Extrakraniální meningeom


Extracranial Meningioma

Primary extracranial meningioma of nasal cavity and nasopharynx occur very rarely and their classification is often erroneous.

In this case report of a 63 years old male patient the authors demonstrate diagnostic and surgical difficulties of extracranial meningeoma of the left frontal sinus with intracranial propagation, compression of the pole of frontal lobe, destruction of the orbital roof and cribriform plate, with propagation into orbita and ethmoidal labyrinth. Only histopathology and a precise documentation by NMR and CT makes it possible to differentiate this benign, but frequently bulky expansive lesions from other tumors of this localization and follows to a relevant surgical treatment. The collaboration of neurosurgeon, otolaryngologist, radiodiagnostic specialist and a histopathologist is indispensable.

Key words:
extracranial meningioma, rare tumors, paranasal sinuses, nasal cavity.


Autoři: E. Mrázková 1;  J. Mrázek 1;  M. Häringová 2;  E. Wolný 3;  R. Čuřík 4;  J. Chmelová 2;  V. Doležilová 2
Působiště autorů: ORL klinika FNsP Ostrava ;  přednosta doc. MUDr. J. Mrázek, CSc. 1;  Radiodiagnostický ústav FNsP Ostrava 2;  Neurochirurgická klinika FNsP Ostrava 3;  Ústav patologie FNsP Ostrava 4
Vyšlo v časopise: Otorinolaryng. a Foniat. /Prague/, 55, 2006, No. 4, pp. 233-236.
Kategorie: Kazuistiky

Souhrn

Primární extrakraniální meningeomy nosní dutiny, PND a nosohltanu se vyskytují velmi řídce a jsou často chybně klasifikovány.

Autoři kazuistikou 63letého nemocného demonstrují diagnostická a chirurgická úskalí extrakraniálního meningeomu levého frontálního sinu s intrakraniální propagací, kompresí pólu frontálního laloku, destrukcí stropu orbity a kribriformní ploténky, se šířením do orbity a etmoidálního labyrintu. Teprve histopatolog a přesná dokumentace NMR a CT umožňuje odlišit tyto benigní, často objemné expanzivní léze od ostatních tumorů této oblasti a vede k příslušné chirurgické léčbě. Spolupráce neurochirurga, otorinolaryngologa, radiodiagnostika a histopatologa je nezbytná.

Klíčová slova:
extrakraniální meningeom, řídké tumory, vedlejší nosní dutiny, nosní dutina.


Štítky
Audiologie a foniatrie Dětská otorinolaryngologie Otorinolaryngologie

Článek vyšel v časopise

Otorinolaryngologie a foniatrie

Číslo 4

2006 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Imunitní trombocytopenie (ITP) u dospělých pacientů
nový kurz
Autoři: prof. MUDr. Tomáš Kozák, Ph.D., MBA

Pěnová skleroterapie
Autoři: MUDr. Marek Šlais

White paper - jak vidíme optimální péči o zubní náhrady
Autoři: MUDr. Jindřich Charvát, CSc.

Hemofilie - série kurzů

Faktory ovlivňující léčbu levotyroxinem
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×