Editorial


Vyšlo v časopise: Geriatrie a Gerontologie 2016, 5, č. 4: 175
Kategorie: Editorial

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dostává se Vám do rukou čtvrté letošní číslo časopisu Geriatrie a gerontologie, které již tradičně obsahuje celé spektrum zajímavých témat z našeho oboru. Autoři ve svých příspěvcích přinášejí aktuální poznatky jednak z oblasti diabetu, který může být vnímán do určité míry i jako model stárnutí. U geriatrických pacientů často spoluvytváří jejich polymorbiditu, nicméně je nutno mít na zřeteli, že hlavním cílem léčby diabetu ve stáří je zejména zlepšení či alespoň udržení kvality života. Pozoruhodný je i vzájemný vztah mezi diabetem a demencí. Víme, že prevalence obou těchto chorob narůstá, přičemž se zdá, že důležitým společným jmenovatelem diabetu i demence může být inzulinová rezistence.


Vaši pozornost si určitě zaslouží i vitamin D. Všichni víme o jeho vlivu na udržení a novotvorbu svalové hmoty a zachování svalové síly. Nicméně zajímavé bylo ověření vztahu mezi hladinou vitaminu D a mírou soběstačnosti a zjištění skutečnosti, že u pacientů s vyšší sérovou hladinou vitaminu D byla prokázána rychlejší obnova soběstačnosti po prodělání akutní zdravotní komplikace. 

Autoři přinášejí i přehledné sdělení o zácpě, která, jak víme, může významně limitovat kvalitu života pacientů a na druhé straně se za ní může skrývat i závažné onemocnění.

V tomto čísle se věnujeme i problematice klostridiové infekce u seniorů, která nezřídka má u této části populace fatální následky a úzce souvisí s užíváním antibiotik. A právě zhotovení modelu, který napomáhá určit prognózu nemocného, by mohlo pomoci při volbě optimální léčby pacientů.

Problémem, jenž rezonuje z mnoha oborů a objevuje se v posledních měsících a letech na všech fórech, je antikoagulační léčba vzhledem k nástupu nových antikoagulačních léčiv dostupných nyní na našem trhu. I zde platí, že každá mince má svůj rub a líc – zejména u geriatrických pacientů může vést k řadě nežádoucích komplikací. Je tedy nezbytné pečlivě zvažovat všechny okolnosti, mít informace o všech chorobách a všech užívaných medikamentech, aby naše preskripce umožnila využít všech výhod této nové skupiny a minimalizovala možná rizika.

Poutavá je i kazuistika brněnské autorky o ne zcela běžném onemocnění kožním lymfomem mycosis fungoides, se kterým na většině pracovišť běžně nepřicházíme do kontaktu. Pro nás všechny je jistě užitečné si tato vzácnější onemocnění připomenout, abychom naše nemocné případně uchránili zdlouhavého diagnostického procesu.

V neposlední řadě obracíme Vaši pozornost i na problematiku tuberkulózy. Může se zdát, že kvůli klesajícím počtům případů se tento problém týká České republiky jen okrajově. Vzhledem k tomu, že je výskyt tuberkulózy v geriatrické populaci několikanásobně vyšší než v populaci mladší, a také ke skutečnosti, že převážná většina případů je odhalena na základě obtíží nemocných a aktivním vyhledáváním pouze v 10 %, neměla by naše ostražitost polevovat.

Za celý realizační tým věřím, že Vás toto číslo zaujme a odnesete si do své praxe mnoho užitečných poznatků.

MUDr. Katarína Bielaková, Ph.D.

Klinika interní, geriatrie a praktického lékařstvíLF MU a FN, Brno

Toto číslo připravily:

MUDr. Katarína Bielaková, Ph.D. z Kliniky interní, geriatrie a praktického lékařství FN Brno

MUDr. Martina Nováková z LDN – Centra následné péče FN Motol v Praze


Štítky
Geriatrie a gerontologie Praktické lékařství pro dospělé Protetika

Článek vyšel v časopise

Geriatrie a Gerontologie

Číslo 4

2016 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
nový kurz
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Inhibitory karboanhydrázy v léčbě glaukomu
Autoři: as. MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Příběh jedlé sody
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se