ROZBOR VYKAZOVÁNÍ GYNEKOLOGICKÝCH LAPAROSKOPICKÝCHOPERACÍ PRO VZP V 1. POLOLETÍ 2001


Analysis of Recorded Gynaecological Laparoscopic Operatios for the Health InsuranceCompany during the First Half of 2001

The authors evaluated the recording of operations in 1234 gynaecological laparoscopic operations during the first half of 2001in 9 Prague health facilities. The health insurance company received a total of 3022 codes 51711(laparoscopic and thporacoscopicoperation) with a total value of 2 169 796 points and ZUM with a total value of 10 743 562.50 Czch crowns. The reportedhospitalization period after these operations is significantly shorter ascompared with classicalabdominal or vaginal operations,however the mean values of the number of days of treatment differ in different health institutions. Errors in the recording involvednon-recording of DRG-marker codes , incorrect recording of code 51711 and codes PZT of sub-group 82. The reason forincorrect accounting was lack of knowledge of the recording rules,negligence or an attempt of obtaining a higher compensationby overestimation of data.

Key words:
laparoscopic and thoracoscopic operation – code 51711 – DRG-markers – ZUM sub-goups 82 PZT VZP –gynaecological laparoscopic operations – laparoscopically assisted vaginale hysterectomy


Autoři: I. Mišinger
Vyšlo v časopise: Listy rev. Lék., , 2002, č. 3, s. 0
Kategorie: Články

Souhrn

Hodnotili jsme vykazování výkonů a ZUM u 1234 gynekologických laparoskopických operací za 1. pololetí 2001 v 9 pražskýchzdravotnických zařízeních. Všeobecné zdravotní pojišťovně bylo vykázáno v souhrnu 3022 kódů 51711 (výkon laparoskopickýa torakoskopický) v hodnotě 2 169 796 bodů a ZUM v celkové hodnotě 10 743 562,50 Kč. Vykazovaná doba hospitalizace potěchto operacích je významně kratší oproti klasickým abdominálním či vaginálním operacím, avšak průměrné hodnoty počtuošetřovacích dnů jsou v různých zdravotnických zařízeních značně nevyrovnané. Chyby ve vykazování spočívaly v nevykazováníDRG-markerových kódů, v chybném vykazování kódu 51711 a kódů PZT podskupiny 82. Příčinami nesprávného účtováníbyla neznalost pravidel pro vykazování, nedbalost nebo snaha nadhodnocením údajů získat vyšší úhradu.

Klíčová slova:
výkon laparoskopický a torakoskopický – kód 51711 – DRG-markery, ZUM podskupiny 82 Čís. PZT VZP –gynekologické laparoskopické operace, laparoskopicky asistovaná vaginální hysterektomie

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Posudkové lékařství Pracovní lékařství

Článek vyšel v časopise

Listy revizního lékařství


2002 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se