Vzpomínka na nedožité 90. narozeniny MUDr. Miroslava Přívory, CSc.


Vyšlo v časopise: Epidemiol. Mikrobiol. Imunol. 63, 2014, č. 2, s. 159-160
Kategorie: Osobní zprávy

Přívorovy dny – takto byla pojmenována konference DDD s mezinárodní účastí, kterou od roku 1994 pravidelně ve dvouletých intervalech organizuje Sdružení DDD ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem v Praze a s několika dalšími institucemi. Ve dnech 19.–21. 5. 2014 se v Poděbradech konala již XI. konference DDD 2014 s mezinárodní účastí.

MUDr. Miroslav Přívora, CSc., se narodil 24. 5. 1924 v Nových Mlýnech u Chrudimi, maturoval v Hradci Králové a tamtéž studium ukončil promocí na lékařské fakultě. Zaměřil se na důležitou oblast medicíny – na mikrobiologii a speciální biologii. Po promoci pracoval tři roky v Košicích, v roce 1954 přešel do nově založeného Ústavu epidemiologie a mikrobiologie v Praze, kde jako odborně výborně fundovaný vědecký pracovník převzal vedení oddělení DDD a založil laboratoř pro studium a praktické použití moderních metod dezinfekce, dezinsekce a deratizace. Ve spolupráci s ministerstvem zdravotnictví se věnoval sledování antropozoonóz a transmisivních nákaz vůbec. Oddělení DDD podložil skvělou koncepcí a vlastními experimenty. Pracoviště bylo na vysoké mezinárodní úrovni. Se vzestupem požadavků na činnost hygienické služby vznikla v roce 1971 na základě výnosu ministerstva zdravotnictví Národní referenční laboratoř pro dezinfekci a sterilizaci a jejím vedoucím byl jmenován dr. Přívora. Byl členem redakční rady časopisu Československá epidemiologie, mikrobiologie, imunologie. V roce 1977 odešel z rodinných důvodů do Brna, kde pracoval ve funkci zástupce hygienika Jihomoravského kraje. V roce 1979 tragicky zahynul při automobilové nehodě ve věku 55 let.


Byl vynikajícím vědeckým pracovníkem, velmi dobrým přednašečem a znamenitým organizátorem. Jeho originální laboratorní vědecké přínosy, vesměs na mezinárodní úrovni, ale někdy i světově prioritní, byly věnované výzkumu insekticidů a problematice rezistence k těmto látkám. Vysoce úspěšnou byla jeho spolupráce s československými výrobci dezinfekčních přípravků a aplikace nejrůznějších sterilizačních metod a dezinfekčních zařízení. V logický komplex se mu podařilo skloubit epidemiologický výzkum hlodavců s metodami a přípravky deratizačními, což bylo před jeho érou u nás na poměrně primitivní úrovni.

MUDr. Miroslav Přívora, CSc., byl autorem či spoluautorem celkem 70 původních prací a v 15 publikacích knižních. Jako expert WHO v otázkách přenašečů infekcí, uplatňoval svoje vědomosti, zkušenosti a výsledky vědecké práce na vědeckém fóru.

Věra Melicherčíková

SZÚ, Praha


Štítky
Hygiena a epidemiologie Infekční lékařství Mikrobiologie
Článek CDT toxíny

Článek vyšel v časopise

Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie

Číslo 2

2014 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se