Expresní analýza OIP5-AS1 u nemalobuněčného karcinomu plic


Autoři: Esfandi Farbod 1,2;  Kholghi Oskooei Vahid 1;  Taheri Fatemeh 2;  Kiani Arda 3;  Taheri Mohammad 1,4;  Ghafouri-Fard Soudeh 1
Působiště autorů: Department of Medical Genetics, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran 1;  GenIran Lab, Tashkhis Gene Pajohesh, Tehran, Iran 2;  Tracheal Diseases Research Center, National Research Institute of Tuberculosis and Lung Diseases (NRITLD), Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran 3;  Urogenital Stem Cell Research Center, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran 4
Vyšlo v časopise: Klin Onkol 2018; 31(4): 260-263
Kategorie: Přehled
doi: 10.14735/amko2018260

Souhrn

Úvod:
Karcinom plic jako nejvíce fatální nádor mužů přiměl výzkumníky ke hledání biomarkerů pro včasnou detekci a prognózu. Mezi možné biomarkery patří skupina nekódujících transkriptů o velikosti více než 200 nukleotidů nazývaná dlouhé nekódující RNA (lncRNA).

Cíle:
V této studii jsme vyhodnotili hladiny exprese OIP5 antisense RNA 1 (OIP5-AS1) u 32 vzorků nemalobuněčného karcinomu plic (non-small cell lung cancer – NSCLC) ve srovnání s odpovídající sousedící nenádorovou tkání (adjacent non-cancerous tissue – ANCT) pomocí polymerázové řetězové reakce v reálném čase. Vzorky byly získány od pacientů, kteří byli přijati v nemocnici Labbafi-Nejad v letech 2015 a 2016.

Výsledky:
Úrovně exprese OIP5-AS byly významně sníženy v nádorových tkáních ve srovnání s ANCT v celkových vzorcích a v podskupině mužů. Nebyla však zjištěna žádná souvislost mezi relativní expresí OIP5-AS1 a klinicko-patologickými daty pacientů nebo historií kouření. Expresní hladiny této lncRNA nebyly korelovány s věkem pacientů. Závěry: Tato lncRNA je možný nový biomarker NSCLC u iránských pacientů. K potvrzení výsledků naší studie jsou potřebné budoucí studie u větších počtů pacientů. Navíc na základě rozdílu v rizikových faktorech spojených s rakovinou plic v různých populacích jsou studie založené na populaci potřebné k prozkoumání role této lncRNA v patogenezi onkologických onemocnění v každé oblasti za účelem navržení vhodných cílených terapií pro každou populaci.

Klíčová slova:
karcinom plic – OIP5-AS – lncRNA – dlouhé nekódující RNA

Studie byla podpořena grantem Univerzity lékařských věd Shahid Beheshti (č. 12810).

Autoři deklarují, že v souvislosti s předmětem studie nemají žádné komerční zájmy.

Redakční rada potvrzuje, že rukopis práce splnil ICMJE kritéria pro publikace zasílané do bi omedicínských časopisů.

Obdrženo: 25. 4. 2018

Přijato: 27. 5. 2018


Zdroje

1. Didkowska J, Wojciechowska U, Manczuk M et al. Lung cancer epidemiology: contemporary and future challenges worldwide. Ann Transl Med 2016; 4 (8): 150. doi: 10.21037/atm.2016.03.11.

2. Vardanjani HM, Zeinali M, Radmerikhi S et al. Lung cancer prevalence in Iran by histologic subtypes. Adv Biomed Res 2017; 6: 111. doi: 10.4103/2277-9175.213881.

3. Zappa C, Mousa SA. Non-small cell lung cancer: current treatment and future advances. Trans Lung Cancer Res 2016; 5 (3): 288–300. doi: 10.21037/tlcr.2016.06.07.

4. Zhou CC, Wu YL, Chen GY et al. Erlotinib versus chemotherapy as first-line treatment for patients with advanced EGFR mutation-positive non-small-cell lung cancer (OPTIMAL, CTONG-0802): a multicentre, open-label, randomised, phase 3 study. Lancet Oncol 2011; 12 (8): 735–742. doi: 10.1016/S1470-2045 (11) 70184-X.

5. Pathy S, Roy S, Malik PS et al. Treatment compliance and outcome in geriatric patients with locally advanced non-small cell lung cancer: experience from India. Iranian Journal of Cancer Prevention 2016; 9 (6): e5481. doi: 10.17795/ijcp-5481.

6. Dianatpour A, Faramarzi S, Geranpayeh L et al. Expression analysis of AFAP1-AS1 and AFAP1 in breast cancer. Cancer Biomark 2018; 22 (1): 49–54. doi: 10.3233/CBM-170831.

7. Taheri M, Omrani MD, Ghafouri-Fard S. Long non-coding RNA expression in bladder cancer. Biophys Rew 2017. doi: 10.1007/s12551-017-0379-y.

