Recenze


Vyšlo v časopise: Epidemiol. Mikrobiol. Imunol. 57, 2008, č. 4, s. 157
Kategorie: Recenze

Klement C., Meznecev R.: Biologické zbrane.

Bonus, Bratislava 2008, 1. vydanie, 380 strán, ISBN: 978-80-969733-2-3.

Do rúk odbornej a laickej verejnosti sa dostáva publikácia autorov Klement, Meznecev a kol. Biologické zbrane, vydavateľstvo Bonus,2008.

Dielo pozostáva z predslovu, úvodu, troch tématických kapitol, slovníka a z časti venovanej zákonom súvisiacim s problematikou. Predslov napísaný jedným z hlavných autorov oboznamuje čitateľa s autorským zámerom a dôvodmi, ktoré k nemu viedli. Jednou z úloh vyplývajúcich z materiálu Vlády Slovenskej republiky vydanej po 11. septembri 2001, bolo zabezpečenie prípravy a doškolenia zdravotníckych pracovníkov v problematike biologických zbraní. Táto publikácia predstavuje jediný kompletný materiál, ktorý spĺňa odborné, metodické aj didaktické požiadavky učebnice určenej pre pregraduálne aj postgraduálne štúdium. Obsahuje 380 strán, 11 farebných originálnych na Slovensku doposiaľ neuverejnených obrázkov a množstvo vhodne zaradených tabuliek, schém a algoritmov, ktoré prehľadne sumarizujú alebo dopĺňajú text.

Úvod – prezentuje biologické zbrane a oblasti s nimi súvisiace z hľadiska všeobecnej metodológie s charakteristikou materiálu, populácie, princípov detekcie a identifikácie agensov, diagnostiky, terapie, systémov bdelosti a manažmentu. Prílohy obsahujú oficiálne materiály súvisiace so zabezpečením biologickej ochrany obyvateľstva

História biologickej vojny a bioterorizmu – táto kapitola je zaujímavým čítaním o praktickom použití biologických zbraní alebo o zámeroch použiť ich. Je to časť, ktorá informuje o reálnych situáciách, kedy to, čo považujeme za hrozbu, sa naplnilo.

Biologické zbrane – technológia, výroba, účinky a spôsoby použitia - napriek tomu, že sa táto kapitola venuje predovšetkým technickým problémom, vypočítateľným a odhadnuteľným parametrom použitia biologických zbraní, pragmaticky ukazuje na využitie týchto vedomostí pre ochranu a manažment pričom  argumentuje o vhodnosti takýchto postupov.

Mikrobiológia, epidemiológia a terapia vybraných ochorení prichádzajúcich do úvahy ako biologické zbrane – je medicínsky zameraná časť, ktorá je praktickou ukážkou nevyhnutnosti interdisciplinárnej spolupráce pri odhaľovaní, diagnostike, terapii a zabránení šírenia etiologických agensov použiteľných ako biologické zbrane. V tejto časti sú poskytnuté praktické informácie a rady spôsobom, ktorý je jasný, jednoznačný a úplný – čo je v situácii, kedy by táto učebnica mohla byť použitá ako prameň informácií pri reálnom nebezpečenstve v praxi, nevyhnuté (poskytnutie algoritmov, metodológie a dostupných diagnostických materiálov, či postupov). V tejto a predchádzajúcej kapitole sa v plnej miere ukázali bohaté praktické skúsenosti autorov, ktoré dali týmto kapitolám okrem vysokej odbornej kvality aj tú trochu nepomenovateľného, z ktorého cítiť, že autori majú vžité, alebo odžité to, o čom píšu (pri liečení chorých, diagnostike ochorení, identifikácii etiologických agensov, pobyte v oblasti s rizikom použitia biologických zbraní a každodenným úsilím o zvládnutie rizikových situácií).

Slovník – napriek tomu, že slovníky sa obyčajne nečítajú, ale používajú, je dobré urobiť výnimku a prečítať si túto časť publikácie. Je zdrojom nielen informácií, ale aj postrehov o vývoji a potrebe exaktnosti pri používaní niektorých termínov. Okrem toho je táto časť vhodná predovšetkým pre študentov medicíny a zdravotníckych vied, prípadne laikov.

Zákony súvisiace s problematikou biologických zbraní – zaradené na koniec knihy sú vhodnou pomôckou a zároveň poskytujú obraz kontinuálneho vývoja  legislatívy v tejto oblasti od roku 1925.

Graficky je kniha pripravená s veľkým citom, a ak bolo cieľom vydavateľa uviesť knihu príjemnú pre oko aj do ruky, tak sa tak stalo. Predná obálka je jednoznačná a nápaditá, súčasne zaujme aj povie o čom kniha je. Kontrast farieb (čierna a žltá) odzrkadľuje kontrast témy a racionálnej nádeje vyplývajúcej zo znalostí obsiahnutých v nej. Na zadnej strane obálky sú predstavení obidvaja autori, ktorí sú vedúcimi osobnosťami v oblasti boja proti bioterorizmu na Slovensku a členmi najvýznamnejších medzinárodných spoločností a inštitúcií v tejto oblasti. Profesijný životopis predstavuje ich ďalšie bohaté vedecké a pedagogické aktivity na najvyššej úrovni doma aj v zahraničí.

Zámer autorov pri vydaní knihy je jasný. Jeho aktualita je v kontexte medzinárodných vzťahov a skupinových záujmov jednoznačná. Podarilo sa však viac. Vzniklo dielo, ktoré napriek tomu, že autor ho charakterizuje ako učebnicu, zjednocuje kvality odbornej publikácie, praktickej príručky, technického a legislatívneho kompendia, tématického výkladového slovníka, učebnice ale aj zaujímavého čítania. Existuje klasické úslovie: Hoc Rhodos hoc salta. MUDr. Cyril Klement, CSc a  RNDr. Meznecev, PhD., MSc. získali svoje postavenie v oblasti bioterorizmu tým, že boli pripravení preskočiť svoj Rhodos a mali odvahu urobiť to v čase, keď vlády aj jednotlivci boli takmer paralyzovaní uvedomením si možností, aké poskytujú biologické agensy teroristom, ktorí dali vedieť o sebe a aj o schopnosti ich použiť. A vtedy začala vznikať „žltočierna kniha“, v ktorej autori ponúkajú svoje dlhoročné skúsenosti študentom, kolegom alebo laickým čitateľom.

MUDr. Elena Nováková, PhD.,

Ústav mikrobiológie a imunológie

Jeseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Martine

e-mail:novakova@yahoo.com

Slovenská republika


Štítky
Hygiena a epidemiologie Infekční lékařství Mikrobiologie

Článek vyšel v časopise

Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie

Číslo 4

2008 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Jak proměnil léčbu srdečního selhání nástup gliflozinů
nový kurz
Autoři: MUDr. Kristýna Kyšperská, MUDr. Jan Beneš

INZULINOTERAPIE V ROCE 2022
Autoři:

Využití sitagliptinu a vildagliptinu a jejich kombinací s metforminem v léčbě DM 2. typu
Autoři: MUDr. Jan Vachek, MHA

Progredující fibrotizující intersticiální plicní procesy
Autoři: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D., MUDr. Ladislav Lacina, MUDr. Ivana Janíčková, prim. MUDr. Lucie Valentová Bartáková

Možnosti využití genetického testování pro terapii alopecie
Autoři: Nadezhda Vidolová Brabcová, M.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se