Doporučení ČSKB


Autoři: D. Springer
Vyšlo v časopise: Klin. Biochem. Metab., 28, 2020, No. 1, p. 3
Kategorie: Editorial

V tomto čísle je publikováno několik odborných doporučení, která jejich autoři předkládají naší odborné veřejnosti s nejlepším vědomím, že shrnují nejen nejnovější poznatky v daném oboru, ale také mnohdy letité zkušenosti autorů. V dnešní náročné době je velmi těžké najít si dostatek času na studování veškeré dostupné literatury ve vlastním oboru, nemluvě o tom, že výskyt renesančních osobností, které mají široký záběr přes mnoho specializací, je jev mizející a blíží se limitně vyhynutí. Pokud si chceme zachovat alespoň zdání informovanosti o současném stavu oboru, nabízí se odborná doporučení jako vhodná alternativa. Stačí pohlédnout do seznamu literatury, abychom si byli jisti, že autoři vychází obvykle ze světových doporučení a aktuální literatury, která je k tématu publikována. Zároveň ale nejde o otrocký překlad, ale o soubor postupů aplikovatelných v možnostech našeho systému zdravotní péče.

Mám možnost být členem Pracovní skupiny EFLM pro přípravu odborných doporučení. Dočkala jsem se při setkání  s ostatními členy lehkého obdivu, kolik má naše společnost doporučení, k jejich zklamání ovšem v češtině. Evropské státy obvykle přebírají světová doporučení a svým členům je nepřekládají. To ovšem předpokládá všeobecnou znalost angličtiny a také je zřejmé, že světová doporučení musí postihnout všechny aspekty rozdílů v péči o pacienty. Zahrnuje to nejen možnosti plateb od pojišťoven a technického vybavení, které je k dispozici, ale často se jedná i o etické, náboženské a sociální aspekty. Právě proto je snaha vytvořit doporučené postupy alespoň na evropské úrovni. Přesto vlastní národní doporučení bude vždy konkrétnější, bude zohledňovat možnosti našeho zdravotnického systému i očekávání samotných pacientů.

Můžeme být právem hrdí, že naše odborná společnost má stále k dispozici dostatek odborníků, kteří jsou nejen specialisty ve svém oboru, ale zároveň jde i o osobnosti s kontakty na odborníky z klinických oborů. Bez této mezioborové spolupráce by doporučení neměla dostatečnou váhu a význam. Většina doporučení má tedy v záhlaví uvedeno, které odborné společnosti je schvalovaly současně s ČSKB.

Z rozhodnutí výboru ČSKB budou odborná doporučení revidována a případně aktualizována svými autory minimálně každých pět let. Na webové stránce ČSKB byste tedy měli najít jen aktualizované verze doporučení.

Účelem doporučení je pomoci lékařům a pracovníkům klinických laboratoří orientovat se v racionálním používání biochemických vyšetření, shrnovat vyšetřovací algoritmy a informovat o nových možnostech diagnostiky. Doporučení ale nejsou myšlena jako náhrada úsudku ošetřujícího lékaře, stejně tak nemohou postihnout všechny možné situace, jež mohou nastat v klinické praxi. Odpovědností laboratoře a ošetřujícího lékaře je zajistit konkrétnímu pacientovi validní výsledky a vhodnou péči.

Springer D.


Štítky
Biochemie Nukleární medicína Nutriční terapeut

Článek vyšel v časopise

Klinická biochemie a metabolismus

Číslo 1

2020 Číslo 1
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Antikoagulační terapie v sekundární prevenci ischemické CMP aneb co všechno se může stát…
nový kurz
Autoři:

Vzácné poruchy zraku a jejich genetické testování
Autoři: prof. MUDr. Petra Lišková, Ph.D.

Praktické aspekty mezioborové spolupráce při diagnostice a léčbě srdečního selhání
Autoři: MUDr. Sylvie Štrégl Hrušková, prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., prof. MUDr. Vojtěch Melenovský, CSc., MUDr. Marie Lazárová

Praktický lékař – spojka mezi pacientem a specialistou
Autoři:

Průvodce pomocnými prostředky při léčbě nemocí parodontu
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se