Predikce závažnosti akutní pankreatitidy za použití sérových hladin adiponektinu, adipocytárního proteinu vázajícího mastné kyseliny a fibroblastového růstového faktoru 21 v 4 den po přijetí.


Autoři: D. Novotný 1;  P. Malina 2;  P. Krumpholcova 3;  I. Tozzi 3;  V. Procházka 3
Působiště autorů: Department of Clinical Biochemistry, University Hospital Olomouc, I. P. Pavlova 6, 775 0 Olomouc, Czech Republic 1;  Department of Clinical Biochemistry, Hospital Písek, Karla Čapka 589, 97 2 Písek, Czech Republic 2;  2nd Department of Internal Medicine, Faculty of Medicine and Dentistry, Palacky University Olomouc and University Hospital Olomouc, I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc, Czech Republic 3
Vyšlo v časopise: Klin. Biochem. Metab., 23 (44), 2015, No. 1, p. 9-16

Souhrn

Cíle studie:
Studie byla zaměřena na vyhodnocení sérových hladin adiponektinu (ADP), adipocytárního proteinu vázajícího mastné kyseliny (A-FABP) a fibroblastového růstového faktoru 21 jako potenciálních prediktorů závažnosti akutní pankreatitidy (AP) 4. den po přijetí. Současně byly stanoveny vybrané klasické prozánětlivé markery.

Název a sídlo pracoviště:
Oddělení klinické biochemie a II. interní klinika Fakultní nemocnice Olomouc, I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc; Nemocnice Písek, Karla Čapka 589, 397 23 Písek.

Materiál a metody:
Studie byla provedena u pacientů s akutní pankreatitidou (n = 84, 37 žen, 47 mužů). Laboratorní markery byly měřeny v podskupinách podle klasifikace lehká/ těžká AP, a částečně také v podskupinách vytvořených na základě CTSI (computed-tomography severity index) skóre.

Výsledky:
Ze sledovaných adipokinů měl u pacientů s těžkou AP pouze FGF 21 tendenci k vyšším hladinám v den 4 po přijetí. Za pomoci mnohočetné regresní analýzy byla zjištěna pozitivní asociace A-FABP s prokalcitoninem (PCT), zatímco FGF 21 asocioval u těžké AP pozitivně s ADP a negativně s C-reaktivním proteinem (CRP). ROC (receiver-operator characteristics) analýza potvrdila, že pouze CRP a interleukin 6 (IL-6) jsou využitelné jako potenciální prediktory závažnosti onemocnění. Pro oba parametry byly stanoveny cut-off hodnoty: 100 mg/l pro CRP a 37 ng/l pro IL-6, s negativními prediktivními hodnotami (NPV) 96 % a 92 %, a s pozitivními prediktivními hodnotami (PPV) 39 % a 29 %.

Závěr:
Ve studii jsme zjistili, že hladiny ADP, A-FABP a FGF 21 nejsou vhodnými parametry pro predikci tíže AP 4. den po přijetí. Naopak stanovení CRP a IL-6 v tento den by mohlo být vhodné zejména pro vyloučení těžké akutní pankreatitidy.

Klíčová slova:
akutní pankreatitida, adiponektin, A-FABP, FGF 21, závažnost onemocnění.


Zdroje

1. Fétaud-Lapierre, V., Pastor, C. M., Jorge-Costa, M., et al. Time-course proteomic analysis of taurocholate-induced necrotizing acute pancreatitis. J. Proteom., 2013, 85, p. 12-27.

2. Jakchairoongruang, K., Arjhansiri, K. Prognostic va-lue of contrast-enhanced computed tomography in acute pancreatitis. Asian Biomed., 2013, 3, p. 357-364.

3. Karpavicius, A., Dambrauskas, Z., Sileikis, A., Vitkus, D., Strupas, K. Value of adipokines in predicting the severity of acute pancreatitis: Comprehensive review. World J. Gastroenterol., 2012, 18(45), p. 6620-6627.

4. Fisic, E., Poropat,G., Bilic-Zulle, L., Licul, V., Milic, S., Stimac, D. The Role of IL-6, 8, and 10, sTNFr, CRP, and Pancreatic Elastase in the Prediction of Systemic Complications in Patients with Acute Pancreatitis. Gastroenterol. Res. Pract., 2013, Article ID 282645, 6 pages. http://dx.doi.org/10.1155/2013/282645.

