Vztah profilu exprese genu FOXR2 a markerů epitelo-mezenchymální tranzice u epiteliálního karcinomu vaječníků


Autoři: Samira Asadollahi 1,2;  Mahta Naeini Mazaheri 1,3;  Mojgan Karimi-Zarchi 4,5;  Fesahat;  Farzaneh 6,7
Působiště autorů: Department of Medical Genetics, School of Medicine, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd, Iran 1;  Diabetes Research Center, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd, Iran 2;  Mother and Newborn Health Research Center, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd, Iran 3;  Department of Obstetrics and Gynecology, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran 4;  Endometriosis Research Center, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran 5;  Reproductive Immunology Research Center, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd, Iran. 6;  Department of Advanced Medical Sciences and Technologies, School of Paramedicine, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd, Iran 7
Vyšlo v časopise: Klin Onkol 2020; 33(3): 201-207
Kategorie: Původní práce
doi: 10.14735/amko2020201

Souhrn

Východiska: Bylo hodnoceno několik faktorů kvůli jejich využití jako aplikovaných bio­markerů pro dia­gnostiku a léčbu karcinomu vaječníků, jednoho z nejčastějších příčin úmrtí v důsledku gynekologických malignit. U ně­kte­rých faktorů skupiny FOX se sice ukázalo, že modulují progresi karcinomu primárně ovlivněním proliferace buněk a exprese, ale potenciální funkce FOXR2 (Forkhead Box R2), který je u několika lidských nádorů nově identifikovaným jako pravděpodobný onkogen, nebyla u karcinomu vaječníků zatím potvrzena. Cílem této studie bylo zhodnotit profil exprese genu FOXR2 a profily exprese ně­kte­rých genů souvisejících s epiteliálně-mezenchymálním přechodem (EMT) v tkáních epiteliálního karcinomu vaječníků (EOC), ve vzorcích zdravé tkáně a v linii buněk karcinomu vaječníků (SKOV-3).

Metody: V této pozorovací studii bylo vyšetřeno 20 vzorků epiteliálního adenokarcinomu vaječníků a jejich marginální vzorky, získané od 20 žen s EOC a SKOV-3 pomocí relativní genové exprese FOXR2, CDH1 (kódující E-kadherin) a FN1 (kódující fibronektin-1) ve dvou skupinách za použití kvalitativní techniky polymerázové řetězové reakce v reálném čase (qRT-PCR).

Výsledky: Nálezy svědčily o významném zvýšení FOXR2 a FN1 i přes sníženou hladinu exprese CDH1 ve vzorcích v porovnání s kontrolami (p < 0,05). U pokročilých karcinomů byla zaznamenána významná korelace mezi expresí genu FOXR2 a markery souvisejícími s EMT. Pro úrovně exprese genu FOXR2 byl dále získán index bio­markerů 0,772.

Závěry: Zjištění ukázala, že hladina exprese FOXR2 má významnou souvislost s karcinomem vaječníků do té míry, že při tomto onemocnění může být použita jako dia­gnostický a terapeutický molekulární bio­marker.

Klíčová slova:

karcinom vaječníků – FOXR2 – exprese genů – epiteliálně-mezenchymální tranzice


Zdroje

1. Reid BM, Permuth JB, Sellers TA et al. Epidemiology of ovarian cancer: a review. Cancer Biol Med 2017; 14 (1): 9–32. doi: 10.20892/j.issn.2095-3941.2016.0084.

2. Kamali M, Hamadani S, Neamatzadeh H et al. Association of XRCC2 rs3218536 polymorphism with susceptibility of breast and ovarian cancer: a systematic review and meta-analysis. APJCP 2017; 18 (7): 1743–1749. doi: 10.22034/APJCP.2017.18.7.1743.

3. Rauh-Hain JA, Krivak TC, Del Carmen MG et al. Ovarian cancer screening and early detection in the general population. Rev Obstet Gynecol 2011; 4 (1): 14–21.

4. Karimi-Zarchi M, Forat-Yazdi M, Vafaeenasab MR et al. Evaluation of the effect of GnRH agonist on menstrual reverse in breast cancer cases treated with cyclophosphamide. Eur J Gynaecol Oncol 2014; 35 (1): 59–61.

5. Hunn J, Rodriguez GC. Ovarian Cancer. Clinic Obstet Gynecol 2012; 55 (1): 3–23. doi: 10.1097/GRF.0b0 13e31824b4611.

6. Torre LA, Trabert B, DeSantis CE et al. Ovarian cancer statistics, 2018. CA Cancer J Clin 2018; 68 (4): 284–296. doi: 10.3322/caac.21456.

7. Ng JS, Low JJH, Ilancheran A. Epithelial ovarian cancer. Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol 2012; 26 (3): 337–345. doi: 10.1016/j.bpobgyn.2011.12.005.

8. Ovarian epithelial, fallopian tube, and primary peri­toneal cancer treatment (PDQ®): Patient version online. Available from: http: //www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26389163.

9. Ferrandina G, Corrado G. Treatment of platinum refractory or resistant ovarian cancer. Lancet Oncol 2018; 19 (9): 1147–1149. doi: 10.1016/S1470-2045 (18) 30428-5.

10. Kalluri R, Weinberg RA. The basics of epithelial-mesenchymal transition. J Clin Invest 2009; 119 (6): 1420–1428. doi: 10.1172/JCI39104.

