Editorial


Vyšlo v časopise: Forum Diab 2017; 6(1): 3
Kategorie: Editorial

Vážené dámy, vážení páni,

milí kolegovia a čitatelia časopisu Forum Diabetologicum,

dostáva sa vám do rúk ďalšie číslo nášho špecializovaného odborného časopisu. Ide už o 6. ročník. Za nami stoja desiatky odborných článkov, kazuistík, správ z kongresov, historické pohľady a ďalšie krátke oznamy, ktoré nemalou mierou prispeli k obohateniu našich vedomostí, viedli k získaniu nových skúseností a pomohli pri výmene odborných názorov v rámci diskusií. Je tiež potešiteľné, že náš časopis sa stal aj dobrým zdrojom pre mladých kolegov pripravujúcich sa na špecializačné skúšky z rôznych odborov.


Jednotlivé čísla prvých 5 ročníkov boli venované jednej hlavnej téme takpovediac monotématicky, boli doplnené podľa potreby aj ďalšími zaujímavými, podnetnými a vysoko odbornými poznatkami medicíny. Jednalo sa, ako sám názov nášho časopisu napovedá, v prvom rade o ochorení diabetes mellitus a jeho komplikácie, z pohľadu nie len diabetológa, ale aj kardiológa, nefrológa, neurológa, oftalmológa, angiológa, hematológa a ďalších. Na poslednom zasadnutí redakčnej rady časopisu bolo dohodnuté, že rozšírime naše pole pôsobnosti, takpovediac zväčšíme portfólio aj o ďalšie medicínske disciplíny, ktoré obohatia náš časopis a rozšíria rady čitateľov. Máme predstavu a snahu zapojiť viac odborných tém, viac článkov od viac autorov – prispievateľov. Je to neľahká a náročná úloha. Tým nastáva pre redakčnú radu vytýčiť si nové ciele a zobrať opraty pevne do rúk. Som pevne presvedčený , že aj nové rozšírené odborné smerovanie nášho časopisu prinesie nám všetkým úžitok, potešenie z dobre vykonanej práce a pre vás odbornú verejnosť ešte lepšie a jednoduchšie orientovanie sa v jednotlivých novinkách a zaujímavostiach.

Prvé číslo tohto ročníka malo byť pôvodne venované diabetu a metabolickým ochoreniam v detskom a adolescentnom veku. Už prvý pohľad do obsahu napovie, že zámer, ktorý si dala redakčná rada, rozšíriť témy sa nám a dúfam, že k vašej spokojnosti, podarilo naplniť. Úvodné príspevky sú venované oftalmológii: krásne fotograficky dokumentovaný článok o metabolických ochoreniach s prejavmi v detskom oku, v mnohých prípadoch veľmi raritných, ktoré si vyžadujú veľmi precíznu a zodpovednú diagnostiku a diferenciálnu diagnostiku; nová vyšetrovacia neinvazívna metóda angio OCT nám umožňuje sledovať zmeny v cirkulácii sietnice ešte pred objektívnymi a subjektívnymi prejavmi, sledovať dynamiku zmien kapilárneho prietoku v sietnici v makulárnej oblasti; modernou biologickou liečbou antirastovými faktormi pri diabetickom edéme makuly sa zaoberá tretí príspevok, v ktorom sú podrobne uvedené výsledky a porovnanie účinnosti jednotlivých preparátov. V nasledujúcich príspevkoch nájdeme prejavy a klinické obrazy diabetu pri autoimunitných a dermatologických ochoreniach a vplyv diabetu a inzulínu na imunitný systém a dermu. Kazuistiky prinášajú konkrétne prípady z klinickej praxe jednak pri už spomínanom využití angio OCT v sledovaní mladého pacienta a jeho monitorovanie, alebo nálezoch a prejavoch galaktokinázy na oku v detskom veku. Tiež recenzia prináša podrobnejší pohľad na využitie angio OCT v oftalmológii. Ide o novú vyšetrovaciu metódu, ktorá nám umožňuje zachytiť cirkuláciu kapilárnej siete v centrálnej oblasti sietnice.

Som presvedčený že prvé číslo šiesteho ročníka časopisu Forum Diabetologicum vás zaujme, inšpiruje a v budúcnosti radi siahnete po nasledujúcich číslach nášho časopisu.

Bratislava,

február 2017

S úctou Váš


doc. MUDr. Vladimír Krásnik, PhD.

Klinika oftalmológie LF UK a UNB,

Nemocnica Ružinov,

Bratislava


Štítky
Diabetologie Endokrinologie Interní lékařství

Článek vyšel v časopise

Forum Diabetologicum

Číslo 1

2017 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Příběh jedlé sody
nový kurz
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Všechny kurzy
Kurzy Soutěž Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se