Notifikované importované přenosné nákazy v České republice


Notified Cases of Imported Transmisssible Infections in the Czech Republic

Objectives:
Based on analysis of epidemiological characteristics, to determine trends in the incidence of imported transmissible diseases in the Czech Republic and to draw attention to the epidemiological significance of international tourism and migration.

Material and methods:
In cooperation with the National Reference Centre for Epidemiological Data Analysis, National Institute of Public Health Prague, the nationwide Epidat information system databases from 1993 to 2005 were analyzed using software Epi Info version 6.04d.

Results:
Between 1993 and 2005, altogether 12,091 cases of transmissible diseases were imported into the Czech Republic from 168 countries in the world. The notified annual incidence of imported infections ranges from 206 to 1,714 cases. The highest percentage of cases was imported by Czech tourists (50.7 %) while 40 % of the notified cases were imported into the Czech Republic by foreigners. The period 1998–2004 for which the data on Czech tourism to other countries are available is characterized by increase in the absolute number of imported cases while the relative incidence of imported cases per 100,000 population traveling to other countries shows a downward trend. The highest numbers of cases were imported from Viet Nam (1,258 cases), Slovakia (1,155 cases) and India (786 cases). When considering Czech tourism to other countries for which the corresponding data are available, the highest rates of imported diseases in 1998–2004 were linked to the travels to Tunisia (1.18 imported cases per 1,000 tours), Bulgaria (0.69 per 1,000 tours) and Turkey (0.65 per 1,000 tours). The leading diagnosis of imported cases was salmonellosis (22%), followed by campylobacteriosis (10%) and trichuriasis (8%).

Conclusion:
Analysis of the Epidat information system databases for reporting transmissible diseases enables assessment of trends in imported infections in the Czech Republic as a point of departure for estimation of health risk from tourism and migration.

Key words:
Epidat – analysis – trends – imported disease – transmisssible disease – tourism.


Autoři: J. Dlhý;  Č. Beneš 1
Působiště autorů: Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové ;  Státní zdravotní ústav, Praha 1
Vyšlo v časopise: Epidemiol. Mikrobiol. Imunol. 56, 2007, č. 1, s. 23-32

Souhrn

Cíle práce:
Na podkladě analýzy epidemiologických charakteristik byla provedena specifikace trendů výskytu importovaných přenosných onemocnění v České republice s cílem upozornit na epidemiologický význam cestování do zahraničí a migrace.

Materiál a metodika:
Ve spolupráci s Národním referenčním centrem pro analýzu epidemiologických dat Státního zdravotního ústavu v Praze byly v softwarovém prostředí Epi Info verze 6.04d analyzovány celorepublikové databáze informačního systému Epidat za léta 1993–2005.

Výsledky:
V létech 1993–2005 bylo do České republiky importováno celkem 12 091 přenosných onemocnění ze 168 destinací světa. Počty hlášených importů v jednotlivých letech kolísají v intervalu od 206 do 1714 případů za rok. Nejvyšší podíl připadá na české turisty (50,7 % všech importů), 40 % přenosných onemocnění k nám bylo importováno cizinci. V období let, za která jsou dostupná data o počtech vycestování českých turistů tj. 1998–2004, byl u této skupiny zaznamenán vzestup absolutních počtů importovaných nákaz, avšak z pohledu relativního ukazatele, udávajícího incidenci na 100 tisíc vycestování, byl zjištěn klesající trend. Nejvíce frekventovanými zeměmi původu importu jsou Vietnam (1258 případů), Slovensko (1155 případů) a Indie (786 případů). Pokud jsou zohledněny počty cest českých turistů do zemí, u kterých jsou dostupné údaje o počtech vycestování, připadá v letech 1998–2004 nejvíce importů přenosných onemocnění na turistiku do Tuniska (1,18 importů na 1000 cest), Bulharska (0,69 na 1000 cest) a Turecka (0,65 na 1000 cest). Podle diagnózy vykázaných importovaných nákaz byl nejvyšší podíl zjištěn u salmonelózy (22%), kampylobakteriózy (10%) a trichuriózy (8%).

Závěr:
Analýza databází informačního systému pro hlášení přenosných onemocnění Epidat umožňuje vyhodnocování trendů importovaných nákaz v České republice jako východisko pro odhad zdravotních rizik, spojených s cestováním do zahraničí a migrací.

Klíčová slova:
Epidat – analýza – trendy – import – přenosné onemocnění – turistika.


Štítky
Hygiena a epidemiologie Infekční lékařství Mikrobiologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se