5. Al-Bahrani, A., Ammori, Z. B. Clinical laboratory assessment of acute pancreatitis. Clin. Chim. Acta, 2005, 362(1-2), p. 26-48.

6. Matull, W. R., Pereira, S. P., O’Donohue, J. W. Biochemical markers of acute pancreatitis. J. Clin. Pathol., 2006, 59(4), p. 340-344.

7. Wozniak, S. E., Gee, L. L., Wachtel, M. S., Frezza, E. E. Adipose Tissue: The New Endocrine Organ? A Review Article. Dig. Dis. Sci., 2009, 54, p.1847-1856.

8. Franco-Pons, N., Gea-Sorlí, S., Closa, D. Release of inflammatory mediators by adipose tissue during acute pancreatitis. J. Pathol., 2010, 22, p.175-182.

9. Schaffler, A., Landfried, K., Volk, M., et al. Potential of adipocytokines in predicting peripancreatic necrosis and severity in acute pancreatitis: pilot study. J. Gastroenterol. Hepatol. 2007, 22, p. 326-334.

10. Hui, X., Li, H., Zhou, Z., et al. Adipocyte fatty acid-binding protein modulates inflammatory responses in macrophages through a positive feedback loop involving c-Jun NH2-terminal kinases and activator protein-1. J. Biol. Chem., 2010, 285, p. 10273-10280.

11. Iglesias, P., Selgas, R., Romero, S., Diez, J. Biological role, clinical significance, and therapeutic possibilities of the recently discovered metabolic hormone fibroblastic growth factor 21. Eur. J. Endocrinol., 2012, 167, p. 301-309.

12. Kim, K. H., Lee, M. S. FGF21 as a Stress Hormone: The Roles of FGF21 in Stress Adaptation and the Treatment of Metabolic Diseases. Diabetes Metab. J. 2014, 38, p. 245-251.

13. Johnson, C. L., Weston, J. Y., Chadi, S. A., et al. Fibroblast Growth Factor 21 Reduces the Severity of Cerulein-Induced Pancreatitis in Mice. Gastroenterology 2009,137, p.1795-1804.

14. Makhija, R., Kingsnorth, A. J. Cytokine storm in acute pancreatitis. J. Hepatobiliary Pancreat. Surg., 2002, 9(4), p. 401-410.

15. Balthazar, E. J. Acute pancreatitis: assessment of severity with clinical and CT evaluation. Radiology 2002, 223, p. 603-13.

16. Banks, P. A., Bollen, T. L., Dervenis, C., et al. Classification of acute pancreatitis 2012: revision of the Atlanta classification and definitions by international consensus; Acute Pancreatitis Classification Working Group. Gut, 2013, 62, p.102-11.

17. Sharma, A., Muddana, V., Lamb, J., Greer, J., Papachristou, G. I., Whitcomb, D. C. Low serum adiponectin levels are associated with systemic organ failure in acute pancreatitis. Pancreas, 2009, 38, p. 907-912.

18. Tukiainen, E., Kylanpaa, M. L., Ebeling, P., Kemppainen, E., Puolakkainen, P., Repo, H. Leptin and adiponectin levels in acute pancreatitis. Pancreas, 2006, 32, p. 211-214.

19. Araki, H., Nishihara, T., Matsuda, M., et al. Adiponectin plays a protective role in caerulein-induced acute pancreatitis in mice fed a high-fat diet. Gut, 2008, 57, p. 1431-1440.

20. Kishida, K., Funahashi, T., Shimomura, I. Adiponectin as a routine clinical biomarker. Best Pract. Res. Clin. Endocrinol. Metab., 2014, 28, p.119-130.

21. Xu, A., Vanhoutte, P. M. Adiponectin and adipocyte fatty acid binding protein in the pathogenesis of cardiovascular disease. Am. J. Physiol. Heart Circ. Physiol., 2012, 302, p. H1231-H1243.

22. Yoo, H. J., Kim, S., Park, M. S., et al. Serum adipocyte fatty acid-binding protein is associated independently with vascular inflammation: analysis with (18)F-fluorodeoxyglucose positron emission tomography. J. Clin. Endocrinol. Metab., 2011, 96, p. E488–E492.

23. Xu, A., Tso, A. W., Cheung, B. M., et al. Circulating adipocyte-fatty acid binding protein levels predict the development of the metabolic syndrome: a 5-year prospective study. Circulation, 2007, 115, p.1537-1543.

24. Huang, C. L., Wu, Y. W., Hsieh, A. R., Hung, Y. H., Chen, W. J., Yang, W. S. Serum adipocyte fatty acid-binding protein levels in patients with critical illness are associated with insulin resistance and predict mortality. Crit. Care, 2013, 17, R22.

25. Izumiya, Y., Bina, H. A., Ouchi, N., Akasaki ,Y., Kharitonenkov, A., Walsh, K. FGF21 is an Akt-regula-ted myokine. FEBS Lett., 2008, 582(27), p. 3805-3810.

26. Kharitonenkov, A., Larsen, P. FGF21 reloaded: challenges of a rapidly growing field. Trends Endocrinol. Metab., 2011, 22(3), p. 81-86.

27. Algül, H. A Novel Role for the Fibroblast Growth Factor 21 in Acute Pancreatitis. Gastroenterology, 2009, 137(5), p.1577-1579.

28. Kim K. H., Lee, M. S. FGF21 as a Stress Hormone: The Roles of FGF21 in Stress Adaptation and the Treatment of Metabolic Diseases. Diabetes Metab. J., 2014, 38, p. 245-251.

29. Li, X., Fan, X., Ren, F., et al. Serum FGF21 levels are increased in newly diagnosed type 2 diabetes with nonalcoholic fatty liver disease and associated with hsCRP levels independently. Diabetes Res. Clin. Pract., 2011, 93(1), p.10-16.

30. Lin, Z., Zhou, Z., Liu, Y., et al. Circulating FGF21 levels are progressively increased from the early to end stages of chronic kidney diseases and are associated with renal function in Chinese. PLoS One, 2011, 6(4), e18398. http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0018398.

31. Lin, Z., Tian, H., Lam, K. S. L, et al. Adiponectin Media-tes the Metabolic Effects of FGF21 on Glucose Homeo-stasis and Insulin Sensitivity in Mice. Cell Metab., 2013, 17, p. 779-789.

32. Khanna, A. K., Meher, S., Prakash, S., et al. Comparison of Ranson, Glasgow, MOSS, SIRS, BISAP, APACHE-II, CTSI Scores, IL-6, CRP, and Procalcitonin in Predicting Severity, Organ Failure, Pancreatic Necrosis, and Mortality in Acute Pancreatitis. HPB Surg., 2013, 367581. http://dx.doi.org/10.1155/2013/367581.

33. Nieminen, A., Maksimow, M., Mentula, P., et al. Circulating cytokines in predicting development of severe acute pancreatitis. Crit. Care, 2014,18, R104. http://dx.doi.org/10.1186/cc13885.

34. Lesina, M., Wörmann, S. M., Neuhöfer, P., Song, L., Algül, H. Interleukin-6 in inflammatory and malignant diseases of the pancreas. Semin. Immunol., 2014, 26, p. 80-87.

35. Mofidi, R., Suttie, S. A., Patil, P. V., Ogston, S., Parks, R. W. The value of procalcitonin at predicting the severity of acute pancreatitis and development of infected pancreatic necrosis: systematic review. Surgery, 2009,146, p. 72-81.

Štítky
Biochemie Nukleární medicína Nutriční terapeut

Článek vyšel v časopise

Klinická biochemie a metabolismus

Číslo 1

2015 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Nová éra v léčbě migrény
nový kurz
Autoři: MUDr. Eva Medová, MUDr. Tomáš Nežádal, Ph.D.

Imunitní trombocytopenie (ITP) u dospělých pacientů
Autoři: prof. MUDr. Tomáš Kozák, Ph.D., MBA

Pěnová skleroterapie
Autoři: MUDr. Marek Šlais

White paper - jak vidíme optimální péči o zubní náhrady
Autoři: MUDr. Jindřich Charvát, CSc.

Hemofilie - série kurzů

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×