Cizí tělesa v aerodigestivním traktu a poleptání jícnu u dětí – multioborový pohled


Autoři: MUDr. Skřivan Jiří, CSc.
Vyšlo v časopise: Otorinolaryngol Foniatr, 69, 2020, No. 2, pp. 103-104.
Kategorie: Zprávy z odborné společnosti

Dne 1. listopadu 2019 uspořádala Klinika ušní, nosní a krční 2. LF UK Fakultní nemocnice v Motole víceoborový seminář věnovaný problematice cizích těles v dýchacích a polykacích cestách u dětí.

Seminář zahájil Dr. med. Dirk Schramm, který pracuje v dětské nemocnici v Düsseldorfu jako vedoucí dětský pneumolog, pediatr a dříve i ane-steziolog. Ve své přednášce referoval o výsledcích průzkumu, který korespondenčně provedl u endoskopujících pediatrů, anesteziologů, otolaryngologů a internistů. Zúčastnila se ho i zdejší Klinika ORL. Srovnával použití flexibilní a rigidní bronchoskopie v indikacích diagnostických i terapeutických u cizích těles v dýchacích cestách u dětí. V diagnostických indikacích preferuje většina lékařů flexibilní endoskopii, v indikacích terapeutických za účelem extrakce cizího tělesa většina používá bronchoskopii rigidní, kombinaci rigidní a flexibilní endoskopie a na posledním místě endoskopii pouze flexibilní.

MUDr. Pavel Březovský poté hovořil o historických souvislostech endoskopií, o jejím vývoji u nás i ve světě, o biomechanice a patofyziologii dýchání ve vztahu k aspiraci cizího tělesa.

O současném stavu endoskopie a technických možnostech mluvil prim. MUDr. Michal Jurovčík.

Pohled endoskopujícího pediatra – bronchologa – podal prof. MUDr. Petr Pohunek. O specifikách anestezie a nezanedbatelném významu zkušeného anesteziologa hovořila MUDr. Věra Biskupová. Vlastní kasuistiky a vybrané případy cizích těles v jícnu a dýchacích cestách včetně poleptání polykacích cest přednesly MUDr. Manuela Bodláková a MUDr. Petra Dytrych. Za zvláštní zmínku stojí knoflíkové baterie v jícnu, jejichž dlouhodobé působení vyvolává závažné poškození tkání, o čemž není – na rozdíl od kyselin a louhů – tak široké povědomí mezi odbornou ani laickou veřejností.

Po panelové diskusi a po obědě pokračovala MUDr. Lucie Gernertová statistikou o cizích tělesech v dýchacích cestách v číslech. MUDr. Rami Katra přednesl prezentaci o pohledu otolaryngologa na poleptání jícnu, které je velmi závažné a obtížně řešitelné především svými následky. Pediatr prof. MUDr. Jiří Nevoral mluvil o cizích tělesech v gastrointestinálním traktu. Je nezbytné zdůraznit především spolykané magnety, které mohou tlakem přes stěnu střeva vyvolat perforace. Doc. MUDr. Radan Keil hovořil o svých zkušenostech vedoucího endoskopického centra, které zasahuje i v urgentních případech flexibilní endoskopickou extrakcí cizích těles. Zdůraznil, jak je pro dospělého gastroenterologa překvapující, jak banálně jsou mnohdy rodiči vnímána cizí tělesa u vlastních dětí.

Prof. MUDr. Daniela Pelclová, emeritní přednostka Kliniky pracovního lékařství 1. LF UK, hovořila o nejčastějších otravách a poleptání jícnu z pohledu toxikologů Toxikologického informačního střediska. Pohled chirurga na cizí tělesa v GIT podal MUDr. Vojtěch Dotlačil. O fatálním zakončení případu poleptání jícnu u dospělého pacienta mluvili jak anesteziolog MUDr. Tomáš Brožek, tak soudní lékař MUDr. David Vajtr. Seminář zakončila MUDr. Zuzana Holubová z Kliniky zobrazovacích metod, která mluvila o cizích tělesech v dýchacích i polykacích cestách z pohledu své specializace.

MUDr. Jiří Skřivan, CSc.

Přednáška o cizím tělese v GIT (MUDr. Bodláková)
Přednáška o cizím tělese v GIT (MUDr. Bodláková)


Štítky
Audiologie a foniatrie Dětská otorinolaryngologie Otorinolaryngologie

Článek vyšel v časopise

Otorinolaryngologie a foniatrie

Číslo 2

2020 Číslo 2
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Akutní difuzní bolest břicha může vést k diagnóze vzácného onemocnění
nový kurz
Autoři:

Antikoagulační terapie v sekundární prevenci ischemické CMP aneb co všechno se může stát…
Autoři:

Vzácné poruchy zraku a jejich genetické testování
Autoři: prof. MUDr. Petra Lišková, Ph.D.

Praktické aspekty mezioborové spolupráce při diagnostice a léčbě srdečního selhání
Autoři: MUDr. Sylvie Štrégl Hrušková, prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., prof. MUDr. Vojtěch Melenovský, CSc., MUDr. Marie Lazárová

Praktický lékař – spojka mezi pacientem a specialistou
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se