INFORMACE O NOVÝCH VÝKONECH ODBORNOSTI 813-LABORATOŘALERGOLOGICKÁ A IMUNOLOGICKÁ V SEZNAMU ZDRAVOTNÍCHVÝKONŮ S BODOVÝMI HODNOTAMI Z R. 2002


Information on New Medical Procedures of the Specialization No . 813 – anAllergology and Immunology Laboratory in the List of Medical Procedures withPoint Scores from 2002

New medical procedures most of them related to the diagnostics of auto-immune diseases have emerged at theend of the chapter No. 813 called an allergology and immunology laboratory of the List of Medical Procedureswith Point Scores from 2002 (List of Acts No. 101/2002, part 44). The paper provides basic information on newmedical procedures and deals with the impact of new diagnostic procedures to clinical practice and reasons forincluding these procedures to the List of Medical Procedures with Point Scores.

Key words:
antibodies – Helicobacter pylori – mannose binding leptin – auto-antibodies – indirect immuno-florescence– beta-2-glycoprotein – asialoglycoprotein receptor – diabetes mellitus – nephelometry – turbidimetry– phagocytosis


Autoři: V. Skokanová
Působiště autorů: Oddělení lékařské imunologie, Zdravotní ústav se sídlem v Kolíně, pobočka Praha
Vyšlo v časopise: Listy rev. Lék., , 2003, č. 3, s. 0
Kategorie: Články

Souhrn

V Seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami z r.2002 (Sbírka zákonů č.101/2002, částka 44) se objevujív závěru kapitoly 813 – laboratoř alergologická a imunologická některé nové výkony, z nichž velká část se týkádiagnostiky autoimunitních onemocnění. Článek poskytuje základní informace o nových výkonech a zabývá sevýznamem této diagnostiky v klinické praxi a tudíž i důvody, které vedly k jejich zařazení do Seznamu zdravotníchvýkonů s bodovými hodnotami.

Klíčová slova:
protilátky – Helicobacter pylori – lektin vázající manózu – autoprotilátky – nepřímá imunofluorescence– beta-2-glykoprotein – asialoglykoproteinový receptor – diabetes mellitus – nefelometrie – turbidimetrie– fagocytóza

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Posudkové lékařství Pracovní lékařství

Článek vyšel v časopise

Listy revizního lékařství


2003 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
nový kurz
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Léčba akutní pooperační bolesti
Autoři: doc. MUDr. Jiří Málek, CSc.

Nové antipsychotikum kariprazin v léčbě schizofrenie
Autoři: Prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych.

Familiární transthyretinová periferní polyneuropatie
Autoři: MUDr. Radim Mazanec, Ph.D.

Diabetes mellitus a kardiovaskulární riziko, možnosti jeho ovlivnění
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se