Seznam posterů


Vyšlo v časopise: Klin. Biochem. Metab., 23 (44), 2015, No. 3, p. 126-128
Kategorie: XII.celostátní sjezd ČSKB ČLS JEP s mezinárodní účastí

P-1

Využití ultra-rychlého SPE-MS/MS systému pro stanovení čtyř tyrosin-kinasových inhibitorů v lidské plazmě

Ultra-fast on-line SPE-MS/MS method for quantification of four tyrosine kinase inhibitors in human plasma

Vrobel I., Mičová K., Široká J., Friedecký D., Faber E., Adam T. (Olomouc)

P-2

Folátem ovlivnitelné hyperhomocysteinemie (HHC) v rutinní praxi metabolické ambulance

Hyperhomocysteinemias effectively treated by folate in the routine metabolic unit

Hyánek J., Matoška V., Dubská L., Miková B., Pejznochová H., Dvořáková J., Táborský L., Martiníková V., Privarová J. (Praha)

P-3

Enzýmová aktivita ceruloplazmínu v sére pacientov s Wilsonovou chorobou

Enzymatic activity of ceruloplasmin in patients with Wilson´s disease

Turecký L., Kupčová V., Netriová J., Ščigulinský P., Uhlíková E. (Bratislava)

P-4

Cholínesteráza v sére experimentálnych zvierat so steatózou pečene

Cholinesterase in sera of experimental animals with liver steatosis

Turecký L., Kupčová V., Otrubová O., Muchová J., Uhlíková E. . (Bratislava)

P-5

Enzýmová aktivita ceruloplazmínu v priebehu gravidity a u žien s intrahepatálnou cholestázou gravidných

Enzymatic activity of ceruloplasmin during pregnancy and in women with intrahepatic cholestasis of pregnancy

Uhlíková E., Kupčová V., Divéky L., Sotáková L., Turecký L. . (Bratislava)

P-6

Enzýmová aktivita ceruloplazmínu u pacientov po transplantácii pečene - kazuistika

Enzymatic activity of ceruloplasmin in patients after liver transplantation

Uhlíková E., Kupčová V., Turecký L. (Bratislava)

P-7

Vliv kyseliny ursolové získané z přírodních zdrojů na regenerační schopnost jater

Influence of ursolic acid from nature origin on liver regeneration

Žaloudková L., Tichá A., Hyšpler R., Živný P. (Hradec Králové)

P-8

Pět let novorozeneckého screeningu dědičných metabolických poruch v České republice

Five years of newborn screening of inherited metabolic disorders in the Czech Republic

Chrastina P., Jandová J., Friedecký D., Hlídková E., Přibylová M., Zoulová V., Vlášková H., Pešková K., Pazdírková R., Procházková D., Ješina P., Hrubá Z., Adam T., Kožich V. (Praha, Olomouc)

P-9

Nástrahy testování POCT systémů stanovení glukózy

Pitfalls of testing glucose POCT systems

Springer D., Omastová K., Zima T. (Praha)

P-10

Testování volné cirkulující nukleové kyseliny v krevní plazmě

Testing free circulating nucleic acids in blood plasma

Beránek M., Totzauerová K., Vaňková R., Palička V. (Hradec Králové)

P-11

Vliv transportu potrubní poštou na cytobiochemické a spektrofotometrické vyšetření mozkomíšního moku.

Influence of pneumatic tube system transport on cytochemical and spectrophotometric parameters of cerebrospinal fluid.

