Novinky v kategorizácii liekov
Liečba analógmi inzulínu od 1. 10. 2013 plne hradená pre pacientov do 18. roku veku a pre tehotné a dojčiace diabetičky


Vyšlo v časopise: Forum Diab 2013; 2(3): 202-203
Kategorie: Diabetológia aktuálne

Vychádzajúc z cieľov pripravovaného Národného diabetologického programu, iniciatív pacientskych organizácií (Zväz diabetikov Slovenska a Diador) a podpory Slovenskej diabetologickej spoločnosti, bola do Kategorizačnej komisie MZ SR predložená požiadavka na plnú úhradu liečby analógmi inzulínu, a to u detí, tehotných žien a dojčiacich žien, pokiaľ je takáto liečba indikovaná a je v súlade s indikáciami v súhrne charakteristických vlastností lieku (SPC). Liečba analogmi inzulínu či už bazálnymi („dlhoúčinkujúcimi“) alebo prandiálnymi („krátkoúčinkujúcimi“) predstavuje totiž efektívnu a bezpečnú liečbu a prispieva k zlepšeniu parametrov glykemickej kompenzácie.

SDS v svojej správe argumentovala odôvodnením, že deti predstavujú skupinu pacientov s najvyšším rizikom rozvoja závažných komplikácií už v produktívnom veku. Mnohé deti pritom vyrastajú v sociálne slabších rodinách, a pre tieto môže doplatok predstavovať jeden z dôvodov, pre ktorý dieťa modernú liečbu nedostane. Zdôraznili sme, že efektívna a bezpečná liečba by mala byť prístupná aj pre deti zo sociálne slabších rodín. S týmto názorom sa stotožnilo aj ministerstvo zdravotníctva a zdravotné poisťovne a rozhodli o plnej úhrade bazálnych aj prandiálnych analógov inzulínu u detí (v jednotlivých prípadoch s ohľadom na SPC) doplnením vety v indikačnom obmedzení: „U pacientov do dovŕšenia 18. roku veku je táto liečba plne hradená.“

Podobne, u tehotných a dojčiacich žien sme argumentovali faktom, že ideálna glykemická kontrola je nutná nielen pre zdravie matky ale najmä pre správny vývoj plodu a budúceho zdravia dieťaťa. Poukázali sme aj na sociálne hľadisko, že tehotná žena s diabetom je ekonomicky zraniteľnejšia (v priemere nižší vek s obvykle nižším príjmom a vyššími celkovými potrebami mladých rodín, či častejší fenomén slobodnej matky s materským príspevkom nútiacim k zásadnej kalkulácii výdavkov). Logicky sa táto skupina stáva zraniteľnejšou aj po stránke ideálnej glykemickej kontroly. S názorom, že efektívna a bezpečná liečba by mala byť sprístupnená pre všetky tehotné ženy a jej dostupnosť by nemala byť limitovaná ekonomickým zázemím sa stotožnilo aj ministerstvo zdravotníctva a zdravotné poisťovne a rozhodli o plnej úhrade prandiálnych analógov doplnením vety v indikačnom obmedzení: „U tehotných a dojčiacich žien je táto liečba plne hradená.“

V oboch prípadoch sa jedná aj o naplnenie cieľov programu Slovenskej diabetologickej spoločnosti a tá v oboch prípadoch túto ústretovosť MZ SR a zdravotných poisťovní vysoko oceňuje.

doc. MUDr. Emil Martinka, PhD.

predseda Slovenskej diabetologickej spoločnosti

martinka@nedu.sk

Doručené do redakcie 2. septembra 2013
Štítky
Diabetologie Endokrinologie Interní lékařství
Článek Editorial

Článek vyšel v časopise

Forum Diabetologicum

Číslo 3

2013 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Chronická tromboembolická plicní hypertenze
nový kurz
Autoři: MUDr. David Ambrož

Betablokátory a Ca antagonisté z jiného úhlu
Autoři: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., MUDr. Petr Janský

Jak lze diagnostikovat mnohočetný myelom v praxi praktického lékaře?
Autoři: MUDr. Jan Straub

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Inhibitory karboanhydrázy v léčbě glaukomu
Autoři: as. MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

Nová funkce oznámení

všimli jsme si, že se zajímáte o obsah na našem webu. Využijte nové funkce zapnutí webových notifikací a nechte se informovat o nejnovějším obsahu.

Zjistit více

MIMOŘÁDNĚ Mapujte s námi, kde v ČR chybí OOPP a další materiál. Vyplňte náš dotazník. Mapujte s námi, kde v ČR chybí OOPP.