Vliv parenterálního glutamínu na obnovulymfocytárních subpopulací po vysokodávkovanéchemoterapii s autologní transplantací krvetvornýchbuněk: data z dvojitě slepé randomizované studie


Effect of Parenteral Glutamine on theRestoration of the Lymphocyte Sub-population after High-dosage Chemotherapywith Autologous Transplantation of Haematopoietic Cells: Data from a Double BlindRandomized Study

Within the framework of a randomized double blind study focused on the effect of glutamine on theclinical course of autologous transplantation of peripheral cells the authors assessed lymphocytesub-populations (CD3, CD4, CD8, CD19 and CD57+ cells) before transplantation and 14, 28 and 42days after transplantation. A total of 36 patients were investigated (18 glutamine, 18 placebo). In thewhole group of patients the authors found restoration of CD4 and CD19 cells to pretransplantationvalues one day +42 after transplantation, in CD8 and CD57 cells a statistically significant increaseas compared with the pre-transplantation state occurred. In the glutamine group they observed onday +28 a more rapid restoration of CD8 and a marginally better restoration of CD19 positive cells,while patients who were given placebo restored CD57+ cells more rapidly. All these differences werebalanced on day +42, only CD19+ cells were at that time marginally higher in the placebo group.With the exception of CD19+ lymphocytes the authors observed weak correlations between thenumber of lymphocytes on day +42 after transplantation and the number of transplanted CD34+cells. It may thus be stated that the drop of lymphocyte sub-populations has a short-term character,the restoration correlates among others with the administered amount of haematopoietic cells.Significant importance of glutamine for the restoration of the lymphocyte sub-population washowever not proved.

Key words:
autologous transplantation – lymphocytes – flow cytometry – glutamine.


Autoři: R. Pytlík 1;  E. Gregora 2;  P. Beneš 3;  T. Kozák 2
Působiště autorů: 1. interní klinika VFN, Praha 2Oddělení klinické hematologie, FN Královské Vinohrady, Praha 3Interní oddělení nemocnice Na Homolce, Praha 1
Vyšlo v časopise: Epidemiol. Mikrobiol. Imunol. , 2002, č. 4, s. 152-155
Kategorie: Články

Souhrn

V rámci randomizované, dvojitě slepé studie zkoumající vliv glutamínu na klinický průběh autolognítransplantace periferních buněk, jsme prováděli měření lymfocytárních subpopulací (CD3, CD4,CD8, CD19 a CD57+ buněk) před transplantací a poté 14, 28 a 42 dní po převodu. Zkoumáno bylocelkem 36 pacientů (18 glutamín, 18 placebo). V celém souboru pacientů jsme zjistili návrat CD4a CD19 buněk k předtransplantačním hodnotám den +42 po převodu; u CD8 a CD57 buněk došlo kestatisticky významnému vzestupu oproti stavu před transplantací. V glutamínové skupině jsmepozorovali v den +28 rychlejší obnovu CD8 a hraničně lepší obnovu CD19 pozitivních buněk, naopakpacienti, kteří dostávali placebo, obnovovali rychleji CD57+ buňky. Všechny tyto rozdíly se vyrovnalyv den +42, pouze CD19+ buněk byl v tu dobu hraničně vyšší počet v placebové skupině.S výjimkou CD19-lymfocytů jsme pozorovali slabé korelace mezi počtem lymfocytů v den +42 potransplantaci s počtem transplantovaných CD34+ buněk. Je tedy možno konstatovat, že pokleslymfocytárních subpopulací je krátkodobý, obnova koreluje mezi jinými s podaným množstvímkrvetvorných buněk, signifikantní význam glutamínu pro obnovu lymfocytárních subpopulací všaknebyl prokázán.

Klíčová slova:
autologní transplantace – lymfocyty – průtoková cytometrie – glutamín.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Hygiena a epidemiologie Infekční lékařství Mikrobiologie

Článek vyšel v časopise

Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie


2002 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
nový kurz
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se