Aktuality v onkologii


Autoři: P. Holečková 1,2;  V. Maňásek 1,3;  M. Šachlová 1,4;  M. Tomíška 1,5;  G. Pazdrová 1,6;  L. Krčmová 1,7;  P. Beneš 1,8
Působiště autorů: Pracovní skupina nutriční péče v onkologii 1;  Ústav radiační onkologie, Nemocnice Na Bulovce, Praha 2;  Komplexní onkologické centrum, Nemocnice Nový Jičín, a.  s. 3;  Gastroenterologické oddělení, Masarykův onkologický ústav, Brno 4;  Interní onkologická a hematologická klinika LF MU a FN Brno 5;  Onkologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze 6;  Úsek léčebné výživy, Masarykův onkologický ústav, Brno 7;  Interní oddělení, Nemocnice Na Homolce, Praha 8
Vyšlo v časopise: Klin Onkol 2013; 26(5): 365
Kategorie: Aktuality v onkologiiKazuistika č. 3

Padesátiletá žena trpěla již několik měsíců bolestmi v krku, dysfagií a hubnutím, když se konečně odhodlala k lékařskému vyšetření. To trvalo v celé šíři další dva měsíce a na jeho konci stála dia­gnóza: rozsáhlý dlaždicobuněčný karcinom pravé tonsily s bilaterální krční lymfadenopatií. Po celou dobu potíží polykala nemocná jen tekutiny a kaše v množství odpovídajícím asi čtvrtině běžné porce a ve výsledku zhubla za čtyři měsíce z 63 kg na 48 kg, tj. 24 % své výchozí hmotnosti. S ohledem na věk a nepřítomnost komorbidit by byla indikována konkomitantní chemoradioterapie s kurativním záměrem, ale následná nevyhnutelná mukositida, další zhoršení dysfagie a bolesti by vedly k již neúnosnému prohloubení malnutrice.

Nutričně‑metabolický pohled

Je známo, že ztráta hmotnosti nad 5 % během tří měsíců negativně ovlivňuje zdravotní stav a průběh i léčbu chorob, přičemž ztráta nad 30 % hmotnosti již je život ohrožující sama o sobě. Další prohloubení malnutrice při téměř nulovém příjmu spolu s katabolizující chorobou i léčbou by bylo v daném případě jistě fatální, pokud by vůbec byla léčba dokončena.

Protože jde o kachexii z větší části tzv. sekundární, lze živiny (v adekvátní dávce kalorií a vysoké dávce bílkovin) dodat do nepoškozené části GIT formou perkutánní endoskopické gastrostomie (PEG). Tento výkon je dostupný na většině endoskopických pracovišť a vykazuje minimální komplikace.

Tíže podvýživy v zde prezentované kazuistice je natolik velká, že hrozí rozvoj tzv. refeeding syndromu (otoky, křeče a projevy srdečního selhání v důsledku kritického nedostatku fosforu, hořčíku, draslíku a thiaminu v úvodu realimentace).

Návrh řešení

V uvedeném případě pacientku hospitalizovat s cílem krátké parenterální rehydratace a úpravě mineralogramu a následně k zavedení PEG. Ještě na lůžku zahájit enterální výživu do PEG, zahájit nízkou dávkou, použít běžný izokalorický polymerní přípravek s vlákninou, počítat s postupnou adaptací GIT. Suplementovat vitamin B1, kalium, magnezium, fosfát a laboratorně monitorovat po několik dnů. Nemocnou ještě za hospitalizace zkontaktovat s nutriční ambulancí podle místa bydliště k předpisu výživy. Až ambulantně dávku výživy zvyšovat podle potřeby a velikosti perorálního příjmu.

U méně vyjádřené podvýživy je elektivní zavedení PEG individuální dohodou lékaře a informovaného pacienta. PEG vždy zajistí lepší váhový trend, ale za cenu určitého omezení v kvalitě života. Období mukositidy lze sice zkusit překlenout sippingem tekutých výživ, ale pozdější zavedení PEG v rozvinuté mukositidě již nemusí být možné.

Doporučujeme ke stažení z internetu

Seznam nutričních ambulancí s kontakty:http:/ / www.skvimp.cz/ ?action=changecategory&value=34

Péče o pacienta s PEG:

http:/ / www.linkos.cz/ files/ onkologicka– pece/ 4/ 52.pdf

MUDr. Petra Holečková

Ústav radiační onkologie

Nemocnice Na Bulovce

Budínova 67/2

180 81 Praha

e-mail: petika1@centrum.cz


Štítky
Dětská onkologie Chirurgie všeobecná Onkologie

Článek vyšel v časopise

Klinická onkologie

Číslo 5

2013 Číslo 5

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Proč v prevenci zubního kazu kartáček nestačí?
nový kurz
Autoři: doc. MUDr. Romana Koberová – Ivančaková, CSc.

Hypersenzitivita dentinu jako příznak poškození tvrdých zubních tkání
Autoři: MUDr. Erika Lenčová, Ph.D.

Cesta pacienta s CHOPN
Autoři: doc. MUDr. Vladimír Koblížek, Ph.D.

Arteriální hypertenze ve světle nových evropských guidelines
Autoři: MUDr. Libor Jelínek

Precizní medicína v onkologii
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se