Účinok subinhibičných koncentrácií aminoglykozidova fluorochinolónov na hydrofobicitu a motilituSerratia marcescens


Effect of Subinhibitory Aminoglycoside and Fluoroquino-lone Concentrations on the Hydrophobicity and Motility of Serratia marcescens

The authors investigated the effect of subinhibitory quinolone concentrations (ciprofloxacin, eno-xacin, norfloxacin, ofloxacin, pefloxacin) and aminoglycosides (amicacin, gentamicin, netilmicin,tobramycin) on the surface hydrophobicity and motility of the clinical isolate of Serratia marces-cens. The hydrophobicity was evaluated by methods of adherence to the hydrocarbon xylene (BATH)in a salt-aggregation ammonium sulphate (SAT) test. The tested quinolones in subinhibitory con-centrations inhibited the adherence of S. marcescens to xylene with the exception of 1/16 MICofloxacin where slight stimulation took place. The most marked inhibition of adherence wasobserved after the action of 1/4 MIC ciprofloxacin (to 13.2%) and pefloxacin (to 31.0%) as comparedwith the control. Among aminoglycosides netilmicin markedly inhibited the adherence over thewhole range of concentrations, whereby 1/8 MIC suppressed it to 0.7%. With these data correlatedalso the results of the salt-aggregation test. The investigated antibiotics did not have a major effecton the motility of S. marcescens.

Key words:
antibiotics – subinhibitory concentrations – hydrophobicity – motility – Serratia mar-cescens.


Autoři: V. Majtán;  Ľ. Majtánová
Působiště autorů: Ústav preventívnej a klinickej medicíny, Bratislava
Vyšlo v časopise: Epidemiol. Mikrobiol. Imunol. , 2001, č. 1, s. 26-30
Kategorie: Články

Souhrn

Študoval sa účinok subinhibičných koncentrácií chinolónov (ciprofloxacín, enoxacín, norfloxacín,ofloxacín, pefloxacín) a aminoglykozidov (amikacín, gentamicín, netilmicín, tobramycín) na povr-chovú hydrofobicitu a motilitu klinického izolátu Serratia marcescens. Hydrofobicita bola hodno-tená metódami adherencie na hydrokarbón xylén (BATH) a v soľno-agregačnom teste síranu amón-neho (SAT). Testované chinolóny v subinhibičných koncentráciách inhibovali adherenciu S.marcescens na xylén s výnimkou 1/16 MIC ofloxacínu, kde došlo k miernej stimulácii. Najvýraznejšiainhibícia adherencie sa pozorovala po pôsobení 1/4 MIC ciprofloxacínu (na 13,2 %) a pefloxacínu (na31,0 %) oproti kontrole. Z aminoglykozidov netilmicín výrazne inhiboval adherenciu v celom kon-centračnom rozsahu, pričom 1/8 MIC ju potlačila na 0,7 %. S týmito údajmi korelovali aj výsledkysoľno-agregačného testu. Študované antibiotiká výraznejšie neovplyvnili motilitu S. marcescens.

Klíčová slova:
antibiotiká – subinhibičné koncentrácie – hydrofobicita – motilita – Serratia marces-cens.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Hygiena a epidemiologie Infekční lékařství Mikrobiologie

Článek vyšel v časopise

Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie


2001 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Jak lze diagnostikovat mnohočetný myelom v praxi praktického lékaře?
nový kurz
Autoři: MUDr. Jan Straub

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Inhibitory karboanhydrázy v léčbě glaukomu
Autoři: as. MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

Nová funkce oznámení

všimli jsme si, že se zajímáte o obsah na našem webu. Využijte nové funkce zapnutí webových notifikací a nechte se informovat o nejnovějším obsahu.

Zjistit více