8. Taheri M, Pouresmaeili F, Omrani MD et al. Association of ANRIL gene polymorphisms with prostate cancer and benign prostatic hyperplasia in an Iranian population. Biomar Med 2017; 11 (5): 413–422. doi: 10.2217/bmm-2016-0378.

9. Nikpayam E, Tasharrofi B, Sarrafzadeh S et al The role of long non-coding RNAs in ovarian cancer. Iran Biomed J 2017; 21 (1): 3–15. doi: 10.6091/.21.1.24.

10. Soudyab M, Iranpour M, Ghafouri-Fard S. The role of long non-coding RNAs in breast cancer. Arch Iran Med 2016; 19 (7): 508–517. doi: 0161907/AIM.0011.

11. Taheri M, Omrani MD, Ghafouri-Fard S. Long non-coding RNAs expression in renal cell carcinoma. Journal of Biology and Today‘s World 2017; 6 (12): 240–247. doi: 10.15412/J.JBTW.01061201.

12. Xu G, Chen J, Pan QS et al. Long non-coding RNA expression profiles of lung adenocarcinoma ascertained by microarray analysis. PLoS One 2014; 9 (8): e104044. doi: 10.1371/journal.pone.0104044.

13. Deng J, Deng H, Liu C et al. Long non-coding RNA OIP5-AS1 functions as an oncogene in lung adenocarcinoma through targeting miR-448/Bcl-2. Biomed Pharmacother 2018; 98: 102–110. doi: 10.1016/j.biopha.2017.12.031.

14. Dianatpour A, Ghafouri-Fard S. The role of long non coding RNAs in the repair of DNA double strand breaks. Int J Mol Cell Med 2017; 6 (1): 1–12.

15. Dianatpour A, Ghafouri-Fard S. Long non coding RNA expression intersecting cancer and spermatogenesis: a systematic review. Asian Pac J Cancer Prev 2017; 18 (10): 2601–2610. doi: 10.22034/APJCP.2017.18.10.2601.

16. Nikpayam E, Soudyab M, Tasharrofi B et al. Expression analysis of long non-coding ATB and its putative target in breast cancer. Breast Dis 2017; 37 (1): 11–20. doi: 10.3233/BD-160264.

17. Khorshidi HR, Taheri M, Noroozi R et al. ANRIL genetic variants in iranian breast cancer patients. Cell J 2017; 19 (Suppl 1): 72–78. doi: 10.22074/cellj.2017.4496.

18. Iranpour M, Soudyab M, Geranpayeh L et al. Expression analysis of four long noncoding RNAs in breast cancer. Tumour Biol 2016; 37 (3): 2933–2940. doi: 10.1007/s13277-015-4135-2.

19. Taheri M, Habibi M, Noroozi R et al. HOTAIR genetic variants are associated with prostate cancer and benign prostate hyperplasia in an Iranian population. Gene 2017; 613: 20–24. doi: 10.1016/j.gene.2017.02.031.

20. Faramarzi S, Dianatpour A, Ghafouri-Fard S. Discovering the role of long non-coding RNAs in regulation of steroid receptors signaling in cancer. Journal of Biology and Today‘s World 2017; 6 (12): 248–258. doi: 10.15412/J.JBTW.01061202.

21. Gutschner T, Hammerle M, Eissmann M et al. The noncoding RNA MALAT1 is a critical regulator of the metastasis phenotype of lung cancer cells. Cancer research 2013; 73 (3): 1180–1189. doi: 10.1158/0008-5472.CAN-12-2850.

22. Terashima M, Tange S, Ishimura A et al. MEG3 long noncoding RNA contributes to the epigenetic regulation of epithelial-mesenchymal transition in lung cancer cell lines. J Biol Chem 2017; 292 (1): 82–99. doi: 10.1074/jbc.M116.750950.

23. Kim J, Noh JH, Lee SK et al. LncRNA OIP5-AS1/cyrano suppresses GAK expression to control mitosis. Oncotarget 2017; 8 (30): 49409–49420. doi: 10.18632/oncotarget.17219.

24. Kim J, Abdelmohsen K, Yang XL et al. LncRNA OIP5-AS1/cyrano sponges RNA-binding protein HuR. Nucleic Acids Res 2016; 44 (5): 2378–2392. doi: 10.1093/nar/gkw017.

25. Toyooka S, Maruyama R, Toyooka KO et al. Smoke exposure, histologic type and geography-related differences in the methylation profiles of non-small cell lung cancer. Int J Cancer 2003; 103 (2): 153–160. doi: 10.1002/ijc.10787.

26. Hosseini M, Naghan PA, Karimi S et al. Environmental risk factors for lung cancer in Iran: a case-control study. Int J Epidemiol 2009; 38 (4): 989–996. doi: 10.1093/ije/dyp218

Štítky
Dětská onkologie Chirurgie všeobecná Onkologie

Článek vyšel v časopise

Klinická onkologie

Číslo 4

2018 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×