Aktuality v onkologii


Autoři: P. Holečková 1,2;  V. Maňásek 1,3;  M. Šachlová 1,4;  M. Tomíška 1,5;  G. Pazdrová 1,6;  L. Krčmová 1,7;  P. Beneš 1,8
Působiště autorů: Pracovní skupina nutriční péče v onkologii 1;  Ústav radiační onkologie, Nemocnice Na Bulovce, Praha 2;  Komplexní onkologické centrum, Nemocnice Nový Jičín, a.  s. 3;  Gastroenterologické oddělení, Masarykův onkologický ústav, Brno 4;  Interní onkologická a hematologická klinika LF MU a FN Brno 5;  Onkologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze 6;  Úsek léčebné výživy, Masarykův onkologický ústav, Brno 7;  Interní oddělení, Nemocnice Na Homolce, Praha 8
Vyšlo v časopise: Klin Onkol 2013; 26(5): 365
Kategorie: Aktuality v onkologiiKazuistika č. 3

Padesátiletá žena trpěla již několik měsíců bolestmi v krku, dysfagií a hubnutím, když se konečně odhodlala k lékařskému vyšetření. To trvalo v celé šíři další dva měsíce a na jeho konci stála dia­gnóza: rozsáhlý dlaždicobuněčný karcinom pravé tonsily s bilaterální krční lymfadenopatií. Po celou dobu potíží polykala nemocná jen tekutiny a kaše v množství odpovídajícím asi čtvrtině běžné porce a ve výsledku zhubla za čtyři měsíce z 63 kg na 48 kg, tj. 24 % své výchozí hmotnosti. S ohledem na věk a nepřítomnost komorbidit by byla indikována konkomitantní chemoradioterapie s kurativním záměrem, ale následná nevyhnutelná mukositida, další zhoršení dysfagie a bolesti by vedly k již neúnosnému prohloubení malnutrice.

Nutričně‑metabolický pohled

Je známo, že ztráta hmotnosti nad 5 % během tří měsíců negativně ovlivňuje zdravotní stav a průběh i léčbu chorob, přičemž ztráta nad 30 % hmotnosti již je život ohrožující sama o sobě. Další prohloubení malnutrice při téměř nulovém příjmu spolu s katabolizující chorobou i léčbou by bylo v daném případě jistě fatální, pokud by vůbec byla léčba dokončena.

Protože jde o kachexii z větší části tzv. sekundární, lze živiny (v adekvátní dávce kalorií a vysoké dávce bílkovin) dodat do nepoškozené části GIT formou perkutánní endoskopické gastrostomie (PEG). Tento výkon je dostupný na většině endoskopických pracovišť a vykazuje minimální komplikace.

Tíže podvýživy v zde prezentované kazuistice je natolik velká, že hrozí rozvoj tzv. refeeding syndromu (otoky, křeče a projevy srdečního selhání v důsledku kritického nedostatku fosforu, hořčíku, draslíku a thiaminu v úvodu realimentace).

Návrh řešení

V uvedeném případě pacientku hospitalizovat s cílem krátké parenterální rehydratace a úpravě mineralogramu a následně k zavedení PEG. Ještě na lůžku zahájit enterální výživu do PEG, zahájit nízkou dávkou, použít běžný izokalorický polymerní přípravek s vlákninou, počítat s postupnou adaptací GIT. Suplementovat vitamin B1, kalium, magnezium, fosfát a laboratorně monitorovat po několik dnů. Nemocnou ještě za hospitalizace zkontaktovat s nutriční ambulancí podle místa bydliště k předpisu výživy. Až ambulantně dávku výživy zvyšovat podle potřeby a velikosti perorálního příjmu.

U méně vyjádřené podvýživy je elektivní zavedení PEG individuální dohodou lékaře a informovaného pacienta. PEG vždy zajistí lepší váhový trend, ale za cenu určitého omezení v kvalitě života. Období mukositidy lze sice zkusit překlenout sippingem tekutých výživ, ale pozdější zavedení PEG v rozvinuté mukositidě již nemusí být možné.

Doporučujeme ke stažení z internetu

Seznam nutričních ambulancí s kontakty:http:/ / www.skvimp.cz/ ?action=changecategory&value=34

Péče o pacienta s PEG:

http:/ / www.linkos.cz/ files/ onkologicka– pece/ 4/ 52.pdf

MUDr. Petra Holečková

Ústav radiační onkologie

Nemocnice Na Bulovce

Budínova 67/2

180 81 Praha

e-mail: petika1@centrum.cz


Štítky
Dětská onkologie Chirurgie všeobecná Onkologie

Článek vyšel v časopise

Klinická onkologie

Číslo 5

2013 Číslo 5

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
nový kurz
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se