Dotazníková studie mezi praktickými lékaři zaměřená na zkušenosti a postoje k substituci opioidy


A Questionnaire Study among General Practitioners: Experience with and Attitudes to Opioid Substitution Treatment

General practitioners (GPs) in their surgeries and substitution treatment centres are the major providers of opioid maintenance treatment in a number of European countries. Although in the Czech Republic any GP has been allowed to prescribe buprenorphine (Subutex) since 2001, the opioid substitution treatment provided by primary care professionals has not been the subject of research to date.

Objective:
To collect and analyze data on GPs’ experience gained with opioid maintenance treatment in the Czech Reupblic, their attitudes and needs.

Method:
A structured questionnaire was distributed via the Bulletin of the Association of General Practitioners and district Association representatives. The validity of study results may be affected by a low respondence rate (10 %) with 398 questionnaires only returned by mail.

Results:
Twenty-eight (7%) GPs reported to have gained experience with buprenorphine which was most frequently prescribed in the regions with the highest prevalence of heroin users, i.e. in Prague and the Ústí nad Labem region (27 % and 12 %, respectively). Other regions, including wesbuprenortern and southern Bohemia with relatively high prevalence of heroin users, showed lower buprenorphine prescription rates (0–6 %). Most buprenorphine prescribers (78 %) rated their experience as positive or highly positive. Availability and effectiveness were seen as the main pros of the substitution treatment. One third of the GPs who have not prescribed opioid maintenance treatment yet are considering doing so in the future. Greater awareness of drug abuse issues and availability of methodical guidance and consulting in opioid substitution treatment are going to become the most relevant factors in the future. Possible reportability of data on opioid maintenance treatment to a central registry does not seem to be a major obstacle to implementing the substitution treatment in the GPs’ surgeries. Decision makers should take advantage of the GPs’ potential to promote the opioid maintenance treatment in the Czech Republic.

Key words:
opioid agonist treatment – maintenance treatment – methadone – buprenorphine – primary health care – general practitioner.


Autoři: V. Mravčík 1;  M. Coufalová 1;  P. Popov 2;  T. Zábranský 3;  R. Procházka 4
Působiště autorů: Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti 1;  Odd. léčby závislostí VFN 2;  Hubert H. Humphrey fellow, Bloomberg School of Public Health, Johns Hopkins University & National Institute of Drug Abuse, USA 4praktický lékař, Praha 3
Vyšlo v časopise: Epidemiol. Mikrobiol. Imunol. 54, 2005, č. 1, s. 27-33

Souhrn

Substituční léčba opioidy v ordinacích praktických lékařů je v řadě evropských zemí významnou formou poskytování této léčebné modality spolu s podáváním substituce ve specializovaných centrech. V České republice nebyla substituční léčba ve spojení s poskytovateli primární péče dosud předmětem žádného výzkumu, i když zde možnost předepisovat buprenorfin (Subutex) praktickými lékaři existuje od r. 2001.

Cíl:
Získat údaje o vlastních zkušenostech se substitucí a substituovanými pacienty, postojích a potřebách českých praktických lékařů v této oblasti.

Metodika:
Dotazníkový průzkum s použitím krátkého dvoustránkového dotazníku rozesílaný cestou Bulletinu Sdružení praktických lékařů a dále distribuovaný prostřednictvím okresních reprezentantů sdružení, zasílaný zpět poštou. Zpět bylo zasláno 398 vyplněných dotazníků, míra respondence na členy Sdružení praktických lékařů byla velmi nízká – 10 %, což může v důsledku snižovat validitu studie.

Výsledky:
Vlastní zkušenosti s předepisováním buprenorfinu má 28 (7 %) praktických lékařů, podle krajů je tento podíl významný v Praze a Ústeckém kraji (27 %, resp. 12 %). V dalších krajích, včetně těch, kde je užívání heroinu relativně časté (západní, jižní Čechy), je podíl praktických lékařů předepisujících buprenorfin velmi malý (0–6 %). Vlastní zkušenosti s předepisováním jsou vesměs pozitivní nebo velmi pozitivní (78 %). Hlavní pozitivum je spatřováno v dostupnosti a úspěšnosti léčby. Třetina praktických lékařů, dosud bez vlastních zkušeností, uvažuje o podávání substituce v budoucnu. Zvýšení informovanosti v oblasti závislostí, metodické vedení v substituci a dostupnost konziliárního pracoviště jsou faktory, které jsou vnímány jako velmi důležité do budoucna. Zdá se, že případné zavedení povinného hlášení do centrálního registru substituovaných pacientů netvoří významnou bariéru zavedení substituce do ordinací praktických lékařů. Potenciál praktických lékařů by s cílem zvýšení dostupnosti substituční léčby opioidy v České republice měli využít organizátoři zdravotní péče.

Klíčová slova:
léčba agonisty opiátů – udržovací léčba – metadon – buprenorfin – primární zdravotní péče – praktický lékař.


Štítky
Hygiena a epidemiologie Infekční lékařství Mikrobiologie

Článek vyšel v časopise

Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie

Číslo 1

2005 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×