Problematika katarakty oční čočky v důsledku expozice ionizujícím zářením


Autoři: Pavel Solný
Působiště autorů: Fakultní nemocnice v Motole, Praha ;  Státní ústav radiační ochrany, Praha ;  České vysoké učení technické, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Praha
Vyšlo v časopise: NuklMed 2012;1:62
Kategorie: Editorial

Nedávné publikace dlouhodobých a nezávislých výzkumů epidemiologických studií v různorodých skupinách vystavených působení IZ (ionizujícího záření) (od pracovníků nasazených v Černobylu na likvidaci havárie přes astronauty až po zdravotnický personál provádějící radiologické intervenční zákroky) prokázaly zvýšený výskyt radiací způsobeného zákalu oční čočky už při dávce menší než 500 mGy. Na základě dostupných výsledků je v některých publikacích naznačována i možnost neexistence prahové dávky pro způsobenou kataraktu a z toho plynoucí případnou potřebu překvalifikovat kataraktu z kategorie deterministických (poškození tkáně vyvolávajících*) účinků do skupiny stochastických účinků IZ. Bez ohledu na další zařazení katarakty jako takové byl například prokázán výskyt zákalů oční čočky u více než 50 % intervenčních kardiologů, kteří nepoužívali v dostatečné míře osobní ochranné pomůcky proti rozptýlenému záření během intervencí 1.

Zákaly by se také mohly projevovat u pacientů, kteří opakovaně podstupují CT, SPECT/CT či PET/CT (výpočetní tomografie, jednofotonová emisní výpočetní tomografie, pozitronová emisní tomografie) vyšetření hlavy či intervenční radiologické výkony v oblasti hlavy a horní části trupu. Důležité bude zohlednění nových poznatků při radioterapii zejména v oblastech hlavy a krku prostřednictvím zakreslování kritických orgánů a limitů maximálních dávek na čočku při plánování. Dosavadní podcenění vzniku radiačně indukovaného poškození oční čočky je všeobecně připisováno nedostatečně dlouhému sledování možných změn během pilotních studií a v současnosti prokazované existence vztahu doby latence a klesající dávky v oční čočce.

Razantní změna v přístupu k problematice radiační zátěže oční čočky a její možné větší senzitivitě byla indikována v doporučení ICRP 103 (International Commission on Radiological Protection). Je zde mimo jiné zmíněna potřeba zavádění konkrétních opatření pro minimalizaci expozice oční čočky s ohledem na nejistoty týkající se možných rizik. Současně byla založena expertní komise zabývající se problematikou oční čočky 2. V reakci na dostupné výzkumy a nové informace byla vydána publikace ICRP 4825-3093-1464 3, ve které je doporučeno snížit limit ekvivalentní dávky v oční čočce pro radiační pracovníky ze 150 mSv na 20 mSv za rok (průměrováno za 5 let, maximálně 50 mSv během jediného roku). Podrobnější zpracování dosavadních znalostí a závěry pro radiační ochranu přináší publikace ICRP 118 4.

Ve světle výsledků dostupných studií a publikací ICRP je rozumné provést výzkum radiační zátěže oční čočky pacientů také pro CT části vyšetření na hybridních modalitách, jak zmiňuje následující článek 5, identifikovat vyšetření s největší radiační zátěží a zvážit možnosti a přínosy případného zavedení ochranných opatření, jak je v něm také zmíněno. Výhodné je nejprve provést odhady a výpočty, je-li to možné, a až následně provádět u vybraných vyšetření složitější dozimetrická měření rovněž pro získání přesnějších výsledků. Obdobné výzkumy by měly identifikovat možné nedostatky v optimalizaci vyšetření pacientů za použití IZ a přispět k informování odborné veřejnosti o této problematice a dále k optimalizaci a snížení rizika vyvolání katarakty u klíčových vyšetření.

* dříve Deterministic Effect jsou dnes podle 4 označovány jako Tissue Reaction

Adresa pro korespondenci:

Pavel Solný

Fakultní nemocnice v Motole, Praha 5

Státní ústav radiační ochrany, Praha 4

České vysoké učení technické, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Praha 1

solny@seznam.cz


Zdroje

1 Ciraj-Bjelac O, Rehani MM, Sim KH et al. Risk for radiationinduced cataract for staff in interventional cardiology: is there reason for concern? Catheter Cardiovasc Interv 2010;76:826-834

2 International Commission on Radiological Protection. The 2007 Recommendations of the International Commission on Radiological Protection. ICRP Publication 103. Ann. ICRP 37 (2-4). (2007)

3 International Commission on Radiological Protection. Statement on tissue reactions. ICRP ref. 4825-3093-1464. (2011). Dostupné na: http://www.icrp.org/

4 Annals of the ICRP (Stewart F.A., et. al.). ICRP Statement on Tissue Reactions/Early and Late Effects of Radiation in Normal Tissues and Organs – Threshold Doses for Tissue Reactions in a Radiation Protection Context. ICRP Publication 118. Ann. ICRP 41(1/2). (2012)

5 Ptáček J, Koranda P, Metelková I. Radiační zátěž oční čočky z CT části PET/CT vyšetření a možnosti jejího snížení. NuklMed 2012;4:63-67

Štítky
Nukleární medicína Radiodiagnostika Radioterapie

Článek vyšel v časopise

Nukleární medicína

Číslo 4

2012 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×