Vzpomínka na nedožité 90. narozeniny prof. MUDr. Bohumila Ticháčka, DrSc.


Vyšlo v časopise: Epidemiol. Mikrobiol. Imunol. 63, 2014, č. 2, s. 160
Kategorie: Osobní zprávy

Profesor MUDr. Bohumil Ticháček, DrSc., patří mezi významné osobnosti naší epidemiologie a mikrobiologie. Narodil 19. 9. 1924 v Českých Velenicích, studium medicíny absolvoval v roce 1950 na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Plzni a po promoci začal pracovat jako epidemiolog na Vojenské lékařské akademii v Hradci Králové. V roce 1958 odešel do Vojenského ústavu hygieny, epidemiologie a mikrobiologie v Praze, kde pracoval do roku 1981. Po odchodu z armády nastoupil do tehdejšího Institutu hygie­ny a epidemiologie v Praze, kde působil jako zástupce ředitele a po listopadové revoluci se stal v roce 1990 jeho ředitelem. Prof. Ticháček se významně zasloužil o to, že se v době velkých změn ve zdravotnictví podařilo 1. ledna 1992 prosadit znovuzřízení původní instituce, tj. Státního zdravotního ústavu, včetně její komplexní náplně. Prof. B. Ticháček byl ředitelem SZÚ až do odchodu do důchodu k 1. květnu 1994.


Vědeckou hodnost CSc. získal v roce 1959, v roce 1965 byl po habilitačním řízení jmenován docentem pro obor epidemiologie. Vědecká hodnost DrSc. mu byla udělena v roce 1975 a po revoluci v roce 1989 byl jmenován profesorem epidemiologie. Prof. Ticháček byl vždy velice aktivní: jako vědecký pracovník, jako pedagog, jako redaktor a jako organizátor v oboru veřejné zdravotnictví. Z vědecké činnosti uveďme alespoň jeho studie o využití kyseliny peroctové, která našla obrovské uplatnění v hygieně a dezinfekci.

Prof. Ticháček je autorem mnoha publikací i knih – za monografii „Základy epidemiologie“ dostal v roce 1997 Hlávkovu cenu literárního fondu. Velice záslužná byla jeho činnost redaktorská. Od roku 1985 byl vedoucím redaktorem časopisu Čs. hygiena, epidemiologie, mikrobiologie, imunologie. Po rozdělení republiky byl název změněn na Epidemiologii, mikrobiologii, imunologii a prof. B. Ticháček vykonával funkci šéfredaktora až do roku 2003.

V roce 1993 inicioval prof. Ticháček vydávání časopisu Central European Journal of Public Health, který vychází v angličtině jako nástupnický po původním Journal of Hygiene, Epidemiology, Microbiology, Immunology. Ten byl vydáván v anglické a ruské verzi (JHEMI a ŽGEMI) od roku 1957. Prof. Ticháček působil jako předseda redakční rady současného CEJPH do roku 2003.

Významná byla rovněž jeho činnost v České lékařské společnosti J. E. Purkyně. V letech 1990–1998 byl po dvě funkční období předsedou výboru Společnosti pro epidemiologii a mikrobiologii. V lednu 1999 byl ve volbách do nového předsednictva zvolen místopředsedou ČLS JEP. Byl jedním z prvních čestných členů Společnosti pro epidemiologii a mikrobiologii a nositelem Čestné medaile České lékařské společnosti JEP. V roce 1986 byla činnost prof. Ticháčka na poli preventivního lékařství oceněna udělením vysokého vyznamenání, medailí J. E. Purkyně.

Všichni, kdož jsme měli možnost s ním spolupracovat, si jej připomínáme jako výborného pedagoga, odborníka s širokým rozhledem, významného vedoucího pracovníka, i vzácného člověka s obrovskou mírou tolerance a pochopení.

Pavla Křížová a Petr Petráš


Štítky
Hygiena a epidemiologie Infekční lékařství Mikrobiologie
Článek CDT toxíny

Článek vyšel v časopise

Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie

Číslo 2

2014 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Progredující fibrotizující intersticiální plicní procesy
nový kurz
Autoři:

Efektivní redukce hyperpigmentace − od výzkumu k inovacím pro praxi
Autoři: dr. Ludger Kolbe, dr. Thierry Passeron, MD, PhD

zveme Vás k zapojení se do videokurzu s tématem Co je a není FENO? Nadhodnocené FENO a podhodnocené eozinofily v krvi u astmatu.
Autoři: doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.

Postavení moxonidinu a indapamidu v léčbě hypertenze
Autoři: MUDr. Jan Vachek

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se