SOUČASNÝ STAV A PERSPEKTIVA REVIZNÍ ČINNOSTI PŘIVYKAZOVÁNÍ LAPAROSKOPICKÝCH A TORAKOSKOPICKÝCHVÝKONŮ


Contemporary State and Perspectives of Revisory Activities in Recording of Laparoscopic and Thoracoscopic Operations

Revisory of surgical disciplines of the health insurance company Prague investigate systematically the development ofendoscopic surgery in Prague and in conjunction with it analyze recording and refunding of this health care by the GeneralInsurance Company.In the submitted paper the authors review the recorded laparoscopic surgery and compare the development of operations from1999 to 2001 as well as associated changes in recording and refunding of operation 51717 and associated DRG-markers andZUM. They also describe the procedure of revisory medical officers in analyses of all available data from the health insurancecompany and their comparison with data in the health records.A positive contribution are the proceedings during checks and comparisons of the reported operation 51711 and ZUM with datain the health records and the possibility to eliminate errors as recording and accounting of the investigated operations still in70 % of the health records which have erroneous data on operation 51711.

Key words:
code 51711 laparoscopic and thoracoscopic operation – DRG-markers – ZUM sub-group 82 – recording errors –analyses from General Health Insurance Co. 1999/2000, 2001


Autoři: Z. Beranová
Působiště autorů: OP VZP hl. m. Prahy
Vyšlo v časopise: Listy rev. Lék., , 2002, č. 3, s. 0
Kategorie: Články

Souhrn

Revizní pracovníci úřadovny revize chirurgických oborůOPVZPhl.m.Prahy systematicky sledují rozvoj endoskopické operativyv Praze a v souvislosti s tím analyzují vykazování a úhradu této zdravotní péče Všeobecnou zdravotní pojišťovnou.Práce podává přehled vykazované laparoskopické operativy a porovnává vývoj operací od r. 1999 do r. 2001 a s nimi spojenýchzměn ve vykazování a úhradě výkonu 51711 a spolu s ním vykazovaných DRG-markerů a ZUM. Současně je popsán postuprevizních lékařů při analýze všech dostupných údajů z IS VZP a jejich porovnání s údaji ve zdravotnické dokumentaci vezdravotnickém zařízení.Za přínos lze považovat věcná jednání při kontrolách a porovnání vykazovaného výkonu 51711 a ZUM se záznamy vezdravotnické dokumentaci s možností odstranění chyb. Vykazování a vyúčtování sledovaných výkonů je totiž stále v 70 %zdravotnických zařízení, která mají výkon 51711 nasmlouván, chybné.

Klíčová slova:
kód 51711 výkon laparoskopický a torakoskopický – DRG-markery –ZUMpodsk.82 čís.VZP– chyby ve vykazování– analýza z IS VZP 1999/2000, 2001

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Posudkové lékařství Pracovní lékařství

Článek vyšel v časopise

Listy revizního lékařství


2002 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se