Niektoré vlastnosti kmeňov Acinetobacter spp. pokultivácii v rôznych médiách


Some Properites of Acinetobacter spp. Strains after Cultivation inDifferent Media

Growth, surface properties, production of lipase, histamine and some signal molecules (N-acyl-homoserinelactones, AHLs) in four Acinetobacter baumannii strains, in one Acinetobacter lwoffii andin one Acinetobacter haemolyticus strain cultivated in three complex media were studied. Moreintensive growth of bacterial suspensions was observed inMueller-Hinton broth and in brain heartinfusion in comparison with growth in proteose peptone. Greater growth of bacterial strains (withthe exception of A. haemolyticus) in these two media was associated with more significant surfacehydrophobicity of bacteria manifested by their adherence to xylene. A higher level of lipase wasfound in all strains (with the exception of A. haemolyticus) after cultivation inMueller-Hinton broth.Composition of culture medium did not affect production of histamine. None of the studied strainsin any medium tested produced short-chained unsubstituted AHLs that can be ones of the signalmolecules shared with cell-to-cell communication.

Key words:
Acinetobacter spp. – growth medium – properties.


Autoři: A. Hoštacká
Působiště autorů: Ústav preventívnej a klinickej medicíny, Bratislava
Vyšlo v časopise: Epidemiol. Mikrobiol. Imunol. , 2003, č. 2, s. 72-75
Kategorie: Články

Souhrn

Študovali sme rast, povrchové vlastnosti, produkciu lipázy, histamínu a niektorých signálnychmolekúl (N-acylované homoserín laktóny, AHL) u štyroch kmeňov Acinetobacter baumannii, jednéhokmeňa Acinetobacter lwoffii a jedného kmeňa Acinetobacter haemolyticus kultivovaných v trochkomplexných médiách. Intenzívnejší rast bakteriálnych suspenzií sme zistili vMuellerovom-Hintonovombujóne a v mozgovo-srdcovej infúzii v porovnaní s rastom v proteózovom peptóne. Vyššínárast bakteriálnych kmeňov v týchto dvoch médiách bol spojený aj s výraznejšou hydrofóbnosťoupovrchu baktérií (s výnimkou A. haemolyticus) vyjadrenou ich adherenciou na xylén. Najvyššiuhladinu lipázy sme zistili u všetkých kmeňov (s výnimkou A. haemolyticus) po kultivácii v Muellerovom-Hintonovom bujóne. Zloženie kultivačného média neovplyvnilo produkciu histamínu. Anijeden študovaný kmeň v žiadnom testovanom médiu neprodukoval krátko reťazcové nesubstituovanéAHL, ktoré môžu byť jednými zo signálnych molekúl podieľajúcich sa na komunikácii buniek(cell- to-cell communication). Rast, povrchová hydrofobicita a aktivita lipázy u kmeňov Acinetobacterspp. boli ovplyvnené zložením kultivačného média.

Klíčová slova:
Acinetobacter spp. – rastové médium – vlastnosti.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Hygiena a epidemiologie Infekční lékařství Mikrobiologie

Článek vyšel v časopise

Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie


2003 Číslo 2
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se