Biofilmy a jejich význam v lékařské mikrobiologii


Biofilms and their Importance for Medical Microbiology

Microorganisms are able to adhere to various surfaces and to form there a three-dimensionalstructure known as biofilm. In biofilms, microbial cells show characteristics and behavioursdifferent from those of plankton cells. Intercellular signalisations of the quorum-sensing typeregulate interaction between members of the biofilm. Bacteria embedded in the biofilm can escapeand form well known planktonic forms, that are obviously only a part of the bacterial life cycle.Bacteria adhere also to medically important surfaces such as catheters, either urinary or intravenousones, artificial heart valves, orthopedic implants and so on and contribute to device-relatedinfections like cystitis, catheter-related sepsis, endocarditis etc. Once a biofilm has been establishedon a surface, the bacteria harboured inside are less exposed to the host’s immune response and lesssusceptible to antibiotics. As an important cause of nosocomial infections the biofilm must remainin the centre of the microbiologist’s attention.

Key words:
biofilm – planctonic growth – extracellular matrix – adherence to surfaces – quorum--sensing – resistance to antibiotics – chronic infections – persistent infections – plastic devices.


Autoři: L. Černohorská ;  M. Votava
Působiště autorů: Mikrobiologický ústav LF MU a FN u sv. Anny v Brně
Vyšlo v časopise: Epidemiol. Mikrobiol. Imunol. , 2002, č. 4, s. 161-164
Kategorie: Články

Souhrn

Mikroorganismy mají schopnost adherovat na různé povrchy a tvořit na nich trojrozměrnou strukturu,biofilm. Mikrobiální buňky v biofilmu vykazují odlišné vlastnosti i chování než mají buňkyplanktonické. Důležitou roli zde hrají mezibuněčné signalizace typu quorum-sensing aj., kteréregulují interakce mezi jednotlivými příslušníky biofilmu. Bakterie jsou schopny se z biofilmu opětuvolňovat a tvořit běžné planktonické formy, které jsou zřejmě jen určitýmúsekem v životnímcyklubakterií. Biofilm vytvořený na povrchu medicínsky důležitých pomůcek, jako jsou katétry močovéi intravenózní, umělé chlopně a jiné implantáty atd., umožňuje vznik chronických močových infekcí,katétrových sepsí, endokarditid atd. Navíc se mikroby rostoucí v podobě biofilmu vyznačujízvýšenou odolností vůči obranným mechanismům, jakož i zvýšenou rezistencí vůči působení antibiotik.Jako významná příčina nozokomiálních infekcí musí biofilm i nadále zůstat v centru pozornostimikrobiologů.

Klíčová slova:
biofilm– planktonický růst – mezibuněčná hmota – adherence k povrchům – quorum--sensing – rezistence na antibiotika – chronické infekce – perzistentní infekce – umělohmotnépomůcky.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Hygiena a epidemiologie Infekční lékařství Mikrobiologie

Článek vyšel v časopise

Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie


2002 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
nový kurz
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se