Úvodník


Autoři: P. Křížová
Vyšlo v časopise: Epidemiol. Mikrobiol. Imunol. 64, 2015, č. 1, s. 3
Kategorie: Úvodník

Vážení čtenáři časopisu Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie,

vážení autoři, recenzenti a sponzoři,

rok 2014 byl pro náš časopis úspěšný z hlediska udržení impakt faktoru (IF), který se nám po mnohaletém úsilí podařilo získat v roce 2013. IF jsme nejen udrželi, dokonce jsme ho poněkud zvýšili, i když jeho hodnota je stále pod limitem 0,5 (IF v roce 2013 = 0,306, IF v roce 2014 = 0,361). Děkujeme všem, kteří ke zvýšení IF našeho časopisu přispěli, zejména autorům za kvalitní rukopisy s bohatou odezvou citací. Získání IF je pro náš časopis velmi povzbudivé, ale zároveň také zavazující. Hodnocení kvality časopisů, které získaly IF, je každoročně opakováno, takže můžeme hodnotu IF postupně zvyšovat, ale můžeme o IF také zcela přijít. Publikování kvalitních článků je tedy výzvou jak pro autory, tak pro recenzenty našeho časopisu. Redakční rada si váží práce autorů, kteří předkládají své rukopisy k publikování v našem časopisu a očekává jejich porozumění v situacích, kdy výsledek recenzního řízení nedoporučí publikovat jejich rukopis. Dovolte připomenout, že je povinností korespondujícího autora zajistit, aby všichni spoluautoři souhlasili s publikováním předložené verze rukopisu.

Při této příležitosti dovolte též připomenout, že recenzní řízení probíhá anonymně, tj. autoři se nedozví, kdo jejich rukopis recenzoval. Recenzi provádějí dva nezávislí recenzenti a v případě rozporných recenzních posudků je přizván třetí nezávislý recenzent. Konečné rozhodující slovo pak má redakční rada časopisu při sestavování nového čísla časopisu. O negativním výsledku recenzního řízení je vyrozuměn korespondující autor, nikoli však recenzenti rukopisu. Redakční rada časopisu si váží práce recenzentů a velmi za ni děkuje. Zároveň však redakční rada připomíná, že nemá ve své kapacitě oznamování recenzentům konečný výsledek recenzního řízení, ani předběžně oslovovat recenzenty s dotazem, zda chtějí článek recenzovat. Pokud recenzent nemůže z jakéhokoli důvodu recenzi provést, je vžitým postupem, že o této skutečnosti informuje co nejdříve redakční radu časopisu. Vstřícní recenzenti nabídnou za sebe jiného vhodného recenzenta.

Rovněž připomínáme, že rukopisy členů redakční rady podléhají stejně jako všechny ostatní rukopisy nezávislému recenznímu řízení, bez možnosti ovlivnění výsledků tohoto recenzního řízení. Není bez zajímavosti skutečnost, že existuje řada rukopisů, kde jsou členové redakční rady časopisu autory či spoluautory, které nedostaly po recenzním řízení schválení k publikaci v našem časopisu. Redakční rada velmi hlídá transparentnost svých postupů a jejich soulad s mezinárodně uznávanými etickými zásadami vydávání odborných časopisů.

K udržení IF významně přispívá vysoká citovanost článků publikovaných v našem časopisu, ale pozor: autocitace jsou naopak hodnoceny negativně. Získání IF se příznivě projevilo na počtu rukopisů posílaných do našeho časopisu k publikování. Toto přináší zvýšené nároky na práci redakční rady a může i způsobit prodloužení čekací doby na publikaci – fronta rukopisů se prodlužuje. Žádáme tedy autory o trpělivost při čekání, jak jejich rukopis dopadne. Redakční rada nemá bohužel kapacitu na automatické informování autorů o aktuálním stavu vývoje rukopisu – nejsme profesionální redaktoři, práci v redakční radě našeho časopisu provádíme z nadšení pro věc, navíc k naší skutečné profesi. Samozřejmě, na vyžádání vždy informaci o aktuálním stavu rukopisu autorům poskytujeme.

Jakkoli byl rok 2014 pro náš časopis rokem úspěšným, po finanční stránce o úspěchu nelze hovořit – časopis byl opět ztrátový. Vzhledem k narůstající negativní finanční bilanci časopisu rozhodla redakční rada přistoupit ke dvěma opatřením (podobně jako některé jiné odborné časopisy): zvýšení předplatného o částku 10 Kč na jedno číslo a zpoplatnění článků s dedikací výzkumného projektu částkou 1800 Kč za jednu dokončenou tiskovou stranu. Detailní informace jsou dostupné v pokynech pro autory http://www.prolekare.cz/epidemiologie-pokyny. Redakční rada i nadále usilovně hledá inzerenty a sponzory časopisu, díky jejichž finanční pomoci by byla šance zastavit negativní finanční bilanci u časopisu, který si po odborné stránce vede velmi dobře.

Děkujeme všem, kdo v minulém ročníku podpořili časopis Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie: autorům, recenzentům, sponzorům. Doufáme ve Vaši podporu i v ročníku 2015.

Vaše redakční rada časopisu Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie


Štítky
Hygiena a epidemiologie Infekční lékařství Mikrobiologie

Článek vyšel v časopise

Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie

Číslo 1

2015 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
nový kurz
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Léčba akutní pooperační bolesti
Autoři: doc. MUDr. Jiří Málek, CSc.

Nové antipsychotikum kariprazin v léčbě schizofrenie
Autoři: prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se