Epidemiologické charakteristiky diabetes mellitus na Slovensku v rokoch 1992 až 2002


Epidemiological Characteristics of Diabetes Mellitus in Slovakia, 1992–2002

Diabetes mellitus (DM) is one of the most important public health concerns and its consequences represent a considerable social and health burden. The study analyses the occurrence of DM in Slovakia in 1992–2002.

Material and methods:
Age standardised incidence and prevalence rates of DM were calculated from the data published by the Institute of Health Information and Statistics for 1992, 1997 and 2002. Disease length and the incidence of selected complications in 1997 and 2002 were also analysed.

Results:
In 1992–2002, DM prevalence in Slovakia increased from 4261.3 to 5065.8 cases per 100,000 population and appeared to be positively associated with age, while the DM incidence rates rose from 329.6 to 423.7 cases per 100,000 population. In most patients, DM length was 5 years or less, showing an upward trend over the studied period. From 1997 to 2002, the rates of selected diabetic complications slightly increased (from 18.7 % to 20.3 % for peripheral neuropathy, from 16.8 % to 18.0 % for retinopathy, from 7.1 % to 8.0 % for nephropathy and from 1.2 % to 1.3 % for amputations).

Discussion and conclusions:
Comparing with the world data, Slovakia ranks among the countries with relatively high prevalence of DM, mainly due to the rising incidence. These results are consistent with the global upward trend in DM. However, taking into account underreporting, the actual DM prevalence in Slovakia could be considerably higher. Besides primary prevention, risk reduction measures should be focused particularly on early diagnosis and better implementation of secondary prevention.

Key words:
diabetes mellitus – diabetic complications – epidemiology.


Autoři: T. Baška 1;  J. Němcová 1;  E. Martinka 2;  Š. Straka 1;  R. Maďar 3
Působiště autorů: Jesseniova lekárska fakulta UK, Martin 1;  Endokrinologický ústav, Ľubochňa 2;  Zdravotně sociální fakulta, Ostravská univerzita 3
Vyšlo v časopise: Epidemiol. Mikrobiol. Imunol. 55, 2006, č. 2, s. 68-72

Souhrn

Diabetes mellitus (DM) patrí k jedným z najdôležitejších problémov v oblasti verejného zdravotníctva a jeho zdravotné následky predstavujú významný zdravotno-sociálny problém. Autori v práci analyzujú výskyt DM na Slovensku v rokoch 1992 až 2002.

Materiál a metodika:
Z údajov Ústavu zdravotníckych informácii a štatistiky za roky 1992, 1997 a 2002 sme vypočítali vekovo štandardizovanú incidenciu a prevalenciu DM. Analyzovali sme tiež dĺžku trvania choroby v sledovaných rokoch ako aj výskyt vybraných komplikácii v rokoch 1997 a 2002.

Výsledky:
Prevalencia DM na Slovensku počas obdobia 1992 až 2002 stúpla zo 4261,3 na 5065,8 prípadov na 100 000 obyvateľov, pričom výskyt narastal s vekom. Incidencia počas tohto obdobia vzrástla z 329,6 na 423,7 prípadov na 100 000 obyvateľov. Najväčšiu časť chorých predstavovali pacienti s trvaním DM 5 rokov a menej, so stúpajúcim trendom v priebehu sledovaného obdobia. V rokoch 1997 a 2002 len mierne vzrástol výskyt vybraných komplikácii DM (periférna neuropatia z 18,7 % na 20,3 %; retinopatia z 16,8 % na 18,0 %; nefropatia z 7,1 % na 8,0 %; amputácie z 1,2 % na 1,3 %).

Diskusia a závery:
V porovnaní s celosvetovými údajmi patrí Slovensko ku krajinám s relatívne vysokým výskytom DM. Na stúpaní výskytu DM na Slovensku sa podieľa najmä zvyšovanie incidencie. Tieto výsledky odrážajú celosvetový stúpajúci trend výskytu DM. Avšak, vzhľadom na predpoklad vysokého množstva nehlásených prípadov, skutočný výskyt DM na Slovensku môže byť značne vyšší. Opatrenia by sa mali zameriavať okrem primárnej prevencie najmä na včasnú diagnostiku a lepšie využívanie možností sekundárnej prevencie.

Kľúčové slová:
diabetes mellitus – diabetické komplikácie – epidemiológia.


Štítky
Hygiena a epidemiologie Infekční lékařství Mikrobiologie
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se