Závěrem


Vyšlo v časopise: Geriatrie a Gerontologie 2016, 5, č. 4: 229-230
Kategorie: Závěrem

Milé kolegyně, milí kolegové,

využívám tohoto posledního čísla našeho časopisu k tomu, abych Vás pozdravila a poděkovala Vám za spolupráci v průběhu tohoto prvního roku v období nově zvoleného výboru České gerontologické a geriatrické společnosti ČLS JEP a pokusila se jej alespoň stručně rekapitulovat. Chtěla bych také přivítat nové členy, kteří do našich řad vstoupili nepochybně s nadějí a vírou, že gerontologie a geriatrie jsou nejen zajímavé obory, ale že jde o obory, které mají v současném kontextu demografických změn velkou perspektivu. Toto přesvědčení myslím sdílíme společně. Já osobně si navíc vážím i vstřícné a přátelské spolupráce v naší společnosti, ochoty kolegů pomoci, podílet se na různých jednáních, vzdělávacích akcích a podobně.


Do prvního roku naší činnosti jsme nevstupovali příliš radostně. Od poloviny loňského roku bylo zřejmé, že naprosto reálně hrozí zrušení geriatrie jejím vysunutím do skupiny malých oborů, které jsou v současné době kvalifikovány prostřednictvím tzv. certifikovaných kurzů, výrazné snížení její dostupnosti i kvality vzdělávání tím, že se stane jen jednoroční nástavbou na obor interní lékařství, a tím také prodloužení doby vzdělávání potřebného k dosažení této kvalifikace. Členové výboru ČGGS, sekce mladých geriatrů i další členové naší společnosti vynaložili mnoho viditelného i méně viditelného úsilí pro zachování našeho oboru. Pravděpodobně jste zaznamenali některá mediální vystoupení, publikovaná stanoviska, články, rozhovory. Kromě nich proběhlo mnoho jednání se zástupci ministerstev, Parlamentu České republiky, na Radě vlády pro seniory a stárnutí populace a v jejich pracovních skupinách a podobně. Současná situace se zdá být poněkud radostnější: geriatrie je uvedena v seznamu základních oborů v příloze k novelizovanému zákonu o dalším vzdělávání lékařů. Věřme tedy, že to tak zůstane.

Z výčtu různých akcí a jednání souvisejících s geriatrií by se mohlo zdát, že tyto iniciativy blokovaly veškeré síly a volné kapacity členů výboru a dalších dobrovolníků, kteří se na nich podíleli a kterým za to patří velké díky. Naštěstí tomu tak nebylo. Naše společnost uspořádala prostřednictvím svých členů, a zejména členů výboru mnoho odborných akcí. Všechny z nich se vyznačovaly velkým zájmem odborné veřejnosti, a to nejen z řad členů naší společnosti. Každá z nich upoutala jak lékaře jiných oborů, tak i další zdravotnické pracovníky, většinou také i pracovníky v sociálních službách a studenty vyšších odborných škol, mnohde i lékařských fakult. Úspěšně tak proběhl Brněnský geriatrický den, který je tradičně první velkou odbornou akcí roku. Významnou akcí pro naši společnost se stal také pracovní den a konference v Opavě, kde se uskutečnilo i výjezdní zasedání výboru naší společnosti. Po prázdninách následovala konference ve Zlíně, která je naopak již mnohaletou a tradiční akcí naší společnosti, stejně jako Pražské gerontologické dny věnované problematice demencí a prostředí pro lidi s demencí. Každoročním vyvrcholením odborných akcí naší společnosti bývá celostátní geriatrický kongres v Hradci Králové, který se v letošním roce konal již v říjnu, a to v kongresovém centru hotelu Černigov. Počet účastníků (téměř 400) tohoto klinicky a interprofesionálně zaměřeného kongresu byl rekordní. Přesto nás však kongres přijal tak, jak jsme byli po léta zvyklí – štědře a přátelsky, vytvořil vlídný rámec nejen pro kvalitní odborné prezentace, ale také pro přátelská a neformální setkání všech účastníků. Mohli jsme tak i společně oslavit kulaté jubileum hlavní organizátorky kongresu prim. MUDr. Boženy Juraškové, Ph.D. Kromě akcí pořádaných společností se členové výboru a další členové zúčastnili jako přednášející mnoha dalších odborných akcí, a to jak tuzemských, tak zahraničních. Jednalo se o konference praktických lékařů, interního lékařství, rehabilitace, farmaceutů, sester, regionálních lékařských spolků, mezinárodně pak i Evropský geriatrický kongres v Lisabonu, výroční konferenci Alzheimer Europe v Kodani a další.

