Epidemiologické sledování klíšťové encefalitidyv jižních ČecháchLokalita ŘímovPoměr manifestních a inaparentních forem infekce, stanovení protilátkovéodezvy ve sledovaném souboru. Snaha zvýšit intervencí stupeň imunitymimořádným očkováním u osob s nízkým


EpidemiologicalSurvey of Tick-borne Encephalitis in Southern Bohemia

Southern Bohemia is one of the extensive natural foci of tick-borne encephalitis (TE) in the CzechRepublic. Some professionals hold the view that people living in the focus of infection acquirenaturally herd immunity and are the protected against the infection and thus it is not necessary tovaccinate them against TE. Several serious cases of the disease in temporal sequence in Římov inthe district of České Budějovice led the authors to examine more closely the problem of TE in thislocality. Available epidemiological data were analyzed. A group of subjectswith permanent residencein the community was assembled who were interested to participate in the trial. In theseserological examinations were made to assess antibodies against TE.Analysis of the assembled data proved that during permanent residence in Římov 6.07% of theinvestigated group during their life in Římov developed the manifest form of TE, 9.64% developedthe inapparent form and 15% subjects had antibodies after previous vaccination. The ratio ofmanifest and inapparent cases is 6.07:9.64, i.e.roughly 2:3. The total seroprevalence after the disease(manifest and inapparent) is 16%. Persons with a negative result of the examination were offeredvaccination. The vaccination rate increased due to the authors’ intervention from 15% to 65% in thegiven community.

Key words:
epidemiological survey of tick-borne encephalitis – ratio of manifest and inapparentcases – postvaccination antibody response – vaccination rate against tick-borne encephalitis inŘímov, southern Bohemia


Autoři: J. Luňáčková 1;  V. Chmelík 2;  I. Šípová 3;  E. Žampachová 4;  J. Bečvářová 4
Působiště autorů: Okresní hygienická stanice České Budějovice 2 Infekční oddělení Nemocnice České Budějovice 3 Krajská hygienická stanice České Budějovice 4 Virologické oddělení Nemocnice České Budějovice 1
Vyšlo v časopise: Epidemiol. Mikrobiol. Imunol. , 2003, č. 2, s. 51-58
Kategorie: Články

Souhrn

Jižní Čechy patří mezi velkoplošná přírodní ohniska klíšťové encefalitidy (dále KE) v České republice.Mezi částí odborné veřejnosti přetrvává názor, že lidé žijící v ohnisku nákazy se během životapřirozeně promoří, jsou tudíž před nákazou chráněni a proto není nutno provádět u nich očkováníproti KE. Výskyt několika závažně probíhajících případů onemocnění v časové návaznosti, v lokalitěŘímov v okrese České Budějovice, vedl autory k pokusu o podrobnější prošetření problematikyKE v této lokalitě. Byla provedena analýza dostupných epidemiologických dat. Podařilo se vytvořitsoubor osob v lokalitě trvale bydlících, které projevily zájem o účast ve studii.Unich bylo provedenosérologické vyšetření za účelem zjištění hladiny protilátek proti KE.Analýzou získaných dat se prokázalo, že během trvalého pobytu v Římově 6,07 % osob sledovanéhosouboru v průběhu života v Římově onemocnělo manifestní formou KE, 9,64 % osob onemocněloinaparentní formou a 15 % obyvatel souboru mělo vytvořeno protilátky po předchozím očkování.Poměr manifestních onemocnění k inaparentním je 6,07:9,64, tedy zhruba 2:3. Celková séroprevalencepo prožitém onemocnění (manifestním i inaparentním) je 16 %. Osobám s negativním výsledkemvyšetření bylo nabídnuto očkování. Proočkovanost se zvýšila intervencí autorů z 15 % na 65 %v dané lokalitě.

Klíčová slova:
epidemiologické šetření klíšťové encefalitidy – poměr manifestních a inaparentníchonemocnění – postvakcinační protilátková odezva – proočkovanost proti klíšťové encefalitiděv lokalitě Římov, jižní Čechy.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Hygiena a epidemiologie Infekční lékařství Mikrobiologie

Článek vyšel v časopise

Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie


2003 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

hyperpigmentace úvodní foto kurz
Efektivní snižování hyperpigmentace − od výzkumu k inovacím pro praxi
nový kurz
Autoři: dr. Ludger Kolbe, dr. Thierry Passeron, MD, PhD

Postavení moxonidinu a indapamidu v léčbě hypertenze
Autoři: MUDr. Jan Vachek

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Hybridní zubní náhrady – přežitek nebo perspektiva v moderní protetické péči?

Následná péče po prodělaném covid-19
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se