Diabetes mellitus, diabetická retinopatia, gravidita a glaukóm


Autoři: Vladimír Krásnik
Vyšlo v časopise: Forum Diab 2013; 2(3): 163
Kategorie: Editorial

Vážené čitateľky, vážení čitatelia,

napísať editorial, ako som práve zistil, nie je žiadna maličkosť. Vážené kolegyne a kolegovia, dúfam, že Vás zaujmem, navnadím a posmelím, aby ste sa pustili do čitania celého 3. tohtoročného čísla nášho spoločného časopisu Forum diabetologicum.

Úvodný článok si dal neľahkú úlohu, zodpovedať na otázku včasnosti a dôležitosti liečby diabetu a ako ju dosiahnuť. Odpovede, a nie len na túto jednu otázku, podrobne rozpracoval autor prof. Š. Svačina z 1. lekárskej fakulty Karlovej univerzity v Prahe.

Článok Diabetická retinopatia 3. Chirurgická liečba autorov J. Štefaničkovej a V. Krásnika, z Oftalmologickej kliniky UN v Bratislave, vhodne nadväzuje na dva uverejnené články vo vlaňajšom ročníku časopisu Forum diabetologicum a svojím obsahom komplexne uzatvára pohľad na diabetickú retinopatiu. Na tento článok nadväzujú kazuistiky venované problematike diabetickej retinopatie počas gravidity, v ktorých autorky z pracovísk v Banskej Bystrici a Bratislave na základe vlastných skúseností a pozorovaní podávajú veľmi výstižný pohľad na uvedenú problematiku a možnosti sledovania a liečebného zvládnutia progresie diabetickej retinopatie v gravidite. O skúsenosti s liečbou diabetického edému u diabetika 1. typu podávaním preparátu blokujúceho VEGF informujú v kazuistike autorky z Popradu.

Zaujímavý, pozoruhodný a zmysluplný projekt, o ktorom v dvoch príspevkoch informuje doc. E. Martinka, Oftalmologické reading centrum vznikol koncom roku 2012 v spolupráci medzi Slovenskou diabetologickou spoločnosťou a Slovenskou oftalmologickou spoločnosťou, konkrétne na pracoviskách Národného endokrinologického ústavu v Ľubochni ako špecializovaného diabetologického pracoviska a II. oftalmologickej kliniky FNsP F.D. Roosevelta v Banskej Bystrici a Centrom Oftal vo Zvolene. Už dnes možno hodnotiť obrovský prínos tohto projektu, ktorý predovšetkým smeruje k zlepšeniu diagnostiky a liečby metabolických ochorení, akým je aj diabetes mellitus a jeho očné prejavy. Ostáva pevne veriť, že tento projekt neostane ojedinelý a v blízkej budúcnosti si nájde nasledovníkov, čo predovšetkým ocenia naši pacienti.

Článok Diabetes mellitus a glaukóm M. Praženicovej sa venuje vzťahu ochorenia diabetes mellitus a primárneho glaukómu s otvoreným uhlom a sekundárného glaukómu, neovaskulárnemu glaukómu. Informuje o jednej z často „neriešiteľných“ neskorých komplikácií ischémie sietnice, ktorá je podrobne od A po Z rozobratá s vlastnými skúsenosťami autorky, ktorá sa uvedenej problematike dlhodobo venuje.

Recenzia zoznamuje s monografiou Diabetes and ocular disease amerických autorov Scottovej, Flynna a Smidyho, ktorá odzrkadľuje najnovšie poznatky v diagnostike, liečbe a prevencii diabetických zmien, s ktorými sa stretneme predovšetkým v oftalmologickej praxi. Autori čerpajú z vlastných skúseností, čo robí knihu atraktívnou, ľahko pochopiteľnou a prehľadnou. Je to kniha, po ktorej radi siahneme opakovane.

Správy z medzinárodných kongresov, konkrétne kongresu Americkej diabetologickej asociácie, Európskeho kongresu o osteoporóze a osteoartritide, Európskeho kardiologického kongresu a 23. diabetologických dňov aj 10. vedeckej konferencie v Topoľčiankách vhodne dopĺňajú toto bohaté číslo a informujú o najnovších poznatkoch v diagnostike, liečbe a prevencii vo viacerých oboroch, ktoré úzko súvisia s diabetom a jeho skorými i neskorými komplikáciami.

Súčasťou čísla je aj test SACCME, ktorým si môžete opäť overiť, ako ste sa zoznámili s novými faktami. Test sme volili zámerne veľmi jednoducho s prihliadnutím na skutočnosť, aby ho zvládli aj kolegovia z iných oborov, a nie len oftalmológovia. Posledná otázka je skôr pre pobavenie, odľahčenie a zamyslenie nad danými skutočnosťami.

Pevne verím, že po prečítaní tohto veľmi zaujímavého čísla si všetci obohatíte svoje poznatky a vedomosti, ktoré budete môcť uplatňovať v reálnej terénnej a klinickej praxi a v medziodborovej spolupráci.

V Bratislave 28. augusta 2013

S úctou Váš

doc. MUDr. Vladimír Krásnik, PhD.


Štítky
Diabetologie Endokrinologie Interní lékařství
Článek Editorial

Článek vyšel v časopise

Forum Diabetologicum

Číslo 3

2013 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Jak lze diagnostikovat mnohočetný myelom v praxi praktického lékaře?
nový kurz
Autoři: MUDr. Jan Straub

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Inhibitory karboanhydrázy v léčbě glaukomu
Autoři: as. MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

Nová funkce oznámení

všimli jsme si, že se zajímáte o obsah na našem webu. Využijte nové funkce zapnutí webových notifikací a nechte se informovat o nejnovějším obsahu.

Zjistit více