Dlouhodobé zkušenosti s vyšetřováním rodinných a sexuálních kontaktů HBsAg+ osob


Long-term Experience with Testing Family and Sexual Contacts of HBsAg Positive Persons

The study objectives were to identify HBsAg positive persons and to offer free vaccination against the infection to their family and sexual contacts found negative in screening for viral hepatitis B (VHB) postinfection markers.

Material and Methods:
Any person testing HBsAg positive in the Plzeň region was registered in cooperation with laboratories. The collected data included reason for testing, clinical diagnosis and ethnicity. Contacts were screened for postinfection markers and vaccinated.

Results:
Between 1997 and 2004, 939 HBsAg positive persons were registered by laboratories in the Plzeň region. Their mean age was 42.2 (0–90) years. As many as 63.4 % of the infected persons appeared to be „healthy“ carriers. Nevertheless, a significant upward trend in HBsAg positivity was recorded among immigrants (mainly those from Vietnam). Altogether 18.2 % of 829 family and sexual contacts tested positive for VHB postinfection markers (HBsAg, anti-HBc). The highest percentages of infected contacts were detected among siblings and parents of HBsAg positive persons (36.5 % and 27.3 %, respectively). Free vaccination has been requested by 82.2 % of susceptible contacts.

Conclusion:
Systematic vaccination of family and sexual contacts of HBsAg positive persons can contribute to more rapid VHB elimination in the Czech Republic. Currently, special attention in detecting infected persons is to be paid to immigrants from Asia.

Key words:
viral hepatitis B – intrafamily transmission – vaccination.


Autoři: P. Pazdiora;  Z. Böhmová;  A. Kubátová;  I. Menclová;  I. Morávková;  J. Průchová;  M. Přechová;  M. Spáčilová
Působiště autorů: Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje
Vyšlo v časopise: Epidemiol. Mikrobiol. Imunol. 55, 2006, č. 2, s. 53-58

Souhrn

Cílem práce bylo podchytit HBsAg pozitivní osoby a jejich rodinným a sexuálním kontaktům po vyšetření postinfekčních markerů virové hepatitidy B (VHB) nabídnout bezplatné očkování proti infekci.

Materiál a metodika:
Ve spolupráci s laboratořemi byly podchycovány všechny osoby s prokázaným HBsAg v Plzeňském kraji. U těchto osob byl zjišťován důvod vyšetření, klinická diagnóza, etnická (národnostní) příslušnost. U jejich kontaktů bylo prováděno vyšetření postinfekčních markerů a očkování.

Výsledky:
Během let 1997–2004 bylo v laboratořích Plzeňského kraje podchyceno 939 HBsAg+ osob. Průměrný věk infikovaných byl 42,2 (0–90) let. V době vyšetření bylo u 63,4 % klinicky diagnostikováno „zdravé“ nosičství. Během sledovaného období došlo k významnému nárůstu zjištěné HBsAg pozitivity mezi přistěhovalci (zejména z Vietnamu). Mezi 829 rodinnými a sexuálními kontakty bylo 18,2 % osob s pozitivními postinfekčními markery virové hepatitidy B (HBsAg, anti-HBc). Nejvíce infikovaných bylo u sourozenců a rodičů HBsAg+ osob (36,5 %, resp. 27,3 %). Bezplatného očkování zatím využilo 82,2 % vnímavých kontaktů.

Závěr:
Důsledné očkování rodinných a sexuálních kontaktů HBsAg+ osob může přispět k rychlejší eliminaci VHB v České republice. Při vyhledávání infikovaných je třeba pozornost zaměřit v současnosti na přistěhovalce z Asie.

Klíčová slova:
virová hepatitida B – intrafamiliární přenos – vakcinace.


Štítky
Hygiena a epidemiologie Infekční lékařství Mikrobiologie
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se