, v menší míře dochází k senzibilizaci v souvislosti s výkonem zaměstnání (poniklované nástroje,galvanovny apod.). Frekvence senzibilizace na nikl je v ČR u ekzematiků 13 %, u žen je procento senzibilizovaných vyšší - kolem17 %.Chrom je nejčastější kontaktní alergen v mužské populaci. Zdrojem senzibilizace je nejčastěji cement a chromočiněná kůže.Ekzém vzniklý senzibilizací na chrom je ve srovnání s niklem častěji profesionální. Frekvence senzibilizace na chrom je v ČR kolem5 %.Zdrojem senzibilizace na kobalt mohou být stopy v cementu, kobaltové barvy na sklo a porcelán a další. Častá je sdruženápřecitlivělost na kobalt+nikl, kobalt+chrom nebo na všechny tři kovy. Frekvence senzibilizace je v ČR u ekzematiků asi 5 %.Ostatní kovy vyvolávají kontaktní senzibilizaci vzácně.

Klíčová slova:
kovy, epikutánní testy, kontaktní senzibilizace, profesionální dermatózy, kontaktní ekzém

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Hygiena a epidemiologie Hyperbarická medicína Pracovní lékařství
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se