Incidencia a prognostický význam známych genetických aberácií u pa­cientov s dia­gnózou akútnej myeloblastovej leukémie –  dvojročná štúdia


Autoři: J. Vaskova 1;  K. Dubayová 1;  G. Cakanova 1;  I. Luckova 1;  I. Bochova 1;  G. Novotná 1;  J. Sabo 2;  S. Palasthy 3;  E. Tóthová 2;  N. Stecova 4;  A. Karabinos 1
Působiště autorů: SEMBID, s. r. o., Research Center of Applied Biomedical Dia gnostics, Presov, Slovak Republic 1;  Department of Medical Biophysics, Faculty of Medicine, P. J. Safarik University in Kosice, Slovak Republic 2;  Department of Clinical Hematology, J. L. Reiman University Hospital, Presov, Slovak Republic 3;  Department of Hematology and Oncohematology, L. Pasteur University Hospital, Kosice, Slovak Republic 4
Vyšlo v časopise: Klin Onkol 2015; 28(4): 278-283
Kategorie: Původní práce
doi: 10.14735/amko2015278

Souhrn

Východiská:
V uvedenej práci sme sa zamerali na výskyt a prognostickú hodnotu niekoľkých významných genetických markerov u pacientov s diagnózou akútnej myeloblastovej leukémie (acute myeloid leukemia – AML).

Pacienti a metódy:
Vyšetrených bolo 90 pacientov s AML: 42 mužov (priemerný vek 54,5 rokov) a 49 žien (priemerný vek 59 rokov). Genetická analýza leukemických vzoriek bola realizovaná pomocou konvenčnej cytogenetiky, interfázovej fluorescenčnej in situ hybridizácie ako aj štandardizovaného RT‑PCR protokolu.

Výsledky:
V 34,4 % pacientov sme zistili aspoň jeden z analyzovaných genetických markerov s výnimkou translokácie CBFB‑MYH11, ktorú sme nezaznamenali. Translokácia t(8;21)/ AML1‑ETO bola zachytená v 4,4 % pacientov s priemerným vekom 45,4 rokov, pričom žiadny z týchto pacientov nebol starší ako 55 rokov. Translokácia t(15;17)/ PML‑RARA bola potvrdená v 5,5 % pacientov s priemerným vekom 52,6 rokov a takmer rovnakým podielom mladších a starších pacientov. Prestavby MLL génu boli potvrdené v 6,6 % pacientov, aberácie typu – 5/ 5q– a/ alebo – 7/ 7q–  zachytené v 7,7 % pacientov, pričom najčastejšou genetickou abnormalitou v našej štúdii bola trizómia chromozómu 8 (10 %). Navyše sme zistili priaznivý klinický priebeh u pacientov exprimujúcich fúzne gény AML1-ETO, alebo PML‑RARA na rozdiel od nepriaznivého klinického priebehu u pacientov s prestavbami MLL génu a deléciami – 5q/ – 5 a – 7q/ – 7. U pacientov s potvrdenou trizómiou chromozómu 8 pozorujeme stredne dobrú prognózu.

Záver:
Zistili sme súlad medzi našími a publikovanými výsledkami v incidencii a prognostickej hodnote niekoľkých dobre definovaných genetických aberácii asociovaných s AML. Táto jednoduchá geneticky‑ orientovaná klasifikácia nám pomáha rozdeliť pacientov na tých s dobrou, strednou a zlou prognózou a zabezpečiť im následne najlepšiu momentálne dostupnú liečbu. Avšak, zlý klinický priebeh predovšetkým u pacientov so zlou prognózou, jasne poukazuje na potrebu hľadania nových genetických faktorov ochorenia AML pre zabezpečenie vývoja lepších terapeutikých ako aj diagnostických postupov.

Kľúčové slová:
akútna myeloblastová leukémia –  genetické aberácie –  fúzne gény –  cytogenetika –  výskyt –  klinický priebeh

Táto práca bola podporená grantom z Európskeho Regionálneho Rozvoja OPVaV-2009/2.2/05-SORO (ITMS kód: 26220220143).

Autoři deklarují, že v souvislosti s předmětem studie nemají žádné komerční zájmy.

Redakční rada potvrzuje, že rukopis práce splnil ICMJE kritéria pro publikace zasílané do biomedicínských časopisů.

Obdržané:
15. 10. 2013

Prijaté:
29. 1. 2015


Zdroje

1. Jabbour EJ, Estey E, Kantarjian HM. Adult acute myeloid leukemia. Mayo Clin Proc 2006; 81(2): 247– 260.

2. Mayer J, Stary J (eds). Leukemie. Praha: Grada Publishing 2002: 392.

3. Erba HP. Prognostic factors in elderly patients with AML and the implications for treatment. Hematology Am Soc Hematol Educ Program 2007; 1: 420– 428.

4. Adam Z, Vorlicek J (eds). Hematologie II. Přehled maligních hematologických nemocí. Praha: Grada Publishing 2001: 680.

5. Vardiman JW, Thiele J, Arber D et al. The 2008 revision of the World Health Organization (WHO) classification of myeloid neoplasms and acute leukemia: rationale and important changes. Blood 2009; 114(5): 937– 951. doi: 10.1182/ blood‑ 2009‑ 03‑ 209262.

6. Giertlova M, Hajikova M, Vaskova J et al. Cytogenetic abnormalities predict treatment‑free interval and response to therapy in previously untreated chronic lymphocytic leukemia patients. Neoplasma 2011; 58(1): 82– 88.

7. Van Dongen JJ, Macintyre EA, Gabert JA et al. Standardized RT‑PCR analysis of fusion gene transcript from chromosome aberrations in acute leukemia for detection of minimal residual disease. Leukemia 1999; 13(12): 1901– 1928.

8. Leith CP, Kopecky KJ, Godwin J et al. Acute myeloid leukemia in the elderly: assessment of multidrug resis­tance (MDR1) and cytogenetics distinguishes bio­logic subgroups with remarkably distinct responses to standard chemotherapy. A Southwest Oncology Group Study. Blood 1997; 89(9): 3323– 3329.

9. Slovak ML, Kopecky KJ, Cassileth PA et al. Karyotypic analysis predicts outcome of preremission and postremis­sion therapy in adult acute myeloid leukemia: a South­west Oncology Group/ Eastern Cooperative Oncology Group Study. Blood 2000; 96(13): 4075– 4083.

10. Grimwade D, Walker H, Harrison G et al. The predictive value of hierarchical cytogenetic classification in older adults with acute myeloid leukemia (AML): analysis of 1065 patients entered into the United Kingdom Medical Research Council AML 11 trial. Blood 2001; 98(5): 1312– 1320.

11. Fröhling S, Schlenk RF, Kayser S et al. Cytogenetics and age are major determinants of outcome in intensively treated acute myeloid leukemia patients older than 60 years: results from AMLSG trial AML HD98- B. Blood 2006; 108(10): 3280– 3288.

12. Appelbaum FR, Gundacker H, Head DR et al. Age and acute myeloid leukemia. Blood 2006; 107(9): 3481– 3485.

13. Wolman SR, Gundacker H, Appelbaum FR et al. Impact of trisomy 8 (+8) on clinical presentation, treatment response, and survival in acute myeloid leukemia: a South­west Oncology Group study. Blood 2002; 100(1): 29– 35.

14. Small D. FLT3 mutations: bio­logy and treatment. Hematology Am Soc Hematol Educ Program 2006; 178– 184.

15. Agarwal JR, Griesinger F, Stühmer W et al. The potassium channel Ether á go‑ go is a novel prognostic factor with functional relevance in acute myeloid leukemia. Molecular Cancer 2010; 9(18): 1– 16. doi: 10.1186/ 1476‑ 4598‑ 9‑ 18.

Štítky
Dětská onkologie Chirurgie všeobecná Onkologie

Článek vyšel v časopise

Klinická onkologie

Číslo 4

2015 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Diabetická neuropatie a její léčba
nový kurz
Autoři: MUDr. Michal Dubský, Ph.D.

Mnohočetný myelom: Úvodní léčba netransplantovatelných pacientů
Autoři:

Proč v prevenci zubního kazu kartáček nestačí?
Autoři: doc. MUDr. Romana Koberová – Ivančaková, CSc.

Hypersenzitivita dentinu jako příznak poškození tvrdých zubních tkání
Autoři: MUDr. Erika Lenčová, Ph.D.

Cesta pacienta s CHOPN
Autoři: doc. MUDr. Vladimír Koblížek, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se