Brož P., Rajdl D., Ženková J., Petříková V. (Plzeň)

P-12

Výsledky sledování indikátorů kvality preanalytické fáze v České republice versus Evropa

Monitoring the indicators of preanalytical phase

Bunešová M., Moravcová L. (Praha)

P-13

Deficit galaktokinázy a stanovenie galaktitolu na Slovensku

Galactokinase deficiency and galactitol determination in Slovakia

Ferenczy V., Behúlová D., Šebová C., Zahorcová M., Gerinec A., Tomčíková D., Bzdúch V. (Bratislava)

P-14

iFABP jako potenciální marker poškození tenkého střeva v průběhu resekce tlustého střeva

iFABP as a potential markers of small bowel damage after large intestine resection

Hyšpler R., Tichá A., Svobodová I., Kaška M., Drahošová M., Zadák Z. (Hradec Králové)

P-15

Analýza galaktitolu a sacharidů v moči pomocí GC/MS

Analysis of urinary galactitol and saccharides by GC/MS

Jáčová J., Bekárek V., Friedecký D., Hlídková E., Petrželová S., Adam T. (Olomouc)

P-16

Stanovení manganu a selenu v mozkomíšním moku u dětských a dospělých pacientů

Investigation of manganese and selenium in cerebrospinal fluid of children and adults

Kotaška K., Jiráková L., Pospíšilová R., Franěk T., Průša R. (Praha)

P-17

Role proteinu ACBD3 v mitochondriálním energetickém metabolismu

Role of ACBD3 protein in mitochondrial energy metabolism

Kratochvílová H., Rodinová M., Stránecký V., Marková M., Vondráčková A., Sládková J., Honzík T., Hansíková H., Zeman J.,Tesařová M. (Praha)

P-18

Hodnocení možného přínosu vyšetření Hevylite u mnohočetného myelomu s lehkými řetězci (LCMM)

Analysis of potential contribution of Hevylite assessment in light-chain only multiple myeloma

Lochman P., Ščudla V., Pika T., Minařík J. (Olomouc)

P-19

Vyšetření DNA v mateřské plasmě u těhotenství dosažených metodami asistované reprodukce.

Maternal plasma DNA testing for aneuploidy in pregnancies achieved by assisted reproductive technologies

Loucký J., Lambert-Messerlian G., Kloza M.E., Williams J., O’Brien B., Wilkins-Haug L., Mahoney J. M., De Biasio P., Borrell A., Ehrich M., Van den Boom D., Bombard T. A., Deciu C., Palomaki E. G.  (Zlin, Providence, Los Angeles, Boston, New Haven, Genova, Barcelona, San Diego, Praha)

P-20

Stanovení iohexolu jako ukazatele glomerulární filtrace

Determination of iohexol as a marker of glomerular filtration

Malínská H., Kazdová L., Štollová M., Teplan V. (Praha)

P-21

Kolorimetrický a voltametrický průkaz peroxidázové aktivity magnetických částic: základní platforma pro konstrukci peroxidázových biosenzorů

Colorimetric and voltammetric demonstration of peroxidase-like activity of magnetic particles: basic platforms for peroxidase biosensors

Martinková P., Pohanka M. (Hradec Králové)

P-22

Vybrané parametry oxidačního poškození DNA u pacientů s těžkými popáleninami

Selected parameters of oxidative DNA damage in patients with severe burns

Matejovičová M., Hlaváčová M., Lipový B., Novotná L., Paulová H. (Brno)

P-23

Zvýšená exprese mRNA biliverdinreduktázy A v játrech a periferních leukocytech u pacientů s hepatocelulárním karcinomem podmíněným HCV infekcí

Upregulated biliverdin reductase A mRNA expression in HCV-associated hepatocellular carcinoma in the liver and peripheral blood leukocytes

Matoušová L., Kubíčková K., Urbánek P., Vítek L., Zima T., Subhanová I. (Praha)

P-24

Významné změny O-glykosylace sérového apolipoproteinu C-III u pacientů s dědičnými poruchami metabolizmu glykogenu

Changes in O-glycosylation of serum apolipoprotein C-III in patients with glycogen storage diseases

Ondrušková N., Honzík T., Kolářová H., Poupětová H., Zeman J., Hansíková H. (Praha)

P-25

Analýza močových konkrementů rastrovací elektronovou mikroskopií

Scanning electron microscopy in analysis of urinary stones

Racek J., Racek M., Hupáková I. (Plzeň, Praha)

P-26

Změny energetického metabolismu a ultrastruktury mitochondrií v kultivovaných kožních fibroblastech od 15 pacientů s Huntingtonovou chorobou

