Biologické vlastnosti kmeňov Plesiomonas shigelloides humánneho a veterinárneho pôvodu


Biological characteristics of Plesiomonas shigelloides strains of human and animal origin

We focused on serotyping and biological characteristics of Plesiomonas shigelloides strains potentially associated with virulence. Thirteen strains isolated from humans (H) and 14 strains of animal origin (A) were tested. The most frequent serotype among H strains was 040:H6 while 066:H3 predominated among A strains. All of the H strains and 92.8 % of A strains were hydrophobic. H isolates showed lower motility (30.1 mm) compared to A isolates (46.8 mm). As many as 76.9 % and 71.4 % of H and A strains, respectively, produced beta-hemolysis. Both H and A strains exhibited low biofilm production on a glass surface. No significant differences were found between H and A strains in lipase production and histidine decarboxylase production. The zones of bacterial growth inhibition in response to oxidative stress were on average 26.6 mm and 28.1 mm for H and A strains, respectively. None of the strains tested produced unsubstituted shortchain acyl homoserine lactones.

Our results showed that tested Plesiomonas shigelloides strains produced multiple potential virulence factors that may play a role in the pathogenesis of infections caused by this agent.

Key words:
Plesiomonas shigelloides – serotypes – surface and enzymatic properties – oxidative stress.


Autoři: A. Hoštacká 1;  I. Čižnár 1;  J. Rosinský 2
Působiště autorů: Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava 1;  NRC pre Vibrionaceae Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Komárno 2
Vyšlo v časopise: Epidemiol. Mikrobiol. Imunol. 54, 2005, č. 4, s. 148-153

Souhrn

Pozornosť sa venovala sérotypizácii a biologickým vlastnostiam kmeňov Plesiomonas shigelloides, ktoré môžu byť potenciálne spojené s ich virulenciou. Trinásť kmeňov bolo izolovaných od ľudí (H) a 14 bolo veterinárneho pôvodu (V) (zvieratá). Sérologickou typizáciou sme u H kmeňov najčastejšie identifikovali sérotyp 040: H6, v skupine V prevládal sérotyp 066: H3. Všetky H kmene a 92,8 % V kmeňov bolo hydrofóbnych. Pohyblivosť H izolátov bola nižšia (30,1 mm) v porovnaní s motilitou druhej skupiny (46,8 mm). Beta hemolýzu vyvolalo 76,9 % H kmeňov a 71,4 % V kmeňov. Testované kmene obidvoch skupín sa vyznačovali slabou produkciou biofilmu na sklenenom povrchu. V produkcii lipázy ako aj histidín dekarboxylázy sme nenašli významnejšie rozdiely medzi H a V kmeňmi. Inhibícia zóny bakteriálneho rastu ako odpoveď na oxidačný stres bola v priemere 26,6 mm u H kmeňov a u V kmeňov 28,1 mm. Ani jeden testovaný kmeň neprodukoval krátko reťazcové nesubstituované acylované homoserínové laktóny.

Naše výsledky ukázali, že testované kmene P. shigelloides produkovali viaceré potenciálne faktory virulencie, ktoré môžu byť spojené s patogenézou infekcií nimi vyvolaných.

Kľúčové slová:
Plesiomonas shigelloides – sérotypy – povrchové a enzymatické vlastnosti – oxidačný stres.


Štítky
Hygiena a epidemiologie Infekční lékařství Mikrobiologie
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×