Cetuximab zvyšuje antiproliferativní účinek trastuzumabu u buněk karcinomu prsu s nadměrnou expresí ERBB2 – předběžná studie


Autoři: I. Überall 1,2;  K. Křížová 1,2;  J. Steigerová 1,2
Působiště autorů: Institute of Clinical and Molecular Pathology, Faculty of Medicine and Dentistry, Palacky University, Olomouc, Czech Republic 1;  Institute of Molecular and Translational Medicine (IMTM), Faculty of Medicine and Dentristry, Palacky University, Olomouc 2
Vyšlo v časopise: Klin Onkol 2011; 24(5): 356-360
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Východiska:
Receptorové tyrozinkinázy představují podtřídu transmemránových receptorů. Inhibice členů rodiny receptorů pro epidermální růstové faktory je efektivní pro léčbu některých typů nádorů. V kombinaci s inhibicí ERBB2 receptorů je protinádorový efekt výraznější. Tato studie předkládá nová experimentální data, která prokazují zesílení anti-proliferačního účinku monoklonálních protilátek (cetuximab a trastuzumab) na nádorové linie odvozené z karcinomu prsu, které se liší rozdílnou expresí ERBB receptorů.

Materiál a metody:
Tato studie se věnuje kombinovanému účinku souběžné inhibice dvou členů rodiny ERBB, receptorů EGFR a ERBB2 pomocí monoklonálních protilátek trastuzumab (Herceptin, TZ) a cetuximab (Erbitux/C225, CTX). V rámci studie byly testovány tři buněčné linie odvozené z karcinomu prsu (MCF-7, BT-474 a SK-BR-3). Tyto linie se liší různou expresí EGFR a ERB2. Inhibice buněčného růstu byla sledována využitím metody MTT assay. Rovněž byly pomocí Western blotu analyzovány změny v expresi EGFR, ERBB2 a klíčových regulátorů buněčného cyklu.

Výsledky:
Prsní nádorové linie vykazovaly rozdílnou citlivost k působení TZ a CTX a jejich kombinací. Linie SK-BR-3 byla citlivá k působení TZ. Naopak CTX neměl vliv na linii BT-474 a na SK-BR-3, které exprimují nízkou hladinu EGFR a vysokou hladinu ERBB2.

Závěr:
Získané výsledky potvrzují hypotézu o vzájemném zesilujícím anti-proliferačním efektu současné inhibice obou receptorů.

Klíčová slova:
ERBB receptory – duální inhibice – trastuzumab – cetuximab – karcinom prsu

Tato práce byla podpořena grantem MŠMT ČR MSM 6198959216, grantem Univerzity Palackého LF_2011_009 a Biomedicína pro regionální rozvoj a lidské zdroje (BIOMEDREG) C.1.05/2.1.00/01.0030.

Autoři deklarují, že v souvislosti s předmětem studie nemají žádné komerční zájmy.

Redakční rada potvrzuje, že rukopis práce splnil ICMJE kritéria pro publikace zasílané do bi omedicínských časopisů.

Obdrženo:
8. 9. 2010

Přijato:
7. 12. 2010


Zdroje

1. Lohrisch C, Piccart M. An overview of HER-2. Semin Oncol 2001; 28 (6 Suppl 18): 3–11.

2. Berkovcová J, Hajdúch M, Dziechcierková M et al. Predikce účinnosti tyrozikinázových inhibitorů EGFR1 v léčbě nemalobuněčných plicních karcinomů. Klin Oncol 2006; 19(3): 171–176.

3. Bouchalova K, Cizkova M, Cwiertka K et al. Triple negative breast cencer – current status and prospective tergeted treatment based on HER1 (EGFR), TOP2 and C-MYC gene assessment. Biomed Pap Med Fac Univ Palacky Olomouc Czech Repub 2009; 153(1): 13–17.

4. Laskin JJ, Sandler AB. Epidermal growth factor receptor: a promising target in solid tumours. Cancer Treat Rev 2004; 30(1): 1–17.

5. Mass RD, Press MF, Anderson S et al. Evaluation of clinical outcomes according to HER-2 detection by fluorescence in situ hybridization in women with metastatic breast cancer treated with trastuzumab. Clin Breast Cancer 2005; 6(3): 240–246.

6. Slamon DJ, Clark GM, Wong SG et al. Human breast cancer: correlation of relapse and survival with amplification of the HER-2/neu oncogene. Science 1987; 235(4785): 177–182.

7. Ye D, Mendelsohn J, Fan Z. Augmentation of a humanized anti-HER2 mAb 4D5 induced growth inhibition by a human-mouse chimeric anti-EGF receptor mAb C225. Oncogene 1999; 18(3): 731–738.

