Možnosti 24hodinové pH-metrie horního jícnu v diagnostice ezofagofaryngeálního refluxu


Possibilities of 24-hour pH-metry of Upper Esophagus in the Diagnostics of Esophageal-Pharyngeal Reflux

Objective:
to employ 24-hour pH-metry for the determination of correlation of esophageal-pharyngeal reflux with endoscopic findings in a group of patients with laryngitis.

Methods:
esophagoscopy and 24-hour dual ph-metry were performed. In order to demonstrate the reflux in upper esophagus the authors used the component of DeMeester score emplo ed for lower esophagus – fraction time FT 0.25% (> 3.6min/24 h), when pH in the lower esophagus decreases below 4. The obtained values were correlated with the pH-metry findings in distal esophagus and with the degree of esophagitis.

Results:
58 patients with laryngitis were suspected to suffer from reflux. In 41% of them the reflux was not proved, 31% suffered from reflux in the lower esophagus and 28% in both floors. FT 0.25% in the upper esophagus demonstrated a weak correlation with the findings of reflux in lower esophagus. The values of FT of 0.25% displayed significantly higher values in patients with demonstrated reflux in the lower esophagus (P < 0.0001) and higher values in patients with esophagitis of IInd degree as compared with those without esophagitis (P = 0.001).

Conclusion:
a direct proof of reflux is provided by dual pH-metry. Negative finding excludes gastroesophagopharyngeal reflux. Reflux esophagitis increases the probability of the reflux to reach pharynx or larynx. FT of 0.25% proved to be a suitable parameter for the evaluation of pH-metry in the upper esophagus.

Key words:
gastroesophagopharyngeal reflux, reflux laryngitis, pH-metry.


Autoři: M. Loveček 1;  E. Maňásková 2
Působiště autorů: 1. chirurgická klinika FN Olomouc ;  přednosta doc. MUDr. Č. Neoral, CSc. ORL klinika FN Olomouc 1;  přednosta prof. MUDr. I. Stárek, CSc. 2
Vyšlo v časopise: Otorinolaryng. a Foniat. /Prague/, 55, 2006, No. 4, pp. 193-198.
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Cíl práce:
Využít 24hodinové pH-metrie pro stanovení korelace ezofagofaryngeálního refluxu s endoskopickými nálezy u souboru nemocných s laryngitidou.

Metody:
Byly provedeny ezofagoskopie a 24hodinové etážové pH-metrie. K průkazu refluxu v horním jícnu byla použita komponenta DeMeesterova skóre používaného pro dolní jícen - fraction time FT 0,25%, (> 3,6 min/24h), kdy pH klesá v horním jícnu pod 4. Naměřené hodnoty byly korelovány s nálezy pH-metrie v distálním jícnu a se stupněm ezofagitidy.

Výsledky:
U 58 nemocných s laryngitidou bylo podezření na refluxní etiologii. Ve 41 % se reflux neprokázal, 31 % nemocných mělo reflux v dolním jícnu a 28 % v obou etážích. FT 0,25 % v horním jícnu prokázal slabou korelaci s nálezy refluxu v dolním jícnu. Hodnoty FT 0,25% vykazovaly statisticky signifikantně vyšších hodnot u nemocných s prokázaným refluxem v dolním jícnu ( P<0,0001) a vyšších hodnot u nemocných s ezofagitidou II. stupně než bez ezofagitidy (P=0,001).

Závěr:
Přímý průkaz refluxu poskytne etážová pH-metrie. Negativní nález vyloučí gastroezofagofaryngeální reflux. Refluxní ezofagitida zvyšuje pravděpodobnost dosahu refluxu do hltanu nebo hrtanu. FT 0,25 % je použitelný parametr pro hodnocení pH-metrie v horním jícnu.

Klíčová slova:
gastroezofageální reflux, gastroezofagofaryngeální reflux, refluxní laryngitida, pHmetrie.


Štítky
Audiologie a foniatrie Dětská otorinolaryngologie Otorinolaryngologie

Článek vyšel v časopise

Otorinolaryngologie a foniatrie

Číslo 4

2006 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Jak lze diagnostikovat mnohočetný myelom v praxi praktického lékaře?
nový kurz
Autoři: MUDr. Jan Straub

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Inhibitory karboanhydrázy v léčbě glaukomu
Autoři: as. MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

Nová funkce oznámení

všimli jsme si, že se zajímáte o obsah na našem webu. Využijte nové funkce zapnutí webových notifikací a nechte se informovat o nejnovějším obsahu.

Zjistit více