Plasty a profesionální kontaktní ekzém


Plastics and Occupational Contact Eczema

The author presents a review of different groups of plastic substances which may cause either during production or use of plasticproducts occupational skin affections. The dermotropic effect may be irritational or allergic. Contact irritational dermatitis iscaused mainly by strongly alkaline hardeners - aliphatic amines. Resins not hardened and with a low molecular weight cause skinsensitization of the late eczematous type; as a result of hardening the allergenic potency recedes. The most frequent sensitizer inplastics are epoxide and acrylate resins. The cause of allergic contact eczema on the hands may be different additives. Recently theincidence of occupational contact eczema caused by acrylates or epoxy acrylates from adhesives, glues and cements is increasing.In the conclusion the author recommends preventive measures to reduce the incidence of occupational skin affections.

Key words:
plastics, vinyl plastics, epoxyd resins, formaldehyde resins, acrylic plastics, polyester resins, isocyanate resins, fiber-glass, occupational allergic contact dermatitis, prevention


Autoři: J. Dobešová
Působiště autorů: Klinika pro choroby kožní a pohlavní FN Olomouc, přednosta doc. MUDr. Milan Buček, CSc.
Vyšlo v časopise: Pracov. Lék., , 2001, No. 4, s. 200-203.
Kategorie: Články

Souhrn

Autorka podala přehled jednotlivých skupin plastů, které mohou způsobit buď při jejich výrobě, nebo při používání plastovýchvýrobků profesionální postižení kůže. Dermotropní účinky mohou být iritační nebo alergické. Kontaktní iritační dermatitidu způsobují především silně alkalická tužidla – alifatické aminy. Pryskyřice nevytvrzené a o malé molekulové hmotnosti vyvolávají senzibilizaci kůže pozdního ekzémového typu, vytvrzením se alergogenní potence vytrácí. Nejčastějším senzibilizátorem z plastů jsouepoxidové a akrylátové pryskyřice. Příčinou kontaktního alergického ekzému rukou mohou být i různá aditiva. V poslední doběpřibývá kontaktních profesionálních ekzémů z akrylátů, event. epoxiakrylátů z adheziv, lepidel a tmelů. V závěru doporučuje preventivní opatření k omezení výskytu profesionálního postižení kůže.

Klíčová slova:
plasty, vinylové plasty, epoxidové pryskyřice, formaldehydové pryskyřice, akrylátové plasty, polyesterové pryskyři-ce, izokyanátové pryskyřice, skleněná vlákna, profesionální alergická kontaktní dermatitida, prevence

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Hygiena a epidemiologie Hyperbarická medicína Pracovní lékařství
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se