8. Moulder SL, Yakes TM, Muthuswamy SK et al. Epidermal growth facor receptor (HER1) tyrosine kinase inhibitor ZD1839 (Iressa) inhibits HER/neu (ERBB2)-overexpressing breast cancer cells in vitro and in vivo. Cancer Res 2001; 61(24): 8887–8895.

9. Moasser MM, Basso A, Averbuch SD et al. The tyrosine kinase inhibitor ZD1839 („Iressa“) inhibits HER2-driven signaling and supresses the growth of HER2-overexpressing tumor cells. Cancer Res 2001; 61(19): 7184–7188.

10. Normanno N, Campiglio M, De LA et al. Cooperative inhibitory effect of ZD1839 (Iressa) in combination with trastuzumab (Herceptin) on human breast cancer cell growth. Ann Oncol 2002; 13(1): 65–72.

11. Ye D, Mendelsohn J, Fan Z. Androgen and epidermal growth factor down-regulate cyclin-dependent kinase inhibitor p27Kp1 and costimulate proliferation of MDA PCa 2a and MDA PCa 2b prostate cancer cells. Clin Cancer Res 1999; 5(8): 2171–2177.

12. Reid A, Vidal L, Shaw H, de Bono J. Dual inhibition of ErbB1 (EGFR/HER1) and ErbB2 (HER2/neu). Eur J Cancer 2007; 43(3): 481–489.

13. Brockhoff G, Heckel B, Schmidt-Bruecken E et al. Differential impact of Cetuximab, Pertuzumab and Trastuzumab on BT-474 and SK-BR-3 breast cancer cell proliferation. Cell Prolif 2007; 40(4): 488–507.

14. Cuello M, Ettenberg SA, Clark AS et al. Down-regulation of the ERBB2 receptor by trastuzumab (herceptin) enhances tumor necrosis factor-related apoptosis-inducing ligand-mediated apoptosis in breast and ovarian cancer cell lines that overexpress ERBB2. Cancer Res 2001; 61(12): 4892–4900.

15. Romijn JC, Verkoelen CF, Schroeder FH. Application of the MTT assay to human prostate cancer cell lines in vitro: establishment of test conditions and assessment of hormone-stimulated growth and drug-induced cytostatic and cytotoxic effects. Prostate 1998; 12(1): 99–110.

16. Bradford MM. A rapid and sensitive method for the quantitation of microgram quantities of protein utilizing the principle of protein-dye binding. Anal Biochem 1967; 72: 248–254.

17. Badache A, Hynes NE. A new therapeutic antibody masks ERBB2 to its partners. Cancer Cell 2004; 5(4): 299–301.

18. Mellinghoff IK, Vivanco I, Kwon A et al. HER2/neu kinase-dependent modulation of androgen receptor function through effect on DNA binding and stability. Cancer Cell 2004; 6(5): 517–527.

19. Lenferink AE, Busse D, Flanagan M et al. ERBB2/neu kinase modulates cellular p27(Kip 1) and cyclin D1 through multiple signaling pathways. Cancer Res 2001; 61(17): 6583–6591.

20. Alimandi M, Romano A, Curia MC et al. Cooperative signaling of ErbB3 and ErbB2 in neoplastic transformation and human mammary carcinomas. Oncogene 1995; 10(9): 1813–1821.

21. Nahta R, Hung MC, Esteva FJ. The HER-2-targeting antibodies trastuzumab and pertuzumab synergistically inhibit the survival of breast cancer cells. Cancer Res 2004; 64(7): 2343–2346.

22. Kawada M, Yamagoe S, Murakami Y et al. Induction of p27Kip1 degradation and anchorage independence by Ras through the MAP kinase signaling pathway. Oncogene 1997; 15(6): 629–637.

23. Rivard N, Boucher MJ, Asselin C et al. MAP kinase cascade is reguired for p27 downragulation and S phase entry in fibroblastis and epithelial cells. Ann J Physiol 1999; 277(4 Pt 1): C652–C664.

24. Lane HA, Beuvink I, Motoyama AB et al. ErbB2 potentiates breast tumor proliferation through modulation of p27Kip1-Cdk2 complex formation: receptor overexpression does not determine growth dependency. Mol Cell Biol 2000; 20(9): 3210–3223.

Štítky
Dětská onkologie Chirurgie všeobecná Onkologie

Článek vyšel v časopise

Klinická onkologie

Číslo 5

2011 Číslo 5

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Příběh jedlé sody
nový kurz
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Všechny kurzy
Kurzy Soutěž Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se