Editorial


Vyšlo v časopise: Geriatrie a Gerontologie 2017, 6, č. 2: 63
Kategorie: Editorial

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

když v roce 2003 založil prof. MUDr. Zdeněk Zadák, CSc., Kliniku gerontologickou a metabolickou, jedno z prvních gerontologických pracovišť, málokdo toto spojení chápal. Musím se přiznat, že i já jsem ho podezřívala z využití tohoto spojení k tomu, aby mohla vzniknout klinika metabolismu a výživy. Během času se však ukázalo, jak bylo toto spojení prozřetelné. Ve stáří je totiž metabolismus přímo stěžejní záležitostí.

Přestože v geriatrii není pro každodenní rutinní práci příliš místo ani není čas věnovat se zpracování původních vědeckých prací, občas se kromě sociálních studií objevují texty, jako např. v tomto čísle práce kolegyň Dědkové a Hegrové, zabývající se významem výživy ve stáří. V geriatrii jsou přitom na dosah třeba velice zajímavé kazuistiky. Ve své každodenní činnosti máme řadu témat pro vědecké práce přímo před sebou. Na práci geriatrů se mnohdy společnost dívá jako na neatraktivní obor. I z tohoto důvodu je nutné, abychom obor pozvedly nejen každodenní činností, ale rovněž činností vědeckou. Péče o seniory ale nezahrnuje pouze metabolismus a akutní péči, nýbrž i péči paliativní. Je to nedílná součást všech onemocnění, nejen ve stáří.

V tomto roce se konalo setkání mladých geriatrů. Byli vyzváni k aktivitě nejen v publikační činnosti. Spolu s doc. Holmerovou nás překvapila příjemně početná účast (byli jsme tak říkajíc tichými podporovatelkami – GEPA finančně a půda gerontocentra pod vedením paní doc. Holmerové uspořádáním). Setkání provázela příjemná tvůrčí atmosféra a nadšení mladých geriatrů. O jejich činnosti jsme nedávno slyšeli v souvislosti s prosazením zákona o vzdělání a na Gerontologickém kongresu v Hradci Králové. Myslím, že mladí mají vše ve svých rukou a bude záležet na tom, jak se tohoto nelehkého úkolu v dalších letech zhostí. Bude muset totiž dojít ke generační obměně a v rámci ní bude třeba navázat na pevné základy oboru (pakliže nebude lékaře zaměstnávat neustálý boj o něj) a soustředit se na vědeckou i publikační činnost.

Dnešní editorial bych chtěla zakončit oblíbenými výroky profesora Zadáka, který říká: „Nevím, jestli potřebuji relaxovat,“ nebo: „Lidé rostou s úkoly.“ Prof. Zadák se dožívá v tomto roce významného životního jubilea, přestože vzhledem i mentalitou je stále mladík. Je tak říkajíc vzorem toho, co by mělo být cílem každého z nás. Jemu tedy věnuji nejen toto číslo, ale i laudatio, na němž se podílel velkou měrou také primář MUDr. Eduard Havel, Ph.D. Oba jsme kdysi byli coby mladí začínající lékaři členy kolektivu při založení Kliniky gerontologické a metabolické.


MUDr. Božena Jurašková, Ph.D.

III. interní gerontometabolická klinika LF UK a FN Hradec Králové


Štítky
Geriatrie a gerontologie Praktické lékařství pro dospělé Protetika
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×