11. Lamouille S, Xu J, Derynck R. Molecular mechanisms of epithelial-mesenchymal transition. Nat Rev Mol Cell Biol 2014; 15 (3): 178–196. doi: 10.1038/nrm3758.

12. Acloque H, Adams MS, Fishwick K et al. Epithelial--mesenchymal transitions: the importance of changing cell state in development and disease. J Clin Invest 2009; 119 (6): 1438–1449. doi: 10.1172/JCI38019.

13. Katoh M, Katoh M. Human FOX gene family (Review). Int J Oncol 2004; 25 (5): 1495–1500. doi: 10.3892/ijo.25.5.1495.

14. Benayoun BA, Caburet S, Veitia RA. Forkhead transcription factors: key players in health and disease. Trends Genet 2011; 27 (6): 224–232. doi: 10.1016/j.tig.2011.03.003.

15. Golson ML, Kaestner KH. Fox transcription factors: from development to disease. Development 2016; 143 (24): 4558–4570. doi: 10.1242/dev.112672.

16. Katoh M, Katoh M. Identification and characterization of human FOXN6, mouse Foxn6, and rat Foxn6 genes in silico. Int J Oncol 2004; 25 (1): 219–223.

17. Song H, He W, Huang X et al. High expression of FOXR2 in breast cancer correlates with poor prognosis. Tumour Biol 2016; 37 (5): 5991–5997. doi: 10.1007/s13277-015-4437-4.

18. Xu W, Chang J, Liu G et al. Knockdown of FOXR2 suppresses the tumorigenesis, growth and metastasis of prostate cancer. Biomed Pharmacother 2017; 87: 471–475. doi: 10.1016/j.bio­pha.2016.12.120.

19. Lu SQ, Qiu Y, Dai WJ et al. FOXR2 promotes the proliferation, invasion and epithelial-mesenchymal transition in human colorectal cancer cells. Oncol Res 2017; 25 (5): 681–689. doi: 10.3727/096504016X14771034190471.

20. Kamal R, Hamed S, Mansour S et al. Ovarian cancer screening-ultrasound; impact on ovarian cancer mortality. British J Radiol 2018; 91 (1090): 20170571. doi: 10.1259/bjr.20170571.

21. Zhao F, Siu MK, Jiang L et al. Overexpression of forkhead box protein M1 (FOXM1) in ovarian cancer correlates with poor patient survival and contributes to paclitaxel resistance. PLoS ONE 2014; 9 (11): e113478. doi: 10.1371/journal.pone.0113478.

22. Li C, Ding H, Tian J et al. Forkhead box protein C2 (FOXC2) promotes the resistance of human ovarian cancer cells to cisplatin in vitro and in vivo. Cell Physiol Biochem 2016; 39 (1): 242–252. doi: 10.1159/000445620.

23. Li B, Huang W, Cao N et al. Forkhead-box R2 promotes metastasis and growth by stimulating angiogenesis and activating hedgehog signaling pathway in ovarian cancer. J Cell Biochem 2018; 119 (9): 7780–7789. doi: 10.1002/jcb.27148.

24. van Rijn S, Vouri M, Pfister SM et al. Embr-04. What the FOX say? A molecular analysis of FOXR2 in pediatric brain tumors. Neuro-Oncology 2018; 20 (Suppl 2): 69. doi: 10.1093/neuonc/noy059.189.

25. Koso H, Tsuhako A, Lyons E et al. Identification of FOXR2 as an oncogene in medulloblastoma. Cancer Res 2014; 74 (8): 2351–2361. doi: 10.1158/0008-5472.CAN-13-1523.

26. Li X, Wang W, Wang J et al. Proteomic analyses reveal distinct chromatin-associated and soluble transcription factor complexes. Mol System Biol 2015; 11 (1): 775. doi: 10.15252/msb.20145504.

27. Li X, Wang W, Xi Y et al. FOXR2 interacts with MYC to promote its transcriptional activities and tumorigenesis. Cell Rep 2016; 16 (2): 487–497. doi: 10.1016/j.celrep.2016.06.004.

28. Reyes-González JM, Armaiz-Peña GN, Mangala LS et al. Targeting c-MYC in platinum-resistant ovarian cancer. Mol Cancer Ther 2015; 14 (10): 2260–2269. doi: 10.1158/1535-7163.MCT-14-0801.

29. Song IH, Kim K-R, Lim S et al. Expression and prognostic significance of epithelial-mesenchymal transition-related markers and phenotype in serous ovarian cancer. Pathol Res Pract 2018; 214 (10): 1564–1571. doi: 10.1016/j.prp.2018.07.016.

Štítky
Dětská onkologie Chirurgie všeobecná Onkologie

Článek vyšel v časopise

Klinická onkologie

Číslo 3

2020 Číslo 3
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Akutní difuzní bolest břicha může vést k diagnóze vzácného onemocnění
nový kurz
Autoři:

Antikoagulační terapie v sekundární prevenci ischemické CMP aneb co všechno se může stát…
Autoři:

Vzácné poruchy zraku a jejich genetické testování
Autoři: prof. MUDr. Petra Lišková, Ph.D.

Praktické aspekty mezioborové spolupráce při diagnostice a léčbě srdečního selhání
Autoři: MUDr. Sylvie Štrégl Hrušková, prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., prof. MUDr. Vojtěch Melenovský, CSc., MUDr. Marie Lazárová

Praktický lékař – spojka mezi pacientem a specialistou
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se