Disturbances in mitochondrial ultrastructure and energetic metabolism in cultivated skin fibroblasts from 15 patients wiht Huntington´s disease

Rodinová M., Spáčilová J., Kratochvílová H., Marková M., Daňhelovská T., Tesařová M., Lišková I., Klempíř J., Zeman J., Hansíková H. (Praha)

P-27

Srovnání dvou ELISA kitů pro vyšetření celkového tau proteinu and beta-amyloidu

Comparation study of two ELISA kits for total tau protein and beta-amyloid

Roubalová L., Prošková J. (Olomouc)

P-28

Výběr vhodných testů pro diagnostiku hypokortizolismu

Selection of suitable hypothalamic-pituitary-adrenal axis tests for diagnostic of hypocortisolism

Simunkova K., Duskova M., Kosak M., Krsek M., Hana V., Zanova M., Springer D. (Praha)

P-29

Citrulin jako marker komplikací u perioperativního poškození střeva

Citrulline as a marker of perioperative damage of intestine

Tichá A., Hyšpler R., Žaloudková L., Vašatová M., Kaška M., Zadák Z. (Hradec Králové)

P-30

Srovnání dvou přístrojů na stanovení glykovaného hemoglobinu metodou iontoměničové chromatografie

The comparision of two devices for an evaluation of a glycated haemoglobin by the method of ion exchange chromatography

Kubíčková V., Bednaříková J., Pospíšilová I. (Olomouc)

P-31

Vyšetření synoviální tekutiny na oddělení klinické biochemie Thomayerovy nemocnice

Synovial Fluid Examination in Clinical Biochemistry Department of Thomayer‘s Hospital

Vítovcová M., Pavlová Z., Bořecká K. (Praha)

P-32

Analytické a postanalytické parametry interference Dicynonu u metod s Trinderovou reakcí

Analytical and postanalytical  parameters of Dicynone interference in methods with Trinder reaction

Wiewiorka O.,  Plešková V., Čermáková Z., Dastych M. (Brno)

P-33

Normativní studie S100B a NSE v likvoru

Biomarkers of Brain Damage: S100B and NSE Concentrations in Cerebrospinal Fluid- A Normative Study

Hajduková L., Sobek O., Prchalová D., Bílková Z., Koudelková M., Lukášková J., Matuchová I. (Praha, Kladno)

P-34

Metabolické profilování vzorků plasem a leukocytů u pacientů s chronickou myeloidní leukémií

Metabolite profiling of plasma and leukocytes of chronic myeloid leukemia patients

Široká J., Karlíková R., Hrdá M., Friedecký D., Faber E., Mičová K., Gardlo A., Janečková H., Adam T. (Olomouc)

P-35

Lehké řetězce neurofilament a protilátky proti lehkým řetězcům u pacientů s roztroušenou sklerózou

Relationship between neurofilament light chains and antibodies against them in cerebrospinal fluid in patients with multiple sclerosis

Švarcová J., Fialová L., Bartoš A., Zimová D., Malbohan I., Illner J. (Praha)

P-36

Diagnostický algoritmus karcinomu prostaty pomocí výpočtu Indexu  zdravé prostaty (PHI)

The Diagnostic Algorithm for Prostate Cancer using Prostate Health Index (PHI)

Fuchsová R., Topolčan O., Dolejšová O., Hora M., Kučera R., Eret V., Ferda J. (Plzeň)


Štítky
Biochemie Nukleární medicína Nutriční terapeut

Článek vyšel v časopise

Klinická biochemie a metabolismus

Číslo 3

2015 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Jak lze diagnostikovat mnohočetný myelom v praxi praktického lékaře?
nový kurz
Autoři: MUDr. Jan Straub

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Inhibitory karboanhydrázy v léčbě glaukomu
Autoři: as. MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

Nová funkce oznámení

všimli jsme si, že se zajímáte o obsah na našem webu. Využijte nové funkce zapnutí webových notifikací a nechte se informovat o nejnovějším obsahu.

Zjistit více