Editorial


Vyšlo v časopise: Klin Onkol 2013; 26(Supplementum): 3
Kategorie: Editorial

Česká republika má vybudovanou síť komplexních onkologických center a jasnou regionální strukturu zařízení poskytujících ­onkologickou péči. Z tohoto pohledu patříme mezi vyspělé země Evropy. Máme jednu z nejhustších sítí nemocnic v Evropě a mezi vyspělými zeměmi máme vysoce nadprůměrný počet hospitalizací, avšak nejsme schopni zlepšit včasný záchyt onkologických onemocnění. Již v roce 2003 byl přijat Národní onkologický program, jehož motto zní „Správná léčba správnému pacientovi ve správný čas a na správném místě“.

Díky Národnímu onkologickému registru ČR můžeme analyzovat dlouhodobé trendy v incidenci a mortalitě nádorových onemocnění. Dostupná data dokládají pozitiva, např. podstatné prodloužení doby přežití u včas zachycených onemocnění, tedy u málo pokročilých klinických stadií. Jsme demograficky stárnoucí populace, u které z objektivních důvodů bude nádorových onemocnění přibývat. Máme tři screeningové programy, z nichž jistých úspěchů dosahuje mamární screening. Stále se potýkáme s nedostatečnou účastí v kolorektálním screeningu (asi 25 %), neboť k významnému snížení mortality je třeba účast alespoň zdvojnásobit. Dostupná data také dokládají velké regionální rozdíly v pokrytí populace screeningovým vyšetřením a ve včasné dostupnosti vybrané léčby.

Společným jmenovatelem všech typů nádorů jsou změny na genové úrovni. Tyto změny postihují geny, které jsou u zdravého organizmu běžně vyjádřeny. To znamená, že tvoří nepoškozené bílkoviny, které plní v organizmu tu roli, pro kterou jsou v organizmu přítomny. Pokud se jedná o proteiny, které regulují proliferaci, diferenciaci, popřípadě odumírání buněk, dochází po poškození jejich funkce k nadměrnému buněčnému dělení, potlačení jejich odumírání a následně ke vzniku nádoru. Bohužel neexistuje uniformní onkogenní mechanizmus. Jednotlivé typy nádorů se liší původem, chováním a pochopitelně i mechanizmy svého vzniku.

Je všeobecně známo, že záchyt onkologického onemocnění v méně pokročilém stadiu anebo nejlépe ve fázi prekancerózy výrazně zvyšuje naději na dobrý výsledek léčby a na dlouhodobé přežití. Pozdní diagnóza je nejen výsledkem malé informovanosti široké veřejnosti, ale i malé aktivity lékařů. Je nezbytné věnovat se nejen samotnému screeningu, ale i primární prevenci.

Občané by měli vědět, jaké jsou příznaky nádorového onemocnění a čeho si mají všímat. Měli by vědět, jaké jsou preventivní ­screeningové programy, na co mají nárok, co je hrazeno ze zdravotního pojištění. Ale měli by také vědět, co pro svoje zdraví můžou sámi udělat, jak můžou změnit svoje životní návyky.

Proto vzniklo toto supplementum Klinické onkologie, které má lékařům doplnit znalosti o prekancerózách a upozornit na nutnost aktivně vyhledávat časná stadia onemocnění. Je to nejen levnější než následná léčba, ale především tím zabráníme vzniku lidských tragédií.

prim. MUDr. Milana Šachlová, CSc.

Gastroenterologické oddělení

Masarykův onkologický ústav, Brno


Štítky
Dětská onkologie Chirurgie všeobecná Onkologie
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×