EDITORIAL


Vyšlo v časopise: Otorinolaryngol Foniatr, 70, 2021, No. 1, pp. 4.
Kategorie: Editorial

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

práce vedoucího redaktora je spojena s mnoha povinnostmi. Prací redakce bylo v posledních 13 letech provést časopis opakovanými změnami z hlediska vydavatele, grafického vzhledu, ale také zavedení elektronické redakce a recenzního řízení. Spolupráce České společnosti otrorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku a Slovenskej spoločnosti pre otorinolaryngológiu a chirurgiu hlavy a krku od roku 2014 pozdvihla časopis na mezinárodní úroveň a věřím, že je zřejmé, jak prospěšný se ukázal tento čin.

V současnosti skončila další etapa časopisu a spolupráce s nakladatelstvím a vydavatelstvím Mladá fronta (MF) byla vypovězena. Jako jeden z mála časopisů jsme však realizovali ediční plán v plném počtu čísel a jen s minimálním časovým zpožděním do konce roku 2020, což považujeme za velmi významný a neobvyklý úspěch. V současnosti jsou připraveny nové podmínky s novým vydavatelem Care Comm s.r.o., u něhož byla dokončena a podepsána smlouva mezi vydavatelstvím a ČLS JEP a následně i s naší odbornou společností.

Změna vydavatele bude nejen viditelná v podobě nové grafiky, ale také v novém formátu prací a ujednocení formátu citací tak, aby odpovídala mezinárodním standardům. Tato skutečnost zahrnuje také přidělení tzv. doi identifikátoru každé publikaci, které vede k vyššímu standardu pro vyhledávání citací. Vedení časopisu ve spolupráci s výborem společnosti také doporučuje pub­likace i v anglickém jazyce, což opět může vést k získání vyšší citovanosti těchto sdělení. Nastolené změny jsou nejen žádoucí a potřebné, ale vyjadřují skutečnost, že se kvalita publikovaných prací postupně posouvá žádoucím směrem. Vyšší nároky na publikační a citační etiku, ale i forma a obsah sdělení jsou předpokladem vydávání hodnotného odborného časopisu.

Tato skutečnost vždy závisí na autorech, kteří tvoří publikace. Jim patří poděkování za to, že jsou práce zpracovávány kvalitněji než v předchozích dobách. Nicméně je nespornou pozitivní a obětavou prací pana MU Dr. Davida Kalfeřta, Ph.D., jenž pobídkami autorům významně přispěl ke zlepšení formy a mnohdy i prezentaci obsahu těchto odborných sdělení. Zásadní a neopominutelnou roli tvoří recenzní řízení a recenzenti, jimž ještě podle tradice zvlášť a jmenovitě poděkujeme. Jejich práce pomáhá zvyšovat odbornou úroveň časopisu a kultivovat autory ku prospěchu otorinolaryngologie a foniatre v Čechách i na Slovensku.  

Dnes navazujeme na dobu, kdy náš mezinárodní časopis přispívá ku prospěchu všem otolaryngologům a foniatrům od Košic až do Aše. Redakční rada má mezinárodní charakter a byla obohacena o mnoho podnětných osobností. Věřím, že i vy, čtenáři, pocítíte tento pozitivní vliv v dalších letech a číslech časopisu Otorinolaryngologie a foniatrie, který vyjde letos již jako 70. ročník.  Proto mi dovolte abych vám všem, ale i našemu časopisu, jenž dovršuje 70 let, popřál hodně úspěchů, pevné zdraví a překonání všech úskalí pandemie covid-19.

prof. MUDr. Jaromír Astl, CSc.

vedoucí redaktor


Štítky
Audiologie a foniatrie Dětská otorinolaryngologie Otorinolaryngologie

Článek vyšel v časopise

Otorinolaryngologie a foniatrie

Číslo 1

2021 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se