První rok nám tedy uplynul rychleji a intenzivněji, než jsme možná očekávali. Geriatrie zůstala začleněna v seznamu základních oborů. Věřme, že i gerontopsychiatrie, medicína dlouhodobé péče a paliativní medicína budou zachovány jako specializované kompetence (certifikované kurzy či nástavby) pro další lékaře se zájmem o práci nejen v akutní, ale i v postakutní péči. Je toho však ještě velmi mnoho, co bychom měli jako výbor i celá společnost učinit. V první řadě považuji za nutné, abychom byli těmi, kdo bude prosazovat kvalitní péči o geriatrické pacienty, kdo bude v praxi demonstrovat, že kvalifikovaná a kvalitní péče je dobrá nejen pro pacienty, ale i pro celý systém zdravotní péče. Jako výbor budeme opět pokračovat v jednáních na všech úrovních, snad již nebudeme muset vynakládat tolik sil za zachování oboru a budeme se moci věnovat jeho rozvoji a spolupráci s dalšími. Jako jednu z priorit vidíme rozvoj ambulantní péče o geriatrické pacienty, tedy zejména geriatrických ambulancí. V tomto ohledu budeme jednat jednak s Ministerstvem zdravotnictví, jednak se zdravotními pojišťovnami. Budeme nadále komunikovat se zvolenými zástupci, jak poslanci a senátory, tak i se zástupci krajů. Naší ambicí je oživit také spolupráci s krajskými konzultanty – zástupci a ambasadory našeho oboru v jednotlivých regionech. Na spolupráci s nimi, ale také s Vámi všemi, členy naší společnosti, se velmi těšíme. Jako velice závažnou vidíme také problematiku sociálních služeb a poskytování zdravotní péče velké skupině lidí, která žije v domovech pro seniory a v domovech se zvláštním režimem, velmi nám záleží na tom, aby péče v těchto zařízeních byla zajištěna adekvátně a kvalitně, aby byla nastolena dobrá spolupráce zdravotní a sociální složky této péče. Za klíčovou považujeme také spolupráci s dalšími odbornými společnostmi lékařskými i dalšími profesionálními a odbornými organizacemi. Domníváme se, že je nejvyšší čas připravit ve spolupráci s odbornými lékařskými společnostmi další doporučení dobré praxe, obdobně jako to je již v péči o pacienty s diabetem.

Česká gerontologická a geriatrická společnost je součástí velké a významné České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně. Velmi si vážíme podpory nového předsednictva této společnosti v čele s prof. MUDr. Štěpánem Svačinou, DrSc., MBA, který se pravidelně zúčastňuje nejen našeho výročního hradeckého kongresu mezi předními přednášejícími, ale také zorganizoval tiskovou konferenci ČLS JEP právě k problematice péče o geriatrické pacienty.

V závěru tohoto dopisu bych Vám všem chtěla popřát jménem svým i jménem výboru České gerontologické a geriatrické společnosti pokud možno klidný závěr tohoto roku a krásné prožití svátků. V nastávajícím roce pak mnoho zdraví a štěstí v osobním životě a síly a zdaru ve Vaší práci.

Vaše


Iva Holmerová

předsedkyně České gerontologické a geriatrické společnosti ČLS JEP


Štítky
Geriatrie a gerontologie Praktické lékařství pro dospělé Protetika

Článek vyšel v časopise

Geriatrie a Gerontologie

Číslo 4

2016 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×