Editorial


Vyšlo v časopise: Klin Onkol 2015; 28(Supplementum 4): 3
Kategorie: Editorial

Vážení čtenáři,

úspěchy, které v současnosti zaznamenáváme s protinádorovou léčbou inhibitory kontrolních bodů imunitní reakce, T lymfocyty s chimérickými antigenními receptory nebo protinádorovými vakcínami, dodávají nám i pacientům potřebnou víru na cestě, kterou kráčíme společně. Myslím, že s celým autorským kolektivem, který přispěl ke vzniku tohoto supplementa, jsme zajedno v názoru, že stojíme na počátku nové éry, ve které budeme schopni využívat síly imunitního systému v léčbě a prevenci nádorových onemocnění. Sice si stále a opatrně připomínáme, že možná stejné prožitky jsme v souvislosti s imunoterapií v onkologii již v minulosti zažili, ale dnešní doba je přece jenom jiná. Pokročila významně dál v poznání imunitního systému, jeho interakci s nádorem a současně i v technologiích. Výzkum a vývoj v této oblasti určitě není u konce. I v klinické praxi na nás již nyní čeká řada nezodpovězených otázek, od hledání prediktorů účinnosti imunoterapie po využití možnosti vzájemné potenciace stávající cytostatické a cílené protinádorové léčby a imunoterapie.

Na tomto místě bych chtěl ještě poděkovat všem autorům, kteří se podíleli na vzniku tohoto supplementa věnovaného imunoonkologii, včetně těch, jejichž články musely být z kapacitních důvodů přesunuty do nadcházejícího řádného čísla časopisu Klinická onkologie. Současně bych rád níže přiloženým obrázkem připomenul klinickou studii, od jejíhož ukončení uplynulo právě 40 let a slibné výsledky byly před 35 lety publikovány ve sborníku Brněnských onkologických dnů.

Hodně úspěchů imunoonkologii!

doc. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D.

editor supplementa

Graf. Křivky celkového přežití pa cientek s ovariálním karcinomem v závislosti na aplikaci BCG vakcíny. Studie probíhala v letech 1972– 1975. Vakcinace BCG vakcínou byla prováděna skarifikační technikou do kůže, první aplikace před operací, další za 14 dnů po operaci, týden po zahájení intermitentní léčby cyklofosfamidem, a pokračovala v týdenních aplikacích (případně dvoutýdenných při výskytu reakce) po dobu jednoho roku, střídavě s chemoterapií.
Graf. Křivky celkového přežití pa cientek s ovariálním karcinomem v závislosti na aplikaci BCG vakcíny. Studie probíhala v letech 1972– 1975. Vakcinace BCG vakcínou byla prováděna skarifikační technikou do kůže, první aplikace před operací, další za 14 dnů po operaci, týden po zahájení intermitentní léčby cyklofosfamidem, a pokračovala v týdenních aplikacích (případně dvoutýdenných při výskytu reakce) po dobu jednoho roku, střídavě s chemoterapií.
Převzato: Kučera F, Ptáčková B. Pokus o imunoterapii rakoviny vaječníků. Brněnské onkologické dny, květen 1979. Publikováno ve Sborníku Brněnských onkologických dnů, květen 1980.

Vydání supplementa bylo podpořeno edukačním grantem firmy Bristol-Myers Squibb spol. s r. o.


Štítky
Dětská onkologie Chirurgie všeobecná Onkologie

Článek vyšel v časopise

Klinická onkologie

Číslo Supplementum 4

2015 Číslo Supplementum 4

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
nový kurz
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Léčba akutní pooperační bolesti
Autoři: doc. MUDr. Jiří Málek, CSc.

Nové antipsychotikum kariprazin v léčbě schizofrenie
Autoři: Prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych.

Familiární transthyretinová periferní polyneuropatie
Autoři: MUDr. Radim Mazanec, Ph.D.

Diabetes mellitus a kardiovaskulární riziko, možnosti jeho ovlivnění
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se