Stabilizace glukózy v krevní plazmě citrátem – pro a proti


Autoři: J. Racek;  K. Fialová;  D. Rajdl;  J. Ženková
Vyšlo v časopise: Klin. Biochem. Metab., 26, 2018, No. 1, p. 41-42
Kategorie: Dopis redakci

V č. 4 ročníku 25 (2017) časopisu Klinická biochemie a metabolismus v dopisu redakci stručně a jasně popisují Friedecký a spol. problematiku stabilizace koncentrace glukózy ve vzorku krve a následné problémy, které se objevují po jejím zlepšení [1]. Ve stručnosti: dosud běžně užívaný způsob konzervace fluoridem je nedostatečný, protože fluorid inhibuje až předposlední enzym glykolýzy, enolázu, a jeho efekt se tedy projeví až po několika hodinách. Nabízí se několik možností zlepšení stabilizace koncentrace glukózy v odebrané krvi: odebranou krev ihned vložit to ledové tříště a oddělit plazmu do 30 minut po odběru nebo užít k odběru zkumavky, kde kromě fluoridu sodného je i citrát, který acidifikací inhibuje počáteční reakce glykolýzy [2]. Doporučení ČSKB uvádí tři možnosti: a) uložení odebraných vzorků do ledové tříště; b) použití antiglykolytického přípravku; c) oddělení plazmy od krevních elementů do 30 minut od odběru [3].

Podobné zkušenosti mají všechny laboratoře, včetně naší. Z grafů na obrázku 1 je patrné, že jedině včasné oddělení plazmy nebo inhibice směsí fluoridu a citrátu udrží stabilní hladinu glukózy v krvi. Zchlazení vzorku nestačí (vzorek v lednici byl uchováván při 4 °C a přesto glykémie klesala). Ledová tříšť by jistě byla účinnější, její užití je však nepraktické. Stejně nepraktická je včasná separace plazmy – v ordinacích diabetologa, praktického lékaře či gynekologa není k dispozici centrifuga. Zbývá tedy jediná možnost – odběr do směsi fluoridu a citrátu. Příslušné odběrové nádobky jsou k dispozici a nabízí je řada firem; patří sem např. VACUETTE® FC Mix Tube (Greiner), Venosafe FC Mixture (Terumo) či S-Monovette® GlucoEXACT (Sarstedt).

Glucose concentration in venous blood stored under different conditions.
Obr. 1. Glucose concentration in venous blood stored under different conditions.

Autoři dopisu citují řadu prací, které prokázaly významné zvýšení počtu diagnostikovaných diabetiků při užité fluoridu s citrátem ke konzervaci krve ve srovnání s pouhým fluoridem. Objevuje se termín „misclassification of patients“ [4] či požadavek na stanovení nových diagnostických kritérií [5]. Otázkou je, zda to bude třeba. Starší lékaři i analytici si jistě pamatují dobu, kde rozhodovacím limitem pro diagnostiku diabetu byla koncentrace glukózy v plazmě žilní krve nalačno 7,8 mmol/l; ten byl snížen na dnešních 7 mmol/l s cílem zachytit nemocné dříve, včas je začít léčit a předcházet tak závažným komplikacím diabetu [6]. I ti mladší si pamatují snížení limitu pro diagnostiku gestačního diabetu pomocí glykémie nalačno z 5,6 mmol/l na současných 5,1 mmol/l [3]. Riziko diabetu totiž neroste skokem, ale plynule. Diagnostické kritérium je dáno dohodou – s cílem diagnostikovat diabetes mellitus včas u takového množství osob, které jsme schopni dispenzarizovat a léčit.

Ještě zmíníme jeden z problémů užití odběrových nádobek s fluoridem a citrátem. Dosud užívané zkumavky s fluoridem sodným se užívaly nejen pro stanovení glykémie, ale i pro stanovení laktátu: i zde je třeba potlačit glykolýzu, neboť laktát je její konečný metabolit v anaerobních podmínkách. V tomto případě je užití samotného fluoridu dostatečné, k inhibici dochází dvě reakce před vznikem laktátu. Teoreticky by se tedy zdálo, že odběrové nádobky se směsí fluoridu a citrátu budou vhodné i pro stanovení laktátu. Opak je však pravdou: koncentrace laktátu v tomto případě vychází falešně snížená, a to v průměru o téměř 50 %! To jsme prokázali v experimentu, kde jsme vzorky žilní krve od pacientů (n= 42) nabrali do zkumavky s NaF (VACUETTE® FE Sodium Fluoride/ K3EDTA) a se směsí citrátu a NaF (VACUETTE® FC Mix Tube, Greiner); ve vzorcích plazmy jsme pak stanovili laktát dvěma různými enzymatickými metodami na různých analytických systémech (Roche, Cobas 8000 chemický modul c702, setem firmy Roche s laktátoxidázou; Beckman Coulter, analyzátoru AU 640, setem firmy Dialab s enzymem laktátdehydrogenázou). Porovnání výsledků z obou zkumavek a mezi oběma metodami je na obrázcích 2 a 3. Podobně je ovlivněno i měření na analyzátoru krevních plynů (Radiometer, ABL 835 Flex), kde je laktátová elektroda s imobilizovanou laktátoxidázou a ampérometrická koncovka. Vzhledem k významnému poklesu pH ve zkumavkách s citrátem (orientačně 5,7) jsme předpokládali, že v reakční směsi obou srovnávaných enzymatických metod může být narušeno optimální reakční pH a dochází k falešně sníženým výsledkům. Nicméně v experimentu jsme potvrdili, že pH v reakční směsi setu Roche s laktátoxidázou je u vzorku ze zkumavky s NaF i citrátem srovnatelné (7,90 resp. 7,91, měřeno pH metrem firmy Regon Instruments WTW 537). Vysvětlení falešně snížených hodnot naměřených ve zkumavkách s citrátem je tedy nutné hledat jinde.

Comparison of lactate concentration in NaF and NaF/
citrate tubes measured with lactate oxidase method (Roche).
On the x axis, mean of measurements in NaF and NaF/citrate
tubes; on the y axis, pairwise differences between tubes expressed
as percentage of the mean.
Obr. 2. Comparison of lactate concentration in NaF and NaF/ citrate tubes measured with lactate oxidase method (Roche). On the x axis, mean of measurements in NaF and NaF/citrate tubes; on the y axis, pairwise differences between tubes expressed as percentage of the mean.

Comparison of lactate concentration in NaF and NaF/
citrate tubes measured with lactate dehydrogenase method
(Dialab). Parameters on both axes as in Fig. 2.
Obr. 3. Comparison of lactate concentration in NaF and NaF/ citrate tubes measured with lactate dehydrogenase method (Dialab). Parameters on both axes as in Fig. 2.

Praktickým závěrem z našeho experimentu je, že zkumavka se směsí NaF a citrátu je použitelná jen pro měření glykémie, pro případné stanovení laktátu je nutné odebrat další zkumavku pouze s NaF.

Střet zájmů: Autoři prohlašují, že nejsou ve střetu zájmů.

Do redakce došlo 31. 1. 2018

Adresa pro korespondenci:

prof. MUDr. Jaroslav Racek, DrSc.

Ústav klinické biochemie a hematologie LF UK a FN v Plzni

Alej Svobody 80

304 60 Plzeň

e-mail: racek@fnplzen.cz


Zdroje

1.     Friedecký, B., Palička, V., Kratochvíla, J.: Diagnostika diabetu pomocí plasmatické glukózy. Nerozřešený problém laboratorní medicíny. Klin. Biochem. Metab., 25(4), 2017: 189-191.

2.     Sack, D. B., Arnold, M., Bakris, G. L., et al.: Guidelines and Recommendations for Laboratory Analysis in the Diagnosis and Management of Diabetes Mellitus. NACB, 2011. Dostupné z: https://www.aacc.org/science-and-practice/practice-guidelines/diabetes-mellitus 

3.     Friedecký B., Kratochvíla J., Springer D., Prázný M., Zima T. Diabetes mellitus – laboratorní diagnostika a sledování pacientů. Společné doporučení České diabetologické společnosti a České společnosti kli-nické biochemie. Klin. Biochem. Metab., 24(1), 2016: 39-50. Dostupné z: http://www.cskb.cz/res/file/KBM-pdf/2016/2016-1/KBM-1-2016-doporuceni-DM-39.pdf 

4.     Juricic, G., Kopcinovic, L. M., Sara evic, A., Bakliza, A., Simundic, A. M.: Liwuid citrate acidification introduces significant glucose bias and leads to misclassification of patients with diabetes. Clin. Chem. Lab. Med., 2016, 54: 363-371.

5.     Norman, M., Jones, I.: The shift from fluoride/oxalate to citric acid/fluoride blood cellection tubes for glucose testint – the impact upon patient results. Clin. Biochem., 2014, 47: 683-685

6.     Shaw, J. E., Zimmet, P. Z., McCarty, D., de Courten, M.: Type 2 diabetes worldwide according to ne new classification and criteria. Diabetes Care, 2000, 23, Suppl. 2: B5-B10

Štítky
Biochemie Nukleární medicína Nutriční terapeut

Článek vyšel v časopise

Klinická biochemie a metabolismus

Číslo 1

2018 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×