Autodidaktický test hodnotený kreditmi SACCME


Autoři: Andrej Dukát
Působiště autorů: II. interná klinika LF UK a Univerzitnej nemocnice Bratislava
Vyšlo v časopise: Forum Diab 2012; 1(2-3): 110-111
Kategorie: Edukačný kvíz


1. Riziko kardiovaskulárnej mortality zvýšením krvného tlaku o 20/10 mmHg (TK systolický/diastolický) sa:

 • a) zvyšuje dvojnásobne
 • b) zvyšuje trojnásobne
 • c) nemení sa s výškou krvného tlaku
 • d) nie je známe

2. Hypertenzia sa u pacientov s diabetes mellitus vyskytuje v:

 • a) 20–30 %
 • b) 30–50 %
 • c) 60–70 %
 • d) 70–90 %

3. Diabetes mellitus sa u pacientov s hypertenziou vyskytuje v:

 • a) 5–10 %
 • b) 10–20 %
 • c) 20–50 %
 • d) 50–75 %

4. Rezistentná hypertenzia sa v 1,5 ročnom sledovaní zistila u jedného pacienta na:

 • a) 10 pacientov s hypertenziou
 • b) 20 pacientov s hypertenziou
 • c) 50 pacientov s hypertenziou
 • d) 100 pacientov s hypertenziou

5. Doporučované kombinácie antihypertenzív sú:

 • a) inhibícia RAAS + diuretikum
 • b) inhibícia RAAS + priamy inhibítor renínu
 • c) antagonista kalcia + diuretikum
 • d) betablokátor + diuretikum

6. Biomarkery, ktoré je vhodné zisťovať v bežnej klinickej praxi u pacienta s hypertenziou:

 • a) prítomnosť cerebrálnych lakún
 • b) diastolická dysfunkcia ľavej komory
 • c) endotelová dysfunkcia
 • d) mikroalbuminúria

7. Riziko rozvoja nového diabetes mellitus u pacientov liečených statínom:

 • a) u 1 pacienta na 100 liečených pacientov
 • b) u 1 pacienta na 255 liečených pacientov
 • c) u 1 pacienta na 300 liečených pacientov
 • d) u 1 pacienta na 500 liečených pacientov

8. Nedostatočná kontrola hypertenzie v krajinách východnej Európy predstavuje:

 • a) 25 %
 • b) 50 %
 • c) 60 %
 • d) 75 %

9. Podľa posledných údajov WHO (r. 2012) sa udáva výskyt hypertenzie vo svete u:

 • a) 1 z 2 osôb
 • b) 1 z 3 osôb
 • c) 1 z 5 osôb
 • d) 1 z 10 osôb

10. Podľa posledných údajov WHO (r. 2012) udáva výskyt diabetes mellitus vo svete u:

 • a) 1 z 2 osôb
 • b) 1 z 3 osôb
 • c) 1 z 5 osôb
 • d) 1 z 10 osôb

11. Orgánovovaskulárne artériové ischemické choroby spôsobuje/spôsobujú:

 • a) hypoperfúzia myokardu pri artériovej hypotenzii
 • b) anemický syndróm
 • c) iba ateroskleróza
 • d) všetky stenotizujúco-obliterujúce choroby artérií

12. Koľko štádií má klinická klasifikácia komplexnej CEAP diagnózy orgánovovaskulárnych chorôb?

 • a) C1 až C3
 • b) C1 až C4
 • c) C0 až C3
 • d) C0 až C4

13. Koľko cievnych chorôb môže spôsobiť multiorgánovomultivaskulárnu artériovú chorobu?

 • a) 1
 • b) 10
 • c) 15
 • d) ≥ 19

14. Simultánny výskyt kardiovaskulárnej, cerebrovaskulárnej, renovaskulárnej a extremitovaskulárnej artériovej choroby má správne pomenovanie:

 • a) polyvaskulárna choroba
 • b) multivaskulárna choroba
 • c) multiorgánovovaskulárna choroba (polyorgánovovaskulárna choroba)
 • d) kombinovaná vaskulárna choroba

15. Kardiovaskulárna artériová choroba na podklade aterosklerózy, arteriolosklerózy a diabetickej mikroangiopatie má správne pomenovanie:

 • a) kardiopolyvaskulárna choroba
 • b) kombinovaná kardiovaskulárna choroba
 • c) komplexná kardiovaskulárna choroba
 • d) zmiešaná kardiovaskulárna choroba

16. Ischémia je:

 • a) cirkulačná hypoxia
 • b) vaskulárna hypoxia
 • c) anemická hypoxia
 • d) histotoxická hypoxia

17. Variabilita krvného tlaku je u pacienta s hypertenziou:

 • a) prognostickým ukazovateľom
 • b) nemá klinický význam
 • c) zatiaľ nemáme dôkazy
 • d) neviem

18. Glykemická variabilita je u pacienta s diabetom:

 • a) ukazovateľom diabetických komplikácií
 • b) ukazovateľom predikcie hypoglykémie
 • c) ukazovateľom kompenzácie diabetu
 • d) všetky z uvedených

19. Medzi hlavné patofyziologické mechanizmy vplyvu chronickej hyperglykémie patria:

 • a) polyolová metabolická cesta
 • b) hexozamínová metabolická cesta
 • c) aktivácia proteín kinázy C
 • d) všetky z uvedených

20. Ovplyvnenie oxidačného stresu vyvolaného chronickou hyperglykémiou u pacientov s diabetes mellitus:

 • a) neprináša klinický benefit
 • b) vedie ku klinickému benefitu
 • c) nemáme dôkazy pre nerealizované intervenčné štúdie
 • d) neviem

Hodnotenie testu kreditmi SACCME
Hodnotenie testu kreditmi SACCME

Správne môžu byť aj viaceré odpovede.


Štítky
Diabetologie Endokrinologie Interní lékařství

Článek vyšel v časopise

Forum Diabetologicum

Číslo 2-3

2012 Číslo 2-3

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
nový kurz
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Inhibitory karboanhydrázy v léčbě glaukomu
Autoři: as. MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Příběh jedlé sody
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se