Séroprevalence protilátek proti viru hepatitidy A, viru hepatitidy B u nevakcinované dospělé populace starší 40 let


Seroprevalence of Antibodies Against Hepatitis A Virus and Hepatitis B Virus in Nonvaccinated Adult Population over 40 Years of Age

Study objective:
To determine prevalence rates of antibodies against hepatitis A virus (HAV) and hepatitis B virus (HBV) in the general adult male and female population over 40 years of age with no history of viral hepatitis A (VHA) and viral hepatitis B (VHB) who have never been vaccinated against hepatitis and to assess the cost-effectiveness of the pre-vaccination serological screening.

Material and methods:
In 2003–2004, a total of 972 persons of three age categories: 41–50 years, 51–60 years, 61 and more years, were screened. Persons with a history of VHA and/or VHB and those who had been vaccinated against hepatitis were not included in the study. The following four indicators were determined from a 5 ml specimen of whole venous blood by electrochemiluminiscence assay: total anti–HAV antibodies, total anti-HBc antibodies, anti-HBs antibodies and HBsAg, as the most suitable markers of experienced hepatitis or previous vaccination.

Results:
The prevalence rates of anti-HAV antibodies were lower in females compared to males for all of the three age categories. These antibodies were detected in 16.8 %, 52.9 % and 77.5 % of 41–50- year-olds, 51–60-year-olds and ≥ 61-year-olds, respectively. The total prevalence rate for the three age groups was 61.6 %. The anti-HBc antibody seroprevalence rates were 1.9 %, 5.3 % and 6.1 %, respectively.

Conclusion:
The results show high prevalence of VHA in higher age groups. Such a high seroprevalence of antibodies in nonvaccinated persons with no history of viral hepatitis is suggestive of a very frequent incidence of asymptomatic infection. For this reason, the prevaccination screening of anti-HAV antibodies is cost-effective in the population over 50 years of age but is not justified in persons under 40 years of age. Prevaccination screening for anti-HBc antibodies appears not to be cost-effective regardless of age in view of their low prevalence in the Czech population.

Key words:
seroprevalence – viral hepatitis A – viral hepatitis B – antibodies.


Autoři: R. Chlíbek 1;  B. Čečetková 2;  J. Smetana 1;  R. Prymula 1;  I. Kohl 3
Působiště autorů: Fakulta vojenského zdravotnictví UO, Hradec Králové 1;  Thomayerova Fakultní nemocnice Praha 2;  GlaxoSmithKline, Praha 3
Vyšlo v časopise: Epidemiol. Mikrobiol. Imunol. 55, 2006, č. 3, s. 99-104

Souhrn

Cíl práce:
Určit prevalenci protilátek proti viru hepatitidy A (HAV) a viru hepatitidy B (HBV) v běžné dospělé populaci mužů a žen starších 40 let, kteří mají negativní anamnézu onemocnění virovou hepatitidou A (VHA) a virovou hepatitidou B (VHB) a nebyli nikdy vakcinováni proti hepatitidám a zhodnotit význam prevakcinačního sérologického screeningu.

Materiál a metody:
Celkově bylo vyšetřeno 972 osob (v letech 2003–2004) ve třech věkových kategoriích: 41–50 let, 51–60 let, 61 a více let. Do sledování nebyly zahrnuty osoby s očkováním nebo prodělanou VHA a/nebo VHB v minulosti. Z 5ml vzorku plné venózní krve se metodou elektrochemiluminiscence stanovovaly 4 ukazatele: celkové protilátky proti HAV (anti – HAV), celkové protilátky proti kapsidovému antigenu HBV (anti-HBc), protilátky proti povrchovému antigenu HBV (anti-HBs) a povrchový antigen HBsAg, jako nejvhodnější markery prožitého onemocnění nebo vakcinace v minulosti.

Výsledky:
Ve všech věkových kohortách byla prevalence anti-HAV nižší u žen než u mužů. Ve skupině 41–50letých mělo pozitivní protilátky 16,8 % osob, ve skupině 51–60letých 52,9 % osob a ve skupině ≥ 61 let 77,5 % osob. Ve všech třech skupinách byla celková prevalence 61,6 %. Séroprevalence anti-HBc protilátek byla ve skupině 41–50letých 1,9 %, ve skupině 51–60letých 5,3 % osob a ve skupině ≥ 61 let 6,1 %.

Závěr:
Výsledky ukazují na vysokou prevalenci VHA ve vyšších věkových skupinách. Tato vysoká séroprevalence u neočkovaných osob s negativní anamnézou virové hepatitidy svědčí o velice častém asymptomatickém průběhu onemocnění. Z těchto důvodů se u osob 50 a víceletých ukazuje jako efektivní prevakcinační vyšetřování anti-HAV protilátek, které je neopodstatněné u osob do 40 let věku. Prevakcinační vyšetřování na přítomnost anti-HBc protilátek se vzhledem k jejich nízké prevalenci v naší populaci jeví jako neefektivní ve všech věkových skupinách.

Klíčová slova:
séroprevalence – virová hepatitida A – virová hepatitida B – protilátky.


Štítky
Hygiena a epidemiologie Infekční lékařství Mikrobiologie
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×