Vzťah medzi kolonizáciou vodovodnej siete nemocníc legionelami a rizikom infekcie pre pacientov


Relation between Colonization of Hospital Water Systein by Legionellae and Risk of Infection

The aim of the study was risk assessment for exposure to legionellae measured by seroreactivity ofin-patients and infection in colonized hospitals.Sampling of water from distribution systems of two hospitals (A, B) revealed legionella contamina-tion in 30.7 % and 28.3 % in the ranges of 104-107 CFU/1. The most common isolates were of Legionellapneumophila sp. (L.p.) serotypes L.p.10 and 5 in hospital A, in hospital B L.p.l (non-Pontiac group)and L.p. 3 (some of tested strains were virulent for guinea pigs).Paired sera of 64 patients from hospital A in the ages of 56 ± 16.0 taken in the range of 18.4 ± 8.6 daysreacted mostly with low titers (up to 1:32) with standard antigens (15 patients) and endemic antigens(6 patients). Sera (time spán 25.0 ± 8.1 days) of 64 patients with oncological diseases (from hospitalB) aged 56.2 * 7.3 years reacted only with standard antigens in lower titres in 4 cases.Despite of low seroreactivity of in-patients and no nosocomial cases in colonized hospitals, bothfacilities (especially hospital B) must be considered as risk sites for susceptible patients, activesurveillance using urinary legionella antigen detection must be introduced.

Key words:
colonization of water by legionellae - seroreactivity of patients


Autoři: M. Špaleková;  S. Bazovská
Působiště autorů: Ústav epidemiologie LFUK, Bratislava
Vyšlo v časopise: Epidemiol. Mikrobiol. Imunol. , 2003, č. 3, s. 100-104
Kategorie: Články

Souhrn

Cielom práce bolo zhodnotit'riziko expozície na zaklade séroreaktivity pacientov a infekcie v legionelami kolonizovanom prostředí dvoch nemocníc. Kultivačně vyšetrenia vzoriek vod odhalilo 30,7 %, resp. 28,3 % osídlenie kvantitativné 104-107 KTJ/1. Najčastejšie boli izolované kmene legionel druhu Legionellapneumophilasp. (L.p.) sérotypov L.p.10 a 5 v nemocnici A, v nemocnici BL.p.l (non Pontiac skupiny) a L.p. 3 (niektoré kmene boli virulentně pre morčatá). Pri sérologickom vyšetření párových sér 64 pacientov z nemocnice A vo veku 56 ± 16,0 rokov 15 pacientov reagovalo váčšinou dvojnásobným vzostupom titra protilétok do hodnoty 1:32 so štandartnými antigénmi a 6 pacientov s endemickými antigénmi, zatiaTčo zo 64 pacientov s malígnym ochorením vo veku 56,2 ± 7,3 rokov z nemocnice B reagovali do titra 1:32 len štyria pacienti iba so štandartnými antigénmi. Napriek nízkej séroreaktivite dlhšie hospitalizovaných pacientov a bez zachytenia nozokomiálnej legionelózy třeba považovat' obe kolonizované nemocnice za rizikové z hfadiska nozokomiálnej nákazy s odporúčaním dochlórovania vody, započatia aktívnej surveillance a zaradenia dókazu legionelového antigénu v moči medzi rutinně vyšetrenia.

Klíčová slova:
kolonizácia vody legionelami - séroreaktivita pacientov

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Hygiena a epidemiologie Infekční lékařství Mikrobiologie
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se