AUTORSKÝ REJSTŘÍK


Vyšlo v časopise: Otorinolaryng. a Foniat. /Prague/, 58, 2009, No. 4, pp. 2-4.

ÚVODNÍK

Astl J.: Zamyšlení na konci roku 203

PŮVODNÍ PRÁCE

Astl J. viz Balatková Z. 228

Astl J. viz Nártová E. 97

Balatková Z., Plzák J., Astl J., Laštůvka P., Betka J.: Radiofrekvenční chirurgie tonzil 228

Balaži P. viz Čada Z. 3

Berkovcová J. viz Neuwirthová J. 89

Betka J. viz Balatková Z. 228

Betka J. viz Nártová E. 97

Betka J. viz Plzák J. 140

Čada Z., Chovanec M., Plzák J., Balaži P., Klozar J.: Rizikové faktory a prognostický význam komplikací po totální laryngektomii 3

Černý L. viz Skřivan J. 127

Dršata J. viz Švec J. G. 132

Dvořáčková J. viz Štrympl P. 216

Dytrych P., Kabelka Z., Katra R., Marková M., Kynčl M., Jurovčík M.: Parafaryngeální a retrofaryngeální absces u dětí 79

Dziechciarková M. viz Neuwirthová J. 89

Forstová G. viz Fryčková A. 71

Frostová J. viz Švec J. G. 132

Fryčková A., Sobotková K., Kolejková K., Marková P., Forstová G.:Cizí tělesa v ORL oblasti u dětí 71

Hajdúch M. viz Neuwirthová J. 89

Havlík R.: Přínos binaurální korekce pro srozumitelnost řeči - vliv tíže sluchové vady 204

Chovanec M. viz Čada Z. 3

Chrobok V., Pellant A., Janouch J., Komínek P., Kabelka Z., Šlapák I.: Problematika předoperačního vyšetření před adenotomií a tonzilektomií u dětí 232

Janouch J. viz Chrobok V. 232

Jurovčík M. viz Dytrych P. 79

Kabelka Z. viz Dytrych P. 79

Kabelka Z. viz Chrobok V. 232

Kaliarik L. viz Kovaľ J. 8

Kastner J. viz Plzák J. 140

Katra R. viz Dytrych P. 79

Klozar J. viz Čada Z. 3

Klozar J. viz Plzák J. 140

Kodaj M. viz Štrympl P. 211

Kodaj M. viz Štrympl P. 216

Kodetová D. viz Mrzena L. 144

Kodetová D. viz Mrzena L. 237

Kolejková K. viz Fryčková A. 71

Komínek P. viz Chrobok V. 232

Komínek P. viz Štrympl P. 211

Komínek P. viz Štrympl P. 216

Kostřica R. viz Neuwirthová J. 89

Kovaľ J., Krempaská S., Kaliarik L.:Minimálny transemisárny retrosigmoidný prístup s využitím endoskopie8

Král P. viz Švec J. G. 132

Kraus J. viz Příhodová P. 83

Krempaská S. viz Kovaľ J. 8

Kynčl M. viz Dytrych P. 79

Laštůvka P. viz Balatková Z. 228

Lejska M. viz Švec J. G. 132

Lukeš P. viz Nártová E. 97

Marková M. viz Dytrych P. 79

Marková P. viz Fryčková A. 71

Meloun M. viz Pokorný K. 19

Mrzena L., Stárek I., Táborská K., Kodetová D.: Dlouhodobé výsledky biopsie sentinelové uzliny u pacientů s karcinomem ústní dutiny 144

Mrzena L., Stárek I., Táborská K., Kodetová D.: Indikace a význam biopsie sentinelové uzliny u nádorů hlavy a krku 237

Nártová E., Lukeš P., Pavlík E., Šterzl I., Astl J., Betka J.: Přítomnost Helicobactera pylori v orofaryngu a její vztah k žaludeční infekci 97

Neuwirthová J., Smilek P., Berkovcová J., Hajdúch M., Rottenberg J., Trojanec R., Dziechciarková M., Kostřica R.: Prognostický a prediktivní význam exprese EGFR, Her-2/neu a genetických alterací v EGFR signální cestě u spinocelulárních karcinomů hlavy a krku 89

Pavlík E. viz Nártová E. 97

Pellant A. viz Chrobok V. 232

Plzák J. viz Balatková Z. 228

Plzák J. viz Čada Z. 3

Plzák J. viz Příhodová P. 83

Plzák J., Zábrodský M., Kastner J., Klozar J., Betka J.: Uvulopalatofaryngoplastika kombinovaná s radiofrekvenční termoterapií kořene jazyka v léčbě obstrukčního syndromu spánkové apnoe 140

Pniak T. viz Štrympl P. 216

Pniak T. viz Štrympl P. 211

Pokorný K., Meloun M.: Závislost množství ušního mazu na anatomických poměrech ve zvukovodu 19

Potměšilová D.: Využití tranzientních evokovaných otoakustických emisí jako screeningové metody vyšetření sluchu novorozenců 221

Příhodová P., Kraus J., Plzák J.: Radiofrekvenčně indukovaná termoterapie tonzil u dětí 83

Rottenberg J. viz Neuwirthová J. 89

Schalek P.: Chirurgická léčba alární insuficience – metoda rotace laterálního raménka alární chrupavky 15

Skřivan J., Černý L., Vokřál J.: První zkušenosti s kochleárními neuroprotézami MED-EL 127

Smilek P.viz Neuwirthová J. 89

Sobotková K. viz Fryčková A. 71

Stárek I. viz Mrzena L. 144

Stárek I. viz Mrzena L. 237

Stárek I. viz Štrympl P. 211

Stárek I. viz Štrympl P. 216

Šlapák I. viz Chrobok V. 232

Šterzl I. viz Nártová E. 97

Štrympl P., Komínek P., Stárek I., Kodaj M., Pniak T.: Duplexní ultrazvuk v předoperačním vyšetření nádorů velkých slinných žláz I (Teoretický základ) 211

Štrympl P., Komínek P., Kodaj M., Stárek I., Dvořáčková J., Pniak T.: Duplexní ultrazvuk v předoperačním vyšetření nádorů velkých slinných žláz II (Výsledky) 216

Švec J. G., Lejska M., Frostová J., Zábrodský M., Dršata J., Král P.: Česká verze dotazníku Voice Handicap Index pro kvantitativní hodnocení hlasových potíží vnímaných pacientem 132

Táborská K. viz Mrzena L. 144

Táborská K. viz Mrzena L. 237

Trojanec R. viz Neuwirthová J. 89

Vokřál J. viz Skřivan J. 127

Zábrodský M. viz Plzák J. 140

Zábrodský M. viz Švec J. G. 132

SOUBORNÉ REFERÁTY

Astl J. viz Katra R. 102

Bartoňková K. viz Janeček D. 29

Horník P. viz Lavička L. 33

Janeček D., Lavička L., Bartoňková K.: Možnosti terapie náhlých poruch sluchu 29

Jurovčík M. viz Katra R. 102

Kabelka Z. viz Katra R. 102

Katra R., Kabelka Z., Lukeš P., Astl J., Jurovčík M.: Přítomnost Helicobacter pylori v lymfatické tkáni nosohltanu a jeho možná souvislost se vznikem adenoidních vegetací 102

Lavička L. viz Janeček D. 29

Lavička L., Horník P.: Velofaryngeální uzávěr v endoskopickém obraze. 1. část – teoretický úvod 33

Lukeš P. viz Katra R. 102

Šram, F. viz Švec J. G. 152

Švec J. G., Šram, F., Vydrová J.: 16. duben: Světový den hlasu 152

Vydrová J. viz Švec J. G. 152

KAZUISTIKY

Čelakovský P. viz Dufek Z. 44

Čelakovský P. viz Kalfeřt D. 117

Čelakovský P. viz Rybnikár T. 242

Černý R., Pniak T., Komínek P., Krč I.: Pyoderma gangrenosum jako projev mimostřevní manifestace Crohnovy choroby v ORL oblasti 156

Dufek Z., Čelakovský P., Ryška A., Jakoubková S.: Pilomatricom – možná příčina zduření v ORL oblasti 44

Jakoubková S. viz Dufek Z. 44

Kalfeřt D., Čelakovský P., Školoudík L., Podhola M., Ludvíková M.: Periferní paréza lícního nervu při středoušní manifestaci Wegenerovy granulomatózy 117

Kinkor Z.,Kracík M., Skálová A.: Primární (vřetenobuněčný) rhabdomyosarkom podčelistní slinné žlázy 106

Komínek P. viz Schwarz P. 246

Komínek P. viz Černý R. 156

Kovaľ J., Krempaská S.: Cholesteatóm v okcipito-temporálnej oblasti 112

Kovaľ J.viz Krempaská S. 39

Kracík M. viz Kinkor Z. 106

Krč I.. viz Černý R. 156

Krempaská S. viz Kovaľ J. 112

Krempaská S., Kovaľ J.:Cholesteatóm blany bubienka – kongenitálny či získaný? 39

Ludvíková M. viz Kalfeřt D. 117

Neubauer R.: Rozsáhlý cholesteatom v processus mastoideus 248

Pniak T. viz Černý R. 156

Podhola M. . viz Kalfeřt D. 117

Rybnikár T., Čelakovský P., Vokurka J.: Neobvyklá příčina parafaryngeálního abscesu 242

Ryška A. viz Dufek Z. 44

Schwarz P., Komínek P.: Lingua geographica 246

Skálová A. viz Kinkor Z. 106

Školoudík L. viz Kalfeřt D. 117

Vokurka J. viz Rybnikár T. 242

PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY

Betka J., Vokurka J., Kastner J., Vrabec P.: Předmluva k českému vydání Kapesního průvodce Evropského konsenzu o rhinosinusitidě a nosní polypóze 48

Kapesní průvodce EPOS. Evropský konsenzus o rhinosinusitidě a nosní polypóze 2007 50

Kastner J. viz Betka J. 48

Vokurka J. viz Betka J. 48

Vrabec P. viz Betka J. 48

DISKUSE

Cabrnochová H.: Předoperační vyšetření. Pohled praktického lékaře pro děti a dorost 254

Černý V.: Má být vyšetření hemokoagulace rutinní součástí předoperačního vyšetření před adenotomií a tonzilektomií u dětí? 256

Sláma K. jun.: Robotický systém da Vinci S HD 63

ZPRÁVY

Šram F. viz Švec J. 7

Švec J., Šram F., Vydrová J.: 16. duben – Světový den hlasu 7

Vydrová J. viz Švec J. 7

Vzdělávací akce IPVZ 196

Z HISTORIE

K stému výročí narození prof. MUDr. Roberta Hladkého (Hybášek I.) 162

Laryngiáda (Hybášek I.) 266

KONGRESY • KONFERENCE • KURZY

XIV. beskydské ORL dny. „Právní a forenzní otázky v medicíně“ (Komínek P.) 65

4th EAONO Instructional Workshop (Zeleník K., Komínek P.) 67

Seminář „Onemocnění štítné žlázy a slinných žláz, diagnostika, léčba a komplikace“ (Lukáš J., Paska J.) 122

Abstrakta ke kongresu ORL 164

Zpráva o průběhu 72. kongresu České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku (Praha, 9. – 11. září 2009) (Betka J., Plzák J.) 259

OSOBNÍ ZPRÁVY

Doc. MUDr. Jiří Mrázek, CSc. – in memoriam (Betka J.) 160

Zemřel doc. MUDr. Rudolf Janisch, DrSc.

(Redakce) 161

Zemřel MUDr. Jaroslav Veselý (Spolupracovníci) 161

Zemřel doc. MUDr. Pavel Škeřík, DrSc. (Gerych J.) 260

Zemřel MUDr. Luboš Voldřich, DrSc. (Voldřich Z.) 261

Prof. MUDr. Ivan Hybášek, DrSc., osmdesátiletý (Vokurka J.) 262

RECENZE KNIH

Weber P. C.: Vertigo and Disequilibrium. A Practical Guide. To Diagnosis and Management (Holý R.) 49

Schaub A.: Digital Hearing Aids (Vokřál J.) 66

Clark A. Rosen C., Simpson B.: Operative Techniques in Laryngology (Komínek P.) 139

William H., Truswell I. V.: Surgical Facial Rejuvenation (Kolingerová A.) 151

OZNÁMENÍ

72. kongres České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP na téma: Otorinolaryngologie na prahu 3. tisíciletí (9. - 11. září 2009) 68


Štítky
Audiologie a foniatrie Dětská otorinolaryngologie Otorinolaryngologie
Článek Laryngiáda

Článek vyšel v časopise

Otorinolaryngologie a foniatrie

Číslo 4

2009 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se