Surveillance Poliomyelitidy v České republice od zahájení očkování po certifikaci eradikace v Evropském regionu


Poliomyelitis Surveillance in the Czech Republic from the Start of Vaccination to the Certification of Eradication in the European Region

Poliomyelitis anterior acuta is an acute infectious disease caused by polioviruses of three antigenic types. First epidemics of poliomyelitis emerged at the end of the 19th century. The World Health Organization launched the poliomyelitis eradication program in 1988. The incidence of poliomyelitis in the world decreased from 350,000 cases in 1988 to 1918 cases in 2002 when poliomyelitis eradication was certified in three WHO regions, the European Region (2002), American Region (1994) and West Pacific Region (2000). Systematic clinico-virological surveillance of poliomyelitis has been carried in the Czech Republic since 1961, including annual vaccination campaigns with living OPV vaccine, clinical screening, virological screening of clinical specimens and sewage water (environmental) samples and sera screening within serological surveys mapping the vaccination immunological efficacy.

From 1961 to 2003, 21,423 stool specimens of vaccinated healthy children, 62,440 stool specimens of patients, 6,250 cerebrospinal fluid specimens and 2,100 throat swab specimens were screened. Within the outdoor environment surveillance, 15,460 sewage water samples were analysed. From 1995 to 2003 129 cases of acute flaccid paresis were investigated in children under 15 years of age and 28 stool samples from their contacts were screened. Over the same period, 1,280 sewage water samples from refugee camps were analysed.

For serological surveys, about 60,000 sera from healthy individuals of all age categories were investigated.

No case of paralytic poliomyelitis has been reported and no wild virus has been isolated in the Czech Republic since 1961.

Key words:
poliomyelitis – surveillance – immunization – OPV – IPV.


Autoři: I. Matyášová
Působiště autorů: NRL pro enteroviry, SZÚ Praha
Vyšlo v časopise: Epidemiol. Mikrobiol. Imunol. 54, 2005, č. 1, s. 16-20

Souhrn

Poliomyelitis anterior acuta, přenosná dětská obrna je akutní infekční onemocnění vyvolané poliomyelitickým virem tří antigenních typů. První epidemie paralytické poliomyelitidy se objevily na konci 19. století. SZO (Světová zdravotnická organizace) vyhlásila program eradikace poliomyelitidy v roce 1988.

Od tohoto roku byl počet případů poliomyelitidy ve světě redukován z 350.000 na 1918 případů v roce 2002, kdy certifikaci eradikace dosáhly tři regiony SZO – Evropský region (2002), Americký region (1994) a Západopacifický region (2000).

Od roku 1961 do současnosti, je v České republice prováděna systematická klinicko-virologická surveillance poliomyelitidy, spočívající v každoročním, kampaňovém očkování živou očkovací látkou (OPV), v klinickém vyšetřování, ve virologickém vyšetřování klinických vzorků a vzorků odpadních vod (prostředí) a ve vyšetřování sér pro sérologické přehledy, kontrolující imunologickou účinnost vakcinace.

Od roku 1961 do roku 2003 bylo vyšetřeno 21 423 vzorků stolic očkovaných zdravých dětí, 62 440 stolic pacientů, 6250 vzorků mozkomíšního moku a 2100 vzorků výtěru z krku. Surveillance vnějšího prostředí představovala vyšetření 15 460 vzorků odpadních vod. Od r. 1995 do r. 2003 bylo vyšetřeno 129 případů akutních chabých paréz (AChP) u dětí do 15 let věku a 28 vzorků stolic od kontaktů těchto dětí. Za toto období bylo také vyšetřeno 1280 odběrů odpadních vod z utečeneckých táborů.

Pro sérologické přehledy bylo vyšetřeno cca 60 000 sér zdravých lidí všech věkových kategorií. Počínaje r. 1961 nebyl v České republice hlášen žádný případ paralytické poliomyelitidy a také nebyl divoký virus izolován.

Klíčová slova:
poliomyelitida – surveillance – imunizace – OPV – IPV.


Štítky
Hygiena a epidemiologie Infekční lékařství Mikrobiologie

Článek vyšel v časopise

Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie

Číslo 